Etelä-Pohjanmaalla puute naisyrittäjistä

Etelä-Pohjanmaalla on muuta maata vähemmän naisyrittäjiä. Erityisesti nuorten naisten osuus yrittäjistä on selkeästi matalampi kuin muualla Suomessa. Eteläpohjalaiset naisyrittäjät eivät myöskään kasvuhalukkuudestaan huolimatta ole innokkaita kasvattamaan yrityksiään yrityskaupoilla.

Naisia on yrittäjinä kaikki ikäluokat huomioiden suhteellisesti huomattavasti vähemmän Etelä-Pohjanmaalla kuin koko maassa. Suurin ero on ikäluokassa 18-24 -vuotiaat, jossa yrittäjistä on naisia koko maassa 40,8 %, mutta Etelä-Pohjanmaalla vain 29.3 %. Myös ikäluokassa 25-34 -vuotiaat on selvä ero naisten suhteellisessa osuudessa yrittäjistä. Myös maakunnittaisessa vertailussa Etelä-Pohjanmaa jää selvästi jälkeen naisyrittäjien suhteellisessa osuudessa.

Maakunnasta puuttuvat etenkin naisten asiantuntijayritykset

Muualla Suomessa naisyrittäjillä on myös enemmän asiantuntijayrityksiä kuin Etelä-Pohjanmaalla toimivilla naisyrittäjillä. Tämä problematiikka liittyy maakunnan laajaan ongelmaan nuorten, ja erityisesti nuorten naisten poismuuttoon alueelta. Nuoret naiset lähtevät opiskelemaan muualle eivätkä korkeakoulutuksen hankittuaan palaa maakuntaan. Lisäksi Etelä-Pohjanmaalla naisten yritykset ovat selvästi useammin yhden henkilön työllistäviä kuin muualla toimivat naisten omistamat yritykset. Merkittävää myös on, että Etelä-Pohjanmaalla toimivat naisyrittäjät arvioivat muualla toimivia naisyrittäjiä useammin lopettavansa yrityksen toiminnan siirtyessään eläkkeelle. Vaarana onkin, että naisyrittäjien määrä Etelä-Pohjanmaalla tulee vähenemään entisestään tulevaisuudessa. Nyt tarvitaankin aktiivisia keinoja naisten yrittäjyyden tukemiseen alueella.

Tukea naisyrittäjien kasvuun

Usein on todettu, etteivät naisyrittäjät ole kasvuhaluisia. Kuitenkin Seinäjoen ammattikorkeakoulun toteuttaman valtakunnallisen Kasvuyritysbarometrin (2015) mukaan Etelä-Pohjanmaalla naisyrittäjillä on miesyrittäjiä useammin tavoitteena yrityksen kasvattaminen. Kasvutavoitteet liittyivät naisyrittäjillä sekä henkilöstön määrän kasvattamiseen että myös liikevaihdon kasvattamiseen. Naisyrittäjät eivät kuitenkaan valitse kasvustrategiakseen yritys-/liiketoimintaostoja kun taas miesyrittäjät valitsevat. Kuitenkin viimeisten vuosien aikana omistajanvaihdoksista on tullut luonteva osa yritysten kasvun toteuttamista. Tähän haasteeseen on tarttunut Seinäjoen ammattikorkeakoulun ESR-hanke ”Omistajanvaihdoksilla naisten yritykset kasvuun”. Kaksivuotisen hankkeen tavoitteena on kannustaa ja tukea naisyrittäjiä kasvattamaan yrityksiään, erityistavoite hankkeessa on lisätä naisyrittäjien osaamista yritys-/liiketoimintakaupoista eli omistajanvaihdoksista. Tämän lisäksi hankkeessa pyritään mm. kohtauttamaan nuoret yrittäjyyttä harkitsevat naiset ja yrityksensä luopumista suunnittelevat naiset ja täten edistää alueen toimivien yritysten elossapysymistä.

Emilia Kangas
Kirsti Sorama