Alumnitoiminta kiinnostaa IB-alumneja | @SeAMK-verkkolehti

Alumnitoiminta kiinnostaa IB-alumneja

#

Kansainvälisestä International Business -koulutusohjelmasta valmistuneet alumnit ovat innokkaita osallistumaan SeAMKin alumnitoimintaan. Tämän totesivat nykyiset opiskelijat, Sonja Baucke ja Sin Ching Yoong, jotka selvittivät nykyisten opiskelijoiden ja alumnien toiveita ja ajatuksia alumnitoiminnasta Kokka kohti Etelä-Pohjanmaata -hankkeen toimeksiantona.

Mikä alumni?

Kansainvälisessä alumnitoiminnassa on vielä paljon käyttämätöntä potentiaalia SeAMKissa ja kehittämisen pohjatiedoiksi haluttiin selvittää, millaisia ajatuksia alumneilla ja nykyisillä opiskelijoilla on alumnitoiminnasta. Ensimmäinen havainto oli, että alumni-termi oli monelle opiskelijalle uusi ja outo, minkä vuoksi he eivät ole valmistumisvaiheessa ilmoittaneet itseään alumnirekisteriin. Tämän vuoksi olisi hyvä alkaa kertoa opiskelijoille alumneista ja alumnitoiminnasta jo opintojen alkuvaiheessa.

Alumnien ajatuksia

Aiemmin valmistuneet opiskelijat olisivat innokkaita osallistumaan erilaisiin tapaamisiin, joissa voisi tavata vanhoja opiskelukavereita ja nykyisiä opiskelijoita. Heitä kiinnostaisi myös kaikenlainen verkostoituminen. Yli puolet olisi halukas myös pitämään vierailuluentoja tai jopa toimimaan opettajana SeAMKissa. Moni kommentoi haluavansa auttaa nykyisiä opiskelijoita mahdollisuuksiensa mukaan ja jakaa tietoa/osaamista monipuolisesti kaikkien eduksi. Myös online-verkostoituminen voisi olla vaihtoehto, sillä alumneja asuu kaikissa maanosissa.

Mentorointi

Lähes puolet vastanneista alumneista haluaisi toimia mentorina nykyisille opiskelijoille ja yli puolet vastanneista nykyisistä opiskelijoista haluaisi itselleen mentorin. Tämä antaisi hyvän lähtökohdan mentorointitoiminnan kehittämiselle jatkossa. Mentori voisi toimia siltana ammatillisen työelämän ja opiskelijan välillä ja opastaa suomalaisen työelämän arvoihin ja kirjoittamattomiin sääntöihin. Yrittäjänä toimiva mentori voisi opastaa opiskelijaa, joka aikoo perustaa oman yrityksen. Ja mikäli yritys, jossa mentori työskentelee, palkkaa opiskelijan harjoittelijaksi, mentori voi toimia työpaikalla ohjaajana ja kouluttajana.

Ihmisiä istumassa auditoriossa.
Ensimmäisen vuoden International Business -opiskelijoita kuuntelemassa alumnien uratarinoita alumniaamupäivässä (Kuva: Päivi Uitti).

Alumni ammatti-identiteetin vahvistajana

Varsinkaan opintojen alkuvaiheessa opiskelijoilla ei välttämättä ole kovin selkeää kuvaa uravaihtoehdoista. Alumnien uratarinat antavat opiskelijoille hyvän käsityksen siitä, miten monipuolisiin tehtäviin koulutusohjelmasta voi työllistyä. Yleensä alumneilla on myös erinomaisia neuvoja opiskelijoille, kuten esimerkiksi millaisista taidoista ja osaamisesta on hyötyä työelämässä, mihin opinnoissa kannattaa panostaa ja miten tärkeää on muistaa verkostoitua niin muiden opiskelijoiden kuin myös yritysmaailman kanssa. Alumneilta saa myös ensi käden tietoa jatko-opinnoista, sillä International Business -alumnit ovat suorittaneet maisteriopintojaan eri ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa ympäri maailmaa.

Kokka kohti aktiivisempaa alumnitoimintaa

Vaikka selvityksen teettänyt ESR-rahoitteinen Kokka kohti Etelä-Pohjanmaata hanke on päättynyt kesäkuussa 2022, alumnitoiminnan aktiivinen kehittäminen jatkuu näiden pohjatietojen perusteella. Alumnitoiminnan kehittämisessä kannattaa ehdottomasti tehdä yhteistyötä esimerkiksi SeiEsin kanssa.

Tulevaisuudessa alumneja kutsutaan verkostoitumaan ja kertomaan omia uratarinoitaan joka lukukausi. Kehitetään myös jonkinlainen yhteydenpitokanava sosiaaliseen mediaan, joko Facebookiin tai LinkedIniin. Sonja Baucke ja Sin Chin Yoong esittivät tiedonkeruun perusteella uusia ideoita alumnitoimintaan, mm. voitaisiin järjestää alumnien vetämiä workshopeja eri teemoilla, kutsua alumneja vieraileviksi luennoitsijoiksi opintojaksoille, valita vuoden kv-alumni, järjestää vuotuiset pikkujoulut, uudistaa alumnirekisteri ja SeAMKin alumninettisivu. Toisaalta SeAMK voisi tarjota kv-alumneille mahdollisuuksia osallistua erilaisille asiantuntijaluennoille tai täydennyskoulutuksiin edullisesti tai jopa ilmaiseksi joko paikan päällä tai videoneuvotteluyhteyksin.

Tärkeää on, että yhteys alumneihin säilyy katkeamattomana henkilökuntamuutoksista huolimatta ja alumnitoiminta hyödyttää sekä SeAMKia, nykyisiä opiskelijoita että alumneja. Tulevaisuuden alumnitoiminta vaatii pitkäjänteistä suunnittelua ja jatkuvaa yhteydenpitoa alumneihin, jota voisi jatkossa tehdä esimerkiksi kv-harjoittelija(t).

Päivi Uitti
Lehtori
SeAMK