Tunteita ja ajatuksia paperille | @SeAMK-verkkolehti

Tunteita ja ajatuksia paperille

Monelle meistä omista tunteista ja ajatuksista puhuminen voi olla vaikeaa. Kirjoittaminen on eräs tapa purkautua omista tunteista ja jäsentää omaa ajattelua vaikeissakin asioissa. Tekstiä voi tehdä pelkästään itselleen tai sen voi halutessaan antaa muiden luettavaksi. Paperille voi olla rehellinen ja se pitää salaisuudet.

Kirjoittaminen on terapiaa

Ovi auki elämään -hankkeessa on käynnistetty kirjoittajapajat Seinäjoella toimivat Buusti ry:n kanssa. Tavoitteena on tarjota osallistujille mahdollisuus ilmaista itseään erilaisten tekstien muodossa. Pajoissa kirjoitetaan runoja, proosaa, ja tehdään erilaisia kirjoitusharjoituksia. Paitsi kirjallisen ilmaisun terävöittäminen, pajojen keskeinen tavoite on myös tarjota osallistujille mahdollisuus avautua tunteistaan ja elämäntilanteestaan. Moni kokeekin, että paperille on helpompi purkautua. Muutamaan riviin mahtuu parhaassa tapauksessa koko elämä.

Osallistujat ovat olleet innokkaasti mukana. Vaikka ryhmäläisten taustat vaihtelevat ja kirjoittajakokemus on hyvinkin erilaista, halu tuottaa tekstiä on kova. Osa on kirjoittanut ensisijaisesti runoja, eräät jopa suunnitelleet kirjan kirjoittamista. Halu kehittää omaa kirjallista ilmaisua kaikilla on kova.

Lukeminen kannattaa aina

Lukeminen kehittää omaa kirjallista ilmaisua ja paitsi kirjoittamista, osallistujat ovat halunneet myös lukuvinkkejä. Kirjoittajapajassa onkin keskusteltu luetuista kirjoista ja niiden merkityksestä. Keskusteluissa on tullut selkeästi esiin se, että monelle osallistujalle kirjat ovat olleet henkireikiä ja herättäneet ajatuksia. Myös elokuvien merkitys etenkin nuoremmille osallistujille on merkittävä. Kirjojen ohella ne ovat antaneet ajatuksia ja samalla myös herättäneet keskustelua osallistujien kesken.

Ennen muuta sellaiset teokset, joihin on voinut samaistua, ovat suosittuja. Kosketuspinta omaan elämään tekee kirjasta tai elokuvasta kiinnostavan, ajankohtaisen ja koskettavan. Niiden merkitys heijastuu myös halukkuudessa tuottaa tekstiä ja purkaa ajatuksia paperille. Osallistujille onkin tärkeintä se, että he voivat kirjoittaa omakohtaisista asioista, puhua paperille. Siihen kirjoittajapiiri rohkaisee.

ESR-rahoitteisen Ovi auki elämään! -hankkeen tavoitteena tunnistaa sosiaalisesti vetäytyneitä ja syrjäytymisriskissä olevia nuoria sekä tukea heidän elämänhallintaansa. Hankkeen aikana pyritään myös lisäämään nuorten kanssa tekemisissä olevien organisaatioiden työntekijöiden tunneälytaitoja ja nuorten ahdistuneisuuden tunnistamista, kohtaamista ja varhaista tilanteeseen puuttumista.

Ari Haasio
Yliopettaja
SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri