Vaikuta E-P:n pk-teollisuuden hiilijalanjälkilaskuriin | @SeAMK-verkkolehti

Vaikuta E-P:n pk-teollisuuden hiilijalanjälkilaskuriin

#

Varmista että yrityksesi huomioidaan laskurissa

Seinäjoen ammattikorkeakoulun Ytyä teollisuuteen -hankkeessa räätälöidään parhaillaan Etelä-Pohjanmaan pk-teollisuuteen omaa maksutonta laskuria tuotteen hiilijalanjäljen arvioimiseen.

Se, miten hyvin laskuri sopii jatkossa edustamasi yrityksen tarpeisiin, riippuu siitä, miten hyvin pystymme huomioimaan yrityksenne toiminnan sitä rakennettaessa. Ilmoita itsesi ja edustamasi yritys mukaan, niin pääset vastaamaan hiilijalanjälkilaskuriin liittyvään kyselyyn.

Ilmoittaudu mukaan: Ilmoittautuminen

Opastamme laskurin käyttöön

Laskuri valmistuu alkusyksystä, jonka jälkeen opastamme kiinnostuneita sen käyttöön työpajasarjassa aikavälillä 6.9.2022-1.11.2022. Ensimmäinen hiilijalanjälkilaskennan workshop siis starttaa näillä näkymin etätilaisuutena 6.9.2022 klo 9.00-11.00. Se kannattaa jo merkitä kalenteriin. Ilmoittautuminen aukeaa elokuun alussa.

Hiilijalanjälkilaskennan työpajasarja koostuu kahdesta esitieto-osiosta, varsinaisesta laskennasta sekä laskentaklinikoista. Hiilijalanjälkilaskentaa tehdään sekä yritykselle että tuotteelle, joista voi osallistua joko vain toiseen tai molempiin.

Suomalaisvalmistajalle tuote on usein tehokkain keino vaikuttaa

Esitieto-osioissa käydään läpi tulevaisuuden näkymiä päästökertymien raportointiin liittyen. Tarkastelemme tätä eri tahojen, kuten Motivan ja Teknologiateollisuuden sekä erilaisten sidosryhmien näkökulmasta.

Olemme haastatelleet isompia konserniyrityksiä, jonka pohjalta pyrimme välittämään tietoa Pk-yrityksiin siitä, millaisia odotuksia suuret yritykset näkevät vihreän siirtymän osalta valuvan alihankintaketjuun. Eräänä selkeänä seikkana haastatteluissa nousee se, että isot yritykset raportoivat yhä tarkemmin päästökertymänsä. Tämä edellyttää sitä, että ketjun jokaisen lenkin on tunnettava omat materiaalivirtansa entistä paremmin ja niiden päästövaikutukset. Pk-yrityksen kyky raportoida tätä, voi olla yksi tekijä valittaessa alihankintatoimittajia jatkossa. Siksi haluamme mahdollistaa hiilijalanjälkilaskentaan perehtymisen jokaiselle teolliselle Pk-yritykselle alueellamme.

Suomalaisvalmistajan tehokkain keino vaikuttaa päästökertymään, ovat useimmiten itse tuotteet, joten tuotesuunnittelun rooli tulee varmasti kasvamaan tarkemman päästöseurannan myötä. Siksi myös suunnittelutoimistojen on hyvin tärkeää tutustua mm. hiilijalanjälkilaskentaan.

 

Ilmoittaudu mukaan tästä

 

Heli Hietala
Projektipäällikkö, Ytyä teollisuuteen -hanke
SeAMK

 

Lisää YTYÄ ja kestävää kilpailukykyä Etelä-Pohjanmaan teollisuuteen ja sen tekijöille tarjoilee

Hankkeen nimi taustavärillä