SeAMK Osuuskunnan hallitustyö tarjoaa näköalapaikan yrittäjyyteen | Julkaisut @SeAMK

SeAMK Osuuskunnan hallitustyö tarjoaa näköalapaikan yrittäjyyteen

SeAMK Osuuskunta perustettiin osana New knowledge Interface – Uusi osaamisen yhdyspinta -hanketta (EAKR) hieman yli vuosi sitten, jolloin pääosin opiskelijoista koostuva hallitus ryhtyi tarmokkaasti rakentamaan kestävälle pohjalle perustuvaa laskutusosuuskuntaa. Ilta jos toinenkin on kokoustettu vuoroin SeAMK Osuuskunnan kotipesässä, Y-Zonessa tai koronatilanteen vuoksi Teams -kokouksissa. Oppilaitososuuskunnan perustaminen, joka toimii laskutusosuuskuntaperiaatteella on ollut ainutlaatuinen matka. Hallituksen jäsenet Ville Grekula, Antti Kuusisto, Jaakko Viljanen, Nahashon Njehia, Katariina Puro, Petra Sippola ja Johanna Säilä-Jokinen ovat hitsautuneet tiiviiksi porukaksi. He ovat alusta asti tienneet rakentavansa jotain ainutlaatuista, edeten järjestelmällisesti ja määrätietoisesti.

Hallitus on vuoden aikana pohtinut tarkkaan mitä hyötyjä osuuskuntalaiselle on käyttää juuri SeAMK Osuuskunnan palveluja, tehden paljon taustatyötä liiketoimintaansa pohtien ja keskittyen perustoimintojen käynnistämiseen, kuten tarjoamiaan laskutus ja kirjanpitopalveluja, vakuutuspalveluja, SeAMKin tilojen ja laitteiden käyttömahdollisuuksia SeAMKin kanssa laaditun kumppanuussopimuksen myötä. On pohdittu, miten opiskelijat voivat opinnollistaa kevytyrittäjyyttään. Muun muassa näistä on syntynyt osuuskuntalaisille käsikirja eli toimintaohjeet, jotka auttavat osuuskunnassa yrittäjyyttä harjoittavia SeAMKin tutkinto-opiskelijoita ja henkilökuntaa, jotka niin ikään voivat harjoittaa yrittäjyyttä SeAMK Osuuskunnassa. Osuuskuntalaisia on tällä hetkellä kolmisenkymmentä. Luonnollista vaihtuvuuttakin on vuoden aikana tapahtunut opiskelijoiden valmistuttua SeAMKista.

Hallituksen sihteeri Katariina Puro (oik.) esittelee strategialuonnosta markkinoinnin näkökulmasta, hallituksen puheenjohtaja Antti Kuusistolle, Nahashon Njehialle ja Johanna Säilä-Jokiselle.

Seuraava osuuskuntakokous järjestetään 24.2.2022, jolloin osuuskuntalaiset kokoontuvat päättämään tulevasta toiminnasta sekä uudesta hallituskokoonpanosta. Hallituspaikkoja on vapautumassa, joten halukkaille osuuskuntalaisille tarjoutuu oiva mahdollisuus päästä aidosti vaikuttamaan SeAMK Osuuskunnan toimintaan sekä saamaan työelämässä arvostettua kokemusta. SeAMK Osuuskunnan hallituksen jäsenet suorittavat myös osuuskuntahallitustyöhön perehdyttävän opintojakson.

Hallitus on tyytyväinen ensimmäiseen tilikauteen ja jäsenmäärään ottaen huomioon, että tilikausi oli tavallista lyhyempi ja liiketoimintaa oltiin samanaikaisesti vasta rakentamassa. Osuuskuntalaiset harjoittavat liiketoimintaansa monilla eri toimialoilla. Heidän liiketoimintansa on joko hyvin pienimuotoista kuin laajempaakin, kuten asiantuntijapalvelujen tarjoamista. Osuuskuntalaiset ovat harjoittaneet liiketoimintaansa niin yksin kuin monialaisissa tiimeissä.

Lähitulevaisuudessa hallitustyöskentely tulee muun muassa keskittymään opinnollistamisen mahdollisuuksiin SeAMKin kansainvälisten opiskelijoiden osalta muun muassa tarjoamalla harjoittelumahdollisuuksia yrittäjyyttä harjoittaen.

Kuva tietokoneen näyttöruudusta, jossa näkyy käynnissä oleva Teams-kokous.
Hallituksen varapuheenjohtaja Jaakko Viljanen vasemmalla ja Ville Grekula hybridikokouksessa.

SeAMK Osuuskuntaan voivat hakeutua SeAMKin tutkinto-opiskelijat ja henkilökunta, jotka haluavat kokeilla siipiään kevytyrittäjinä, olipa liiketoiminta sitten opintoihin kytkettävissä tai vapaa-ajan harrastuksiin liittyvä. Osuusmaksu on 20 euroa ja osuuskuntalainen saa myös kevytyrittäjä todistuksen. Tutustu SeAMK Osuuskunta | SeAMK Y-Zone ja jäsenhakemus löytyy käsikirjan liitteenä tai osuuskuntakoordinaattorilta.

Elina Ojala
yritystoiminnan ja yrittäjyyden lehtori, osuuskuntakoordinaattori
SeAMK

Artikkeli on osa EAKR-rahoitteista New knowledge Interface – Uusi osaamisen yhdyspinta -hanketta.