Digital Business Lab on palvelukonsepti yhteistyölle | Julkaisut @SeAMK

Digital Business Lab on palvelukonsepti yhteistyölle

#

Seinäjoen ammattikorkeakoulun Digital Business Lab -hankkeessa rakennettu palvelukonseptin toiminta on käynnistynyt kuluvan kevään aikana ja yrityshaastattelut ovat vauhdittaneet merkittävästi yhteiskehittämisen muotoja. Living Lab -toiminta eli elävät laboratoriot ovat ammattikorkeakouluissa käytettäviä tutkimuskonsepteja, joissa toteutetaan käyttäjälähtöistä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa. Digital Business Lab on digitaalisen liiketoiminnan palvelukonsepti, jota toteutetaan yhdessä loppukäyttäjien ja muiden asiantuntijoiden kanssa tosielämän tarpeisiin avoimen innovaation periaatteita soveltaen.

Ensimmäiset avoimet ovet järjestettiin 1.6.2022. Frami F:n neloskerroksen DBL-tila on suunniteltu hyödynnettäväksi monimuotoiseen opetus- ja työskentelytilaksi. Toistakymmentä vierailijaa tutustui demoympäristöön, neuvottelu- ja paneelikeskustelualueeseen, tutki VR-lasien kautta tilaa eri perspektiivistä, testasi interaktiiviseen esitykseen soveltuvan näytön ominaisuuksia ja kokeili tilan LED-valaistuksen vaikutuksia tunnelmaan.

Toinen avointen ovien päivä toteutetaan 24.8.2022 klo 12–17 ja se on suunnattu eteläpohjalaisille pk-yrittäjille, jotka ovat kiinnostuneet digitaalisen liiketoiminnan yhteiskehittämisprojekteista, esimerkiksi:

  • Asiakkuuden hallinnasta
  • Tilaustoimitusketjun kehittämisestä sisältäen verkkokaupan
  • Markkinointiprosessin hallinnasta sisältäen somemarkkinoinnin
  • Hankinnan, tuotannonohjauksen ja varastonhallinnan digitalisoinnista
  • Projektinhallinnasta ja työajanseurannasta
  • Edellä mainittujen prosessien integroinnista talous- ja henkilöstöhallintoon sekä raportointiin
  • Toiminnanohjausjärjestelmistä
  • Tietokantojen perusteista
  • Data-analytiikasta ja BI:sta
  • Sähköisestä kaupankäynnistä

Digital Business Lab-toiminta on parhaimmillaan opiskelijoiden ja yritysten yhteistyön integrointia opetukseen, opinnäytetöihin, työharjoitteluihin sekä työllistymiseen. Yrityshaastattelujen pohjalta hankkeessa on voitu lähteä suunnittelemaan aitoja yrityksen tarvelähtöisiä esimerkkejä, jotka toteutetaan yhteistyössä eri kursseilla kuten digitaalinen markkinointisuunnitelma, vinkkejä sosiaalisen median viestinnän kehittämiseen, verkkokauppatoteutuksen suunnittelu, PowerBI/PowerPivot-sovelluksen kehittäminen, prosessimallinnus, rajatun liiketoiminnan osan kehittämissuunnitelma, markkinointikampanja, brändiuudistus, tapahtumat ja webinaari.

Hankkeessa luodaan palvelukonsepti, joka tarjoaa alueen yrityksille ja opiskelijoille avoimen toiminta- ja oppimisympäristön. Palvelukonseptilla pyritään edistämään uuden digitaalisen liiketoiminnan syntymistä yhteiskehittämisen kautta. Samalla DBL tukee ja edistää pk-yritysten digitalisaatioprosesseja. Palvelukonseptin integrointi opetukseen kehittää opiskelijoista myös entistä valmiimpia digitaalisen liiketoiminnan osaajia. Digital Business Lab on ​EAKR-rahoitteinen hanke, joka kestää vuoden 2022 loppuun saakka.

Lue lisää hankkeen verkkosivuilta.

Katja Jaskari
Digital Business Lab- hankkeen asiantuntija
SeAMK