Valmentajakokemuksia SeAMK Innovaatioviikolta | @SeAMK-verkkolehti

Valmentajakokemuksia SeAMK Innovaatioviikolta

kategoria: 2023, Muut artikkelit
#

Helmi hiiren QR-koodisuunnistusseikkailu ja valometsä -brändäystä

Pääsin mukaan valmentajaksi Seinäjoella järjestettävään SeAMK Innovaatioviikolle. Minun lisäksi ryhmässä oli toinenkin valmentaja, SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyyden opettaja Viljo Arohonka. SeAMK Innovaatioviikolla opiskelijat ratkovat monialaisissa ryhmissä yritysten ja organisaatioiden todellisia kehittämishaasteita. Viikolle osallistuvat ensimmäisen vuoden opiskelijat kaikilta SeAMKin koulutusaloilta, ryhmissä oli niin sosionomeja, insinöörejä, kulttuurituottajia kuin sairaanhoitajiksikin opiskelevia. Innovaatioviikko on oikea intensiiviviikko, jossa hyödynnetään palvelumuotoilun sellaisia menetelmiä, joissa asiakas- ja käyttäjälähtöisyys ovat keskiössä. Käytännössä opiskelijat ideoivat ja konseptoivat ratkaisuja kehittämishaasteisiin monialaisissa ryhmissä.

Jokaisen ryhmän työtä sekä Design Thinking -menetelmän käyttöä ohjaavat SeAMKin henkilökuntaan kuuluvat valmentajat. Meidät valmentajat oli etukäteen koulutettu valmennustehtäviin. Lisäksi meillä oli käytettävänä kattava materiaali, jonka avulla briiffasimme opiskelijat joka päivä innovoimaan toimeksiantajan tavoitteiden ja toiveiden mukaisesti. Koko viikolle oli laadittu aikataulu.

Opiskelijoita valmennettavassa ryhmässäni oli yhteensä 50. Heidät jaettiin noin 5-6 henkilön ryhmiin. Ryhmiä tuli täten yhteensä 9. Opiskelijat työskentelivät omissa ryhmissään joko luokassa tai muissa tiloissa SeAMKilla.


Innokas Innovaatioviikon valmentaja Janika Hautaviita kera opiskelijoiden (Kuva: Janika Hautaviita).

Innovaatioviikon toimeksiantajasta

 

Toimeksiantajana oli KykyDesing -niminen yritys, joka on luovan friskaantumisen asialla. Kulttuuri- ja hyvinvointipalveluita tuottavan yrityksen yrittäjä on Kaisa Isomäki Kauhajoelta. Yrityksen toimitilat sijoittuvat vanhaan koulurakennukseen, jonka välittömässä läheisyydessä sijaitsevat hiekkakenttä, peltoalue ja metsä. Yrityksen tunnushahmona on Yrkky-kukko, jonka yrittäjä on innovoinut yrityksensä keulakuvaksi. Yrkky-hahmo on kehitetty yhteistyössä Tarinakone Oy:n Anne Kalliomäen kanssa, joka on tarinallistamis -menetelmän kehittäjä. Hahmon nimi tulee koulun entisestä nimestä, Yrjänäisen koulusta. Toimeksiantaja kävi Innovaatioviikon maanantaina esittelemässä yrityksensä ja kertomassa opiskelijoille ajatuksiaan ja toiveitaan erityisesti yrityksensä piha-alueen kehittämiseksi ja innovoimiseksi. Opiskelijoilla oli tällöin mahdollisuus kysellä mahdollisia lisätietoja yrittäjältä. Tämän esityksen jälkeen alkoi opiskelijoiden varsinainen innovaatiotyöskentely.

Yrkky-kukko, KykyDesing:n tunnushahmo (Kuvitus: Sari Airola.)

Muita toimeksiantajia SeAMK Innovaatioviikolla olivat muun muassa Eepee, Atria Oyj, Kauhavan Ykkösapteekki, Sevas-kodit, Seinäjoen kansalaisopisto, ravintola Danny Boy, Piiri, opiskelijakunta SAMO sekä SeAMKin koordinoimia hankkeita (esim. Etätyöpisteet elinvoiman kasvualustoina -hanke; unelmieni etätyö/etäopiskelupäivä.)


Yrittäjä Kaisa Isomäki esittelemässä toimeksiantoaan opiskelijoille (Kuva: Janika Hautaviita).

Innovaatioviikon työskentelystä

Ennen Innovaatioviikon aloitusta opiskelijat suorittivat ennakkotentin, jossa sisältönä oli mm. palvelumuotoiluun ja ideointiin liittyviä asioita. Tentti tuli saada hyväksytysti läpi, jotta opiskelija sai ”luvan” osallistua Innovaatioviikon työskentelyyn.

Aluksi opiskelijat saivat perusinfoa Innovaatioviikkoon liittyen. Lisäksi kävimme läpi perjantaille valmistettavan presentaation tekemiseen liittyviä asioita, mm. toimeksiantajan antaman kehityshaasteen pohdiskelua ja suunnittelua. Opiskelijat lähtivät varsinaisessa innovoinnissa liikkeelle kohderyhmähaastatteluja ja mahdollisia käyttäjäprofiileja tekemällä, joita syvennettiin Lootuskukka-menetelmällä.

Helmi hiiren suunnistusseikkailuilla kohti metsän toiminnallisuuden kehittämistä

Innovaatioviikon viimeisenä päivänä perjantaina toimeksiantaja saapui kuulemaan ja näkemään opiskelijoiden presentaatiot. Opiskelijaryhmät kerrallaan esittivät toimeksiantajalle sekä valmentajille tekemänsä innovoinnit. Toimeksiantaja valitsi voittajaksi Helmi hiiren suunnistusseikkailun innovoineen opiskelijaryhmän, johon kuuluivat Oona Suoranta, Emilia Salmi, Susanna Savonen, Juho Saari ja Roope Saari.


Innovaatioviikon voittajaryhmän innovointi, Helmi Hiiren suunnistusseikkailu.

Voittajaryhmän opiskelijat olivat huomioineet Lauhanvuori-Hämeenkangas Unesco Global Geoparkin läheisyyden Kauhajoella ja mahdollisuuden hyödyntää tätä toimeksiantajan yrityksessä. Lisäksi opiskelijat nostivat esille yrittäjän jo aiemmin toteuttamaa Green Care -konseptia, jonka avulla yritys voisi nostaa luonnon arvoja ja mahdollisuuksia entistä paremmin toiminnassaan. Voittajaryhmän pääidea innovoinnissa oli QR-koodisuunnistukseen perustuva luontopolku, jossa Helmi Hiiren johdattelemana osallistuja voisi toimia, kulkea tai suunnistaa luontopolulla opastettuna.

Toisena opiskelijaryhmän tuotoksena toimeksiantaja halusi nostaa esille innovatiivisimmat ideat sisältäneen esityksen, joka oli nimeltään Metsän toiminnallisuuden kehittäminen.


Innovaatioviikon innovatiivisimman opiskelijaryhmän työ.

Tähän ryhmään kuuluivat seuraavat opiskelijat: Onni Salminen, Pinja Saukkonen, Emmi Saari, Janne Sainio ja Venla Sippola. Tämä opiskelijaryhmä haluaisi nostaa Green Care -arvoja entistä enemmän mukaan toimintaan. Opiskelijaryhmän erityinen innovaatio oli valometsä; valotaidetta metsään. Palkinnoiksi voittajaryhmä sekä innovatiivisin ryhmä saivat kahvipassit opiskelijakahvila Tsumppiin Framille.

Erään liiketalouden opiskelijan kokemuksia innovaatioviikosta

Erään liiketalouden opiskelijan mielestä innovaatioviikko oli mielenkiintoinen tilaisuus päästä suunnittelemaan oikealle yritykselle kehitysratkaisua heidän “ongelmaansa”. Parasta mitä opiskelija sai mukaan viikolta, oli oppi eri vaiheista, mitä innovaation suunnittelussa voidaan käyttää, jotta eri näkökulmat, kohderyhmät ja vaihtoehdot saadaan käytyä läpi. Useimmat varmasti osaavat pintapuolisesti miettiä uusia ideoita, mutta ideoiden syvemmän tarkasteluun ja käytäntöön viemisen suunnitteluun vaaditaan jo hieman osaamista ja työkaluja. Näitä työkaluja opiskelijat oppivat hyödyntämään innovaatioviikolla, ja jälkikäteen tämä opiskelija oli ymmärtänyt, miten monessa asiassa esimerkiksi lootuskukka-ideointia voi hyödyntää.

Haastavinta viikossa oli osa ideointia helpottamaan luoduista tehtävistä, jotka veivät paljon energiaa, jos hyvä idea oli jo löytynyt. Viikko oli myös yllättävän raskas henkisesti, vaikka tehtävät olivatkin mukavia ja suhteellisen helppoja.

Opiskelija kertoo keskustelleensa ryhmänsä kanssa viikon aikana, että uuden ideoiminen tiimissä, jossa kaikki ovat uusia kasvoja, vie paljon energiaa, eikä kukaan oikein kukaan löytänyt hyvää palautumiskeinoa päivien päätteeksi. Oli kuitenkin kaikkien mielestä kiva päästä tutustumaan eri alojen opiskelijoihin.


Innovaatioviikon valmentaja Viljo Arohonka valmennustehtävissä opiskelijoiden kanssa (Kuva: Janika Hautaviita).

Toimeksiantajan kokemukset innovaatioviikosta

“Viikko oli huippukokemus myös yrittäjälle toimeksiantajana”, Kaisa Isomäki kertoo ja jatkaa: “Viime vuosiin saakka olen itse useasti toiminut juuri pöydän toisella puolella opiskelijana. Ehdottomasti suosittelisin tätä myös muille. Lyhyessä ajassa on mahdollista saada monia uusia ajatuksia isolta opiskelijajoukolta. Viikon aikana pääsi myös melko hyvin kärryille siitä, mitä asioita opiskelijat pitävät tärkeänä juuri tällä hetkellä ja mihin asioihin olisi syytä yrittäjänä jatkossa kiinnittää huomiota.

Viikko vahvisti omaa käsitystä siitä, mitä toimeksiannossa annettu ulkoalue voisi pitää sisällään. Syntyi monia konkreettisia pieniä ideoita, joita hieman jatkojalostamalla KykyDesignin ympäristö saa tulevaisuudessa varmasti uudenlaista toimintaa. Ideoissa oli hienosti huomioitu myös kustannustasoltaan erilaisia vaihtoehtoja. Vaikka viikon aikana valittiin voittajaryhmä niin yrittäjänä koin erityisen hienona mahdollisuutena saada kuulla useita monipuolisia esityksiä tehtävänannosta. Koen, että jokaisen opiskelijan panos tähän viikkoon oli kullanarvoisen tärkeää.

Viikon aikana syntyi itselle uusia ideoita ja ajatuksia myös siitä, miten jatkossa voisi osallistua uudelleen Innovaatioviikolle. Seuraavaa Innovaatioviikkoa silmällä pitäen olen oppinut viikon mahdollisuuksista, jonka ansiosta tehtävänantoa on mahdollista pohtia myös astetta pidemmälle. Kiitos SeAMK, että mahdollistitte tämän!”

Innovaatioviikon valmentajakokemukseni

Olin positiivisesti yllättynyt siitä, miten motivoituneita ja innostuneita opiskelijat olivat. Moni halusi keskustella, kysellä meiltä valmentajilta vinkkejä, osalta piti vähän kysellä, mutta keskustelua syntyi, kun alkuun päästiin ja tutustuttiin paremmin. Viikko oli erittäin antoisa, vaikkakin henkisesti yllättävän raskas. Jään odottamaan valmentajien tulevaa palautepalaveria ja jatkotoimenpiteitä seuraavien Innovaatioviikkojen järjestämiseen liittyen. Jatkoon – aion lähteä jatkossakin!

Mikäli haluat antaa toimeksiannon Innovaatioviikolle, ota rohkeasti yhteyttä!

Janika Hautaviita
Kirjoittaja toimii aluekehittäjänä SeAMK Maakuntakorkeakoulussa Suupohjassa.
janika.hautaviita@seamk.fi

Lisätietoja SeAMK Innovaatioviikosta: sirkku.uusimaki@seamk.fi

 

SeAMK Innovaatioviikko | SeAMK Y-Zone

Innovoinnin työkalut, osa 2/3: Lotus Blossom -menetelmä – Midos Touch (home.blog)

KykyDesign | Kulttuurihyvinvointikeskus | Etelä-Pohjanmaa

Geopark – Kauhajoen kaupunki (kauhajoki.fi)

QR-koodi – QR-koodit

Green Care Finland (gcfinland.fi)