Pk-yritykset SOTE-polulla kasvuun –hanke

Digitalisaatio tuo mahdollisuuksia ja haasteita sosiaali- ja terveysalan pk-yrityksille

Meneillään olevan maakunta- ja sote-uudistuksen yksi keskeinen teema on digitaalisuus ja sen tuomat mahdollisuudet parempaan asiakaskokemukseen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että sote-uudistuksessa digitaalisia palveluja lisätään ja eri toimijoiden välillä varmistetaan sujuva tiedonkulku.

Digitalisaatio on ilmiö, joka haastaa koko yhteiskuntaa. Digitalisaatiossa ihmisten käyttäytyminen, yritysten liiketoiminta ja markkinat muuttuvat uuden teknologian kehittyessä kovalla vauhdilla. Käytännössä digitalisaatio aiheuttaa rakenteisiin asti ulottuvia muutospaineita asiakaskunnan omaksuessa uusia teknologioita ja käyttäytymismalleja, mikä puolestaan luo painetta digitaalisten palveluiden lisäämiseen kautta linjan. Muiden yritysten tapaan, myös sosiaali- ja terveysalan yritysten digitaalinen osaaminen on oltava kunnossa, jotta ne voivat tarjota parempaa palvelua asiakkailleen.

Hankkeella apuja pk-yrityksille

Kun toimintatapoja muutetaan ja palveluita digitalisoidaan, on tärkeää, että myös pienet palveluntarjoajat niukkoine resursseineen pääsevät mukaan tähän kehitykseen. Seinäjoen ammattikorkeakoulun pk-yritykset SOTE-polulla kasvuun –hanke on liiketoiminta ja kulttuuri- sekä sosiaali- ja terveysalan yksikön yhteistyönä toteuttama hanke. Hankkeen tavoitteena on lisätä sosiaali- ja terveysalan pk-yritysten liiketoimintaosaamista ja ymmärrystä markkinoista, jotta niille avautuisi uusia liiketoimintamahdollisuuksia sosiaali- ja terveysalan ollessa voimakkaassa murroksessa Suomessa.

Digiosaamisen taso

Vuoden 2018 keväällä Pk-yritykset SOTE-polulla kasvuun –hankkeessa kartoitettiin eteläpohjalaisten sosiaali- ja terveysalan yritysten digitaalisen osaamisen tasoa. Yritysten digitaalinen osaaminen muodostuu esimerkiksi siitä, mitä järjestelmiä, ohjelmistoja ja sovelluksia sekä markkinoinnin kanavia niillä on käytössään. Myös henkilöstön ja johdon osaaminen kertoo digitaalisuuden tasosta yrityksessä.

Kyselyyn vastanneista 45 yrityksestä valtaosalla on omat kotisivut (83 %) ja ne käyttävät sosiaalista mediaa (78%) sekä sähköpostia (76%). Pilvipalveluita käyttää lähes puolet vastanneista (46 %) ja älypuhelimen sovelluksia palvelun tukena hyödyntää noin neljä yritystä kymmenestä (41%). Virtuaalitapaamisia järjestää lähes kolmasosa yrityksistä (27%), mutta suurimalla osalla kyselyyn vastanneista yrityksistä, ei sen sijaan ollut käytössään sähköistä ajanvarausta tai chat-palvelua.

Karikkoja digitaalisuuden lisäämisen tiellä

Digitaalisuuden hyödyntäminen yrityksissä ei ole aina itsestäänselvää, saati helppoa. Kun pienet yritykset ovat keskittyneet omaan ydintoimintoonsa, ei aikaa liiketoiminnan kehittämiselle usein ole. Näin ollen ulkopuolisen avun käyttö voi olla todella kriittinen tekijä kehittymiselle. Suurimpina esteinä digitaalisuuden hyödyntämiselle yrityksissä koettiin kuitenkin asiantutija-avun kalleus tai hyvän asiantuntijan löytäminen.

Muina esteinä digitaalisuuden hyödyntämiselle pidettiin ylläpitokustannuksia, teknologian hankkimista ja henkilöstön tai johdon osaamista. Välttämättähän digitaalisuuteen liittyvät muutokset eivät vaadi suurta rahamäärää, mutta yrityksen on vaikea hahmottaa investoinnin suuruutta, jos aikaa tilanteen kartoittamiseen ja mahdollisuuksien selvittämiseen ei ole. Tosiasiassa toimintaa voi tehostaa tai asiakaskokemusta parantaa pienelläkin – jopa täysin ilmaiseksi!

Hankkeen työpajat

Pk-yritykset SOTE-polulla kasvuun –hankkeessa on vuoden 2018 aikana järjestetty sosiaali- ja terveyspuolen pk-yrityksille työpajoja liittyen tulevaisuuden ennakointiin ja strategiseen johtamiseen. 2019 vuonna jatketaan talous- ja markkinointiaiheisilla työpajoilla, ja suunnitelmissa on myös pienet digimaistiaiset toukokuussa. Lisätietoja: sotepolku.blogspot.com

Piia-Pauliina Mäntysaari
asiantuntija, SeAMK TKI