Vuosi musiikkimanagerin matkassa | @SeAMK-verkkolehti

Vuosi musiikkimanagerin matkassa

Kuluvana vuonna 2017 SeAMK:n Liiketoiminta ja Kulttuuri yksikkö toteutti musiikkimanagereiden erikoistumiskoulutuksen ( 30 op ) yhteistyössä Arcada Yrkeshögskolanin kanssa. Tavoitteena opinnoissa oli manageriosaamisen pohjan laajentaminen suomalaisessa musiikkikentässä. Erityisesti panostettiin kansainväliseen managerointiin ja sopimusosaamiseen. Sisällöllisinä painopistealueina olivat mm. hinnoitteluosaamisen ja palveluiden tuotteistamisen kehittäminen, sekä artistibrändiosaaminen. Koulutukseen osallistui yhteensä 35 musiikkialan ammattilaista niin klassiselta, kuin kevyen musiikin toimialoilta.

Koulutuksen lähijaksot koostuivat noin kerran kuussa toteutetuista lähipäivistä sekä osallistumisesta kolmeen musiikkialan ammattilaistapahtumaan, joihin osallistujille oli räätälöity myös omaa ohjelmaa. Esimerkiksi Tallin Music Week –tapahtumassa managerikoululaiset kokoontuivat Suomi-instituuttiin kuulemaan mm. 35 vuotta kansainvälisessä musabusineksessä toimineen brittimanageri Daryl Bamonten ( ex Depeche Mode kosketinsoittaja ) vinkkejä.

SeAMK:n kulttuurituotannon koulutusohjelman opetussuunnitelmassa on 10 opintopisteen laajuinen manageri- ja välittäjäosaaminen –niminen opintojakso jolla pyritään osaltaan vastaamaan alan osaamistarpeeseen, ja valmistamaan koulutusohjelmasta valmistuvia välittäjäportaan tehtäviin. Musiikkimanagereiden erikoistumiskoulutukseen osallistui myös muutama kulttuurituotannon koulutusohjelmasta valmistunut. He ovat toimineet jo muutaman vuoden alalla ja halusivat täydentää osaamistaan manageroinnissa.

OKM:n tavoitteena korkeakoulujen erikoistumiskoulutukselle on, että uusi koulutusmuoto haastaisi korkeakouluja ja työelämää uudenlaiseen yhteistyöhön: yhteiseen dialogiin työn muutoksen ja osaamistarpeiden ennakoinnissa sekä uusien asiantuntijuusalueiden tunnistamisessa, tutkimus- ja kehittämisosaamisen hyödyntämisessä, sopimusvalmistelussa sekä koulutusten toteuttamisessa

Musiikkimanagereiden erikoistumiskoulutuksen työelämäyhteistyökumppaneina toimivat Music Finland, sekä Music Manager Forum Finland joiden rooli koulutuksen suunnittelussa ja osin toteutuksessa oli keskeinen. Tältä osin ministeriön tavoitteet tulivat erinomaisesti täytetyksi.

Jussi Kareinen
Kulttuurituotannon lehtori, SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri
Musiikkimanagereiden erikoistumiskoulutuksen koordinaattori