Kansainvälisen työvoiman työllistäminen | Julkaisut @SeAMK

Kansainvälisen työvoiman työllistäminen

Tienviittoja kansainvälisen työvoiman työllistämiseen

Seinäjoen ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikkö toteutti yhdessä ELY-keskuksen ja Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin kanssa Menestystä yrittäjille maahanmuuttajien työllistämiseen-hanketta huhtikuusta 2018 lähtien. Hankkeen tavoitteena on edistää alueellisesti työperäistä maahanmuuttoa, kehittää viranomaisten ja yritysten yhteistyötä kansainvälisissä rekrytointiprosesseissa sekä parantaa maahanmuuttajien työllistämistä Etelä-Pohjanmaalla. Hankkeen kesto oli 8 kuukautta ja se on päättynyt marraskuussa. Hankkeen on rahoittanut Etelä-Pohjanmaan liiton AIKO-rahoitus. Yhteistyössä on ollut mukana maakunnallisia toimijoita, kuten Kauhavan ja Lapuan kaupunki sekä Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä. Lisäksi tiivistä yhteistyötä on tehty INKA kansainvälisyyskeskuksen ja Kauhavan maahanmuuttokoordinaattorin kanssa.

Hankkeen taustalla on työvoiman kysynnän kasvaminen Etelä-Pohjanmaalla. Yritykset eri puolilla maakuntaa tarvitsevat uutta työvoimaa ja pulaa osaavasta työvoimasta on useilla eri ammattialoilla. Uuden työvoiman rekrytointi Etelä-Pohjanmaalle ja erityisesti maaseutumaisiin kuntiin on näyttäytynyt haasteellisena. Työ- ja elinkeinoministeriön tutkimuksen mukaan 35-39 prosenttia eteläpohjalaisista toimipaikoista on kokenut vaikeuksia työvoiman hankinnassa. Väestön huoltosuhteen kasvaessa ja kotimaisen työvoiman tarjonnan vähentyessä tarvitaan työvoimavajeen paikkaamiseen työperäistä maahanmuuttoa. Työperäisiä maahanmuuttajia tulisi pystyä houkuttelemaan maaseudulle, sillä vaarana saattaa olla ulkomaisen työvoiman sijoittuminen kaupunkeihin ja erityisesti pääkaupunkiseudulle.

Menestystä yrittäjille maahanmuuttajien työllistämiseen -hankkeessa on järjestetty toimenpiteinä asiantuntijatapaaminen toukokuussa ja vertaistukitapaaminen mentoroinnin keinoin elokuussa 2018. Mentorointi nähdään hyvänä keinona viedä tietoa yrittäjältä toiselle kansainväliseen työvoimaan liittyen. Keskustelua mentorointi-idean jatkosta on käyty esimerkiksi Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin ja ELY-keskuksen kanssa. Hankkeessa on käyty keskustelua eri toimijoiden kanssa sekä vierailtu lukuisissa yrityksissä eri puolilla maakuntaa keräten heidän kokemuksiaan kansainvälisestä työvoimasta. Keskustelussa kerättyjen kokemusten perusteella on luotu tiekartta avuksi kansainvälisen työvoiman työllistämiseen.

Hankkeen loppuseminaari pidettiin 16.11.2018 Kampustalolla. Seminaarin ensimmäisen puheenvuoron käytti Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin toimitusjohtaja Pertti Kinnunen. Pertti Kinnunen toi puheessaan esiin, että on tärkeää oivaltaa työvoimansaatavuuden ongelmat ja toisaalta nähdä kansainvälisen työvoiman mahdollisuudet työvoimapulan paikkaajina Etelä-Pohjanmaalla. Työperäinen maahanmuutto saattaa Kinnusen mukaan olla ainoa edellytys yritystoiminnan jatkuvuudelle useilla eri toimialoilla. Kynnyskysymyksenä hän näkee eteläpohjalaisten yrittäjien asenteet kansainvälisen työvoiman suhteen ja esitteli useita työllistämisessä onnistuneita yrittäjiä. Pääpuheenvuoron piti Elinkeinoelämän keskusliiton työvoima- ja maahanmuuttopolitiikan asiantuntija Mikko Räsänen. Räsänen toi puheenvuorossaan esiin EK:n linjauksia työperäisen maahanmuuton edistämiseksi. EK haluaa tehdä Suomesta vetovoimaisen maailmalla sekä saada työlupaprosessille yhden kuukauden enimmäiskäsittelyajan ja työvoiman saatavuusharkinnan poistamisen oleskelulupamenettelystä. Työlupaan liittyvää tunnistautumista tulee sujuvoittaa ostamalla tunnistautumispalveluita ja lisäksi Räsänen esitteli linjauksia turvapaikan saaneiden kotouttamisen onnistumiseksi.

Seminaarin päätteeksi hankkeen projektipäällikkö esitteli digitaalisen tiekartan. Tiekartan tavoitteena on antaa tienviittoja yrittäjille kansainvälisen työvoiman rekrytointiin. Opas perustuu jo olemassa olevaan tietoon sekä hankkeen aikana yrittäjien kanssa käytyihin keskusteluihin. Hanketyöntekijöinä toivomme yrittäjien tarttuvan tiekarttaan ja sen tienviittoihin innolla. Näin lienee tapahtunutkin sivuston suuren kävijämäärän perusteella.

Kuva. Digitaalinen tiekartta.jpg

Kuva: Digitaalinen tiekartta

Hyviä navigointeja kansainvälisen työvoiman tienviittojen parissa! Yrittäjä tai elinkeinotoimi eivät voi yksin tehdä Etelä-Pohjanmaasta vetovoimaista kansainväliselle työvoimalle. Yhdessä toimien ja yhteistyötä tehden vetovoiman lisääminen on kuitenkin mahdollista, jos vain sitä haluamme.

Jaana Vainionpää
projektipäällikkö, SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Mirva Siltakorpi
lehtori, SeAMK Sosiaali- ja terveysala