Pienten yritysten ketterät strategiat -hanke kouluttaa pk-yrityksiä hyödyttävien digitaalisten työvälineiden käyttöä | Julkaisut @SeAMK

Pienten yritysten ketterät strategiat -hanke kouluttaa pk-yrityksiä hyödyttävien digitaalisten työvälineiden käyttöä

#

Pienten yritysten ketterät strategiat -hankkeen tavoitteena on auttaa eteläpohjalaisia yrityksiä löytämään uusia suuntia ja varautumaan muutoksiin hyödyntämällä digitaalisia työkaluja ja ketteriä strategioita. Hankkeessa on keskitytty kolmeen pääteemaan, jotka ovat strategia, osaamisen johtaminen ja digitalisaatio. Hankkeen puitteissa on järjestetty koulutuksia, joissa on esitelty monipuolisesti erilaisia digitaalisia työvälineitä ja niiden käyttöä. Koulutuksissa esiin on nostettu erityisesti sellaisia digitaalisia työvälineitä, jotka ovat laajasti käytössä, helppokäyttöisiä, huokeita tai jopa täysin maksuttomia, ja soveltuvat erityisen hyvin pienten ja keskisuurten yritysten käyttöön. Monet näistä koulutuksissa esitellyistä digitaalisista välineistä soveltuvat hyvin myös yrityksen liiketoimintamallien tehostamiseen ja tuottavuuden lisäämiseen. Digitaaliset työvälineet palvelevatkin monipuolisesti myös yrityksen strategiatyötä ja osaamisen johtamista.

Käyttötarpeet ja käyttötottumukset edellä

Digitaalisia työvälineitä on tarjolla valtava määrä. Ensisijaisesti yritysten kannattaa valita digitaaliset työvälineet ja tekniikka yrityksen omien käyttötarpeiden ja käyttötottumusten pohjalta. Hankkeen koulutuksiin valikoituivat sellaiset digitaaliset työvälineet, jotka soveltuvat muun muassa yrityskoulutuksiin, esihenkilötyöhön, asiakaspalveluun ja verkostoitumiseen, liiketoimintamallien tehostamiseen sekä sisäiseen ja ulkoiseen viestintään ja markkinointiin. Monessa yrityksessä on käytössä Microsoft 365 -pilvipalvelut ja siihen liittyvät ohjelmistot. Microsoftin digitaaliset työkalut mukautuvat monipuolisesti yritysten käyttötarpeisiin ja tarjoavat laajan paketin ohjelmistoja muun muassa sisäisen ja ulkoisen viestinnän tarpeisiin, yrityksen esihenkilö- ja johtamistyöhön, koulutustarkoitukseen sekä asiakaspalveluun ja verkostoitumiseen. Samalla tavalla monipuolisia digitaalisia työkaluja tarjoaa myös Google, jonka ohjelmistoja voi hyödyntää laajasti muun muassa liiketoimintamallien tehostamiseen, analysointiin ja seurantaan, markkinointiin ja viestintään, ja erilaisiin neuvottelu-, kokous- ja webinaaritilaisuuksiin. Digitaalisista työvälineistä kannattaa pitää mielessä myös sosiaalinen media, jossa kanava on hyvä valita käyttötarkoituksen ja kohderyhmän mukaisesti. Sosiaalisen median hyödyt ovat laajat ja eri kanavat palvelevat muun muassa sosiaalisessa myynnissä, osaamisen johtamisessa sekä yrityksen strategiatyössä hyvänä tukena ja toimivat monipuolisesti yrityksen markkinoinnissa ja viestinnässä apuna. Hankkeen puitteissa digitaalisena työvälineenä koulutettiin myös Canvan käyttöä. Canva on ilmainen suunnittelutyökalu, jota voidaan monipuolisesti hyödyntää erityisesti viestinnän ja markkinoinnin erilaisiin käyttötarkoituksiin. Canvan käytöstä on vielä syksyllä 2022 luvassa yksi koulutus.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun koordinoimassa Pienten yritysten ketterät strategiat -hankkeessa kehitetään eteläpohjalaisten pienten yritysten henkilöstöjohtamisen osaamista, etsitään sopivia menetelmiä strategiseen johtamiseen ja tunnistetaan yritysten toiminnan kannalta keskeisiä digitaalisia työkaluja. Hankkeen rahoittaja on Keski-Suomen ELY / ESR ja hanke toteutetaan vuosina 2021-2022. Lisää tietoa hankkeesta löydät täältä.

Saija Råtts
lehtori
Seinäjoen ammattikorkeakoulu