Teknologia on huono isäntä, mutta hyvä renki! | Julkaisut @SeAMK

Teknologia on huono isäntä, mutta hyvä renki!

#

Seinäjoen ammattikorkeakoulun toimesta haastateltiin ikääntyviä yrittäjiä heidän digitaidoistaan, digihaasteistaan sekä hyvinvoinnistaan. Haastatteluiden tuloksissa nousi esille toive matalan kynnyksen koulutuksiin ja vertaistukeen. Näin syntyi ajatus Digi-iltamista, joissa ratkotaan yhdessä ikääntyvien yrittäjien digihaasteita.

Mukaan Digi-iltamiin ovat tervetulleita kaikki yrittäjät lähtötasosta riippumatta. Muodollinen ikäraja on 54 vuotta, mutta papereita ovella ei tulla kysymään, lupaa hankkeen projektipäällikkö Katja Jaskari Seinäjoen ammattikorkeakoulusta.

Digi-iltamat Alajärvellä

DIKO-hanke järjestää Seinäjoen lisäksi Digi-iltamia eri puolilla maakuntaa yhdessä Maakuntakorkeakoulun kanssa.

Maakuntakorkeakoulun korkeakouluasiamies Marjo Vistiaho pitääkin tärkeänä, että myös hankkeiden koulutuksia ja työpajoja tuodaan eri puolille maakuntaa ja lähelle tarvitsijoita – näin kynnys osallistumiselle tehdään mahdollisimman matalaksi. Maakuntakorkeakoulun yhtenä tehtävä onkin toimia SeAMKin eri hankkeiden yhteistyökumppaneina hankkeen eri vaiheissa.

Kaksituntisten Digi-iltamien sarja alkoi Alajärven osalta huhtikuun alussa Microsoftin strategiajohtaja Kati Tiaisen aikamatkalla digitalisaatioon. Tiainen herätteli osallistujat pohtimaan teknologian kehitystä ja havainnoimaan muutoksia ympärillämme. Puheenvuoro sai osallistujat miettimään, miltä tulevaisuus näyttää ja miten he voivat pysyä kehityksessä mukana ilman digiähkyä tai turhautumista. Sillä teknologia on hyvä renki, mutta huono isäntä, totesi Tiainen. Tiainen kehotti yrittäjiä myös rohkeasti kokeilevaan toimintaan ajatuksella, että meitä kaikkia odottaa kuitenkin digitaalinen vanhuus.

Iltamien puolivälissä Niina Vihelä Maa- ja kotitalousnaisista vinkkasi yrittäjille terveellisestä välipalasta sekä ruokapyramidin suosituksista ja monipuolisesta ruokavaliosta osana hyvinvointia.

Käytännön osuudessa Sini Karjalainen SeAMKista lähti liikkeelle tietotekniikan ja digitaalisuuden perustermien läpikäymisellä sekä antoi vinkkejä, miten luodaan esimerkiksi suosikkeja ja pikakuvakkeita. Keskustelua käytiin myös resurssienhallinnasta, selaimista, käyttöjärjestelmistä ja hakukoneista. Haastattelujen perusteella digitaitojen kartuttaminen voi tarkoittaa ikääntyvälle yrittäjälle uusia oivalluksen, onnistumisen sekä yritystoiminnan kehittämisen kokemuksia.

Järviseutulaisia yrittäjiä kiinnosti erityisesti sosiaalisen median haltuun ottaminen ja aktiivinen hyödyntäminen sekä yrityksen näkyvyyden lisääminen uusissa kanavissa. Yrittäjäpariskunta Raili ja Veikko Isoniemi oli valmis tarttumaan haasteeseen ja osallistui ensimmäisiin digi-iltamiin.

Digi-iltamat jatkuvat Järviseudulla kevään ajan. Digi-iltamien toisessa tapaamisessa tutustutaan teknostressin käsitteeseen ja annetaan vinkkejä, miten siltä voi välttyä. Käytännön osuudessa annetaan vinkit ohjelmistojen hyötykäyttöön sekä tehdään omilla läppäreillä kouluttajan opastuksella pienet omaa yritystä hyödyttävät harjoitukset liittyen yleisimpiin työvälineohjelmiin (Excel, Word ja PowerPoint). Lisäksi ohjelmassa on iltapalan lisäksi virkistävä taukojumppa ja liikuntapalveluiden esittelyä Personal Trainer Tuija Silver-Lagerin johdolla (FitFactory).

Kolmas digi-iltama tarjoaa käytännön työkaluja markkinointiin ja sisällöntuotantoon. Osallistujat tarkastelevat muun muassa yrityksensä kotisivuja ja somekanavia ja peilaavat niitä kouluttajan antamiin vinkkeihin. Tilaisuus kuitenkin aloitetaan SeAMKin sosiaali- ja terveysalan lehtori Katariina Perttulan johdantoluennolla aiheesta: Aina on hyvä ikä oppia uutta!

DIKO-hanke

Digi-iltamat järjestetään osana DIKO-hanketta. DIKO-hankkeessa kehitetään eteläpohjalaisten mikro- ja pk-yritysten, sekä näiden henkilöstön digitaalista osaamista. Toteuttajina ovat Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Vaasan yliopisto. Hankkeen rahoitus REACT-EU (ESR), osana unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Lisätietoja hankkeen verkkosivuilta

Marjo Vistiaho
korkeakouluasiamies
SeAMK Maakuntakorkeakoulu

Katja Jaskari
projektipäällikkö
DIKO-hanke

 

Kaksi ihmistä katsoo läppärin ruutua yhdessä.
Seuraavalle kerralle otetaan oma kone mukaan, totesi Raili Isoniemi (vas,) Isonienen lomamökeistä illan kouluttaja Sini Karjalaiselle.