Erilaiset väylät korkeakouluun – apuja myös ammatinvalintaan | Julkaisut @SeAMK

Erilaiset väylät korkeakouluun – apuja myös ammatinvalintaan

#

Yhteishaun aikaan moni nuori, mutta myös jo työelämässä oleva herää pohtimaan omaa tulevaisuuttaan ja työhön liittyviä odotuksia, toiveita ja ehkä haaveitakin. Myös työpaikan, ammatin tai jopa alan vaihtamisesta on tullut yleisempää työmarkkinoiden muuttuessa aiempaa nopeammin. Työpaikan, ammatin tai alan valitseminen ei myöskään aina ole helppo tehtävä, vaikka mahdollisuuksia on monia. Usein aiheeseen liittyviä neuvoja ja keskusteluja tuleekin käyneeksi läheisten kanssa, keskustelupalstoilla tai ohjauksen ammattilaisten kanssa. Koulutus on usein tärkeä vaihe matkalla kohti omia tavoitteita työelämässä.

Joskus voi käydä myös niin, että omat tavoitteet tulevaisuudesta ovat kirkkaana mielessä, mutta toivottu opiskelupaikka ei aukenekaan yhteishaussa. Vaikka yhteishakuun on tullut perinteisten valintakokeiden lisäksi useampia valintatapoja, esimerkiksi todistusvalinta, on yhteishaku edelleen monelle nuorelle ja aikuiselle jännittävä. Erilaiset kokeet ja kertaluontoiset suoritukset eivät välttämättä myöskään aina anna parasta kuvaa hakijan osaamisesta ja kyvykkyydestä kyseisellä alalla. Entä, jos tätä jännitystä olisi mahdollista helpottaa opiskelemalla oman toiveiden alansa opintoja ja hakemalla riittävän määrän opintoja suoritettuaan opiskelemaan tutkintoa?

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa halutaan edistää motivoituneiden hakijoiden ja vapaiden opiskelupaikkojen kohtaamista kehittämällä opiskelijavalintoja monipuolisemmaksi. Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Alajärven, Kauhajoen, Kauhavan ja Seinäjoen lukiot ovat kehittämässä ESR-rahoitteisessa Lukiosta väylä korkeakouluun -hankkeessa erityisesti lukiolaisille suunnattua lukioväylää, jossa lukiolainen opiskelee 15 opintopistettä valitsemansa alan tutkinto-ohjelmaan kuuluvia lukio-opintojen ohella. Lukioväyläopinnot vähintään arvosanalla hyvä suorittaneet voivat hakeutua sen jälkeen omassa erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi yhteishaun lisäksi, koska mikä kertoisikaan paremmin alan soveltumisesta itselle parhaiten kuin tulevien opintojen suorittaminen jo etukäteen?

Opintoja suorittamalla voi päästä opiskelemaan myös ammatillisen väylän opintojen kautta, avoimen AMK:n avoimen väylän kautta tai esimerkiksi suorittamalla valintakoekurssin. Kun omaan haavealaan tutustuu opintojen kautta, saa varmasti käsitystä siitä, pitääkö valittu ala sisällään sellaisia asioita, arvoja, teemoja ja työtehtäviä, jotka puhuttelevat juuri sinua. Opintoja suorittamalla pääsee myös vertaamaan omia vahvuuksiaan alalla tarvittaviin taitoihin. Opintoja suorittamalla saa parhaimmillaan kontakteja myös alalle aikoviin ja alalla toimiviin, jolloin kynnys kysyä mieltä askarruttavista asioista madaltuu. Mitä siis aikailet? Tutustu avoimen tarjontaamme ja löydä oma polkusi tulevaisuuteen!

Essi Hauta
asiantuntija, TKI
Lukiosta väylä korkeakouluun -hanke

ESR-rahoitteisessa Lukiosta väylä korkeakouluun -hankkeessa suunnitellaan ja pilotoidaan lukiolaisille uusi väylä korkeakouluun. Lisäksi hankkeeseen osallistuvat lukiot kehittävät opiskelijoiden ohjaustyön tueksi uuden jatko-opintojen ohjausmallin. Tämä artikkeli on osa em. hanketta.

Lisätietoa hankkeen verkkosivulla.