SeAMKissa panostetaan lukioväyläopintojen aloituksen sujuvuuteen | @SeAMK-verkkolehti

SeAMKissa panostetaan lukioväyläopintojen aloituksen sujuvuuteen

#

Keväisin järjestettävät korkeakoulujen yhteishaut ovat aina jännittäviä hetkiä lukiolaisten ja opiskelupaikasta haaveilevien, esimerkiksi välivuotta pitävien nuorten elämässä. Yhteishakuun kiteytyy monia nuoren elämän suuntaan vaikuttavia valintoja. Jännitys siitä, pääseekö nuori lähemmäksi tavoitteitaan työelämässä, on lähes käsin kosketeltavaa. Vaikka yhteishakuihinkin on lisätty valintatapoja mm. vuonna 2020 käyttöönotetuilla todistusvalinnoilla perinteisen valintakokeen lisäksi, on yhteishaussa menestyminen kiinni melko kertaluontoisista yrityksistä. Tällöin myös sattuman vaikutus voi kasvaa yllättävän suureksi. Muistatko vielä esimerkiksi vuonna 2019 uutisoidun liikenneonnettomuudesta johtuneen usean hakijan myöhästyminen toisen korkeakoulun valintakokeesta?

Onneksi vaihtoehtoisia reittejä yhteishaun rinnalle on kehitetty ja kehitetään edelleen, jotta kohtaantoa vapaiden opiskelupaikkojen ja motivoituneiden hakijoiden välillä saataisiin yhä onnistuneemmin tapahtumaan. Jo aiemmin Seinäjoen ammattikorkeakoulu on tarjonnut erillishakua riittävästi avoimessa AMK:ssa opintoja suorittaneille avoimen opiskelijoille ja tänä keväänä mahdollisuuksia on laajennettu myös kokonaan uudella valintakoekurssin suorittamiseen liittyvällä erillishaulla. Käynnissä olevassa Lukiosta väylä korkeakouluun -hankkeessa luodaan jälleen uusi, vaihtoehtoinen väylä, jossa kertaluontoiset onnistumiset eivät ole opiskelupaikan kannalta ratkaiseva tekijä. Lukiosta väylä korkeakouluun -hanke on Seinäjoen ammattikorkeakoulun lisäksi neljän maakunnan lukion (Alajärvi, Kauhajoki, Kauhava, Seinäjoki) ESR-rahoitteinen yhteishanke, jossa tavoitteina on tiivistää korkeakoulun ja lukioiden yhteistyötä sekä joustavoittaa lukiolaisten polkuja korkeakouluun.

SeAMKin lukioväyliä oli tarjolla syyslukukaudella 2021 yhteensä kuusi, ja näissä väylissä on aloittanut hankkeen aikana yhteensä 11 opiskelijaa. Tänä keväänä väylien määrä tulee kasvamaan, mutta kerromme siitä lisää hieman myöhemmin! Jotta lukioväyläopintojen sovittaminen lukio-opintoihin sujuisi mahdollisimman mutkattomasti, halusimme kiinnittää erityistä huomiota opiskelijoiden opintojen aloitukseen ja ohjaukseen. Opiskelijoille on laadittu videoita, perehdytyskurssi, HOPS-keskusteluja ja pidetty erillinen aloitusinfo lukiolla. Koska toimintamme keskiössä on lukiolainen ja heidän kokemuksensa, kysyimme myös lukiolaisilta palautetta perehdytykseen liittyen. Palautekyselyn vastausprosentti oli 55%. Kyselyyn vastaajissa oli mukana sekä päivälukiolaisia että aikuislukiolaisia.

Lukioväyläopintojen aloittamisen syyt noudattivat viime syksyllä kaikille lukiolaisille tekemämme kyselyn tuloksia. Syitä opintojen aloittamiselle olivat uravalintojen selkiytyminen, tutustuminen alan opiskeluun ja opiskelemaan pääseminen ilman valintakoetta. Kyselyyn vastanneet, lukioväylässä aloittaneet opiskelijat vastasivat kuitenkin kaikki, että he haluavat siirtyä nopeasti korkeakouluopintoihin, mikä oli vaikuttanut lukioväylässä aloittamiseen. Tietoa lukiolaiset olivat hakeneet kaikki omalta opinto-ohjaajalta. Vaikka hankkeella on omia sosiaalisen median tilejä, eivät ne olleet tavoittaneet lukiolaisia kyselyn mukaan ollenkaan. Tietoa lukioväyläopinnoista ja opintoihin ilmoittautumisesta oli saatu myös riittävästi.

Opiskelijat olivat saaneet hyvin tietoa käytännön asioista, kuten käyttäjätunnuksen aktivoinnista, opiskelijasähköpostista, HOPSista ja opintojaksojen aloituksesta. Opiskelijat olivat tutustuneet erityisesti HOPSiin ja perehdytyskurssiin Moodlessa. Sen sijaan esimerkiksi perehdytysvideot eivät olleet tavoittaneet opiskelijoita yhtä hyvin. Kaikki kyselyyn vastanneet olivat suorittaneet Moodlessa olleet tehtävät, jotka enemmistö koki olleen hyödyllisiä perehtymisen kannalta. Kyselyyn vastanneet lukiolaiset pitivät hyvänä myös omaa käsitystään tulevista opinnoista ja he olivat aloittaneet kevään opintoihin kuuluvien tehtävien tekemisen. Kaiken kaikkiaan opintojen aloitukseen liittyvälle toiminnan keskiarvo oli 9, keskihajonnan ollessa 1. Kyselyn tulokset toimivat arvokkaana lähtökohtana lukioväylien ja perehdytyksen kehittämiselle syksyllä alkavien uusien lukioväylien opiskelijoille. Ilmoittautuminen syksyn 2022 lukioväyliin alkaa huhtikuussa, joten pysy kuulolla!

Essi Hauta
asiantuntija, TKI
Lukiosta väylä korkeakouluun -hanke

ESR-rahoitteisessa Lukiosta väylä korkeakouluun -hankkeessa suunnitellaan ja pilotoidaan lukiolaisille uusi väylä korkeakouluun. Lisäksi hankkeeseen osallistuvat lukiot kehittävät opiskelijoiden ohjaustyön tueksi uuden jatko-opintojen ohjausmallin. Tämä artikkeli on osa em. hanketta.

Lisätietoa hankkeen verkkosivulla.