Uusia toimintamalleja ikäihmisten virkistykseen

SeAMK Innovaatioviikolla Seinäjoen ammattikorkeakoulun ensimmäisen vuoden opiskelijat ratkoivat viiden päivän ajan yritysten ja organisaatioiden antamia haasteita. Opintojaksolla ratkaistiin elävän elämän toimeksiantoja soveltaen Design Thinking-menetelmää käytännössä.  Innovaatioviikon aikana noin 600 ensimmäisen vuoden opiskelijaa jaettiin tasaisesti kuuden hengen ryhmiin niin, että opiskelijat saivat tuntumaa monialaiseen työskentelyyn.

Tänä vuonna Innovaatioviikolla oli mukana kaikkiaan 13 toimeksiantajaa ja näiden mukana myös Alahärmässä sijaitseva Aspa-koti Härmänranta, joka tarjoaa yksilöllistä tuettua asumista, palveluasumista ja tehostettua palveluasumista eri tavalla vammaisille asiakkaille. Aspa-koti Härmänrannan palveluesimies Minna Mäntylä toivoi opiskelijoiden löytävän viikon aikana yritykselle uusia toimintamalleja, erityisesti kotihoidon asiakkaille, lisää tunnettavuutta, sekä tämän myötä uusia asiakkaita.

Viikon puurtamisen jälkeen opiskelijat esittelivät toimeksiantajalle oman ratkaisunsa kehittämistehtävään, jotka vaihtelivat ikäihmisten tinderistä markkinoinnin kehittämiseen. Kisa oli tiukka, mutta idea Härmän seniorituvasta nousi voittajaksi. Mäntylän mukaan ideassa nousi hienosti esiin Aspan arvot ihmisten kunnioittamisesta, palvelun luotettavuudesta sekä asiantuntijuudesta. Idea oli myös hyvin toteuttamiskelpoinen ja innolla jäämme odottelemaan mitä hienoa ikäihmisille on tarjolla tulevaisuudessa.

Kuvassa vasemmalta oikealle: Anniina Siltala, Miika Tikkala, Jenni Sillanpää tradenomi
Jesse Suvala ja Sofia Sillanpää. Kuva: Tiina Nieminen.

Voittajajoukkueessa oli kehitystehtävää työstämässä myös fysioterapeutiksi opiskeleva alahärmäläinen Sofia Sillanpää sekä ylihärmäläinen konetekniikan opiskelija Miika Tikkala. Opiskelijat kokivat viikon haastavaksi, mutta myös antoisaksi. ”Ihan hyvä opintojakso siinä mielessä, että tulevaisuuden työporukassa saattaa olla hyvinkin erilaisia ihmisiä ja persoonia, joiden kanssa täytyy kuitenkin tulla toimeen ja saada asioita suoritettua.”, mietti Sofia. Myös Miika koki, että eri alalla opiskelevat opiskelijat auttoivat ideoinnissa, ja vaikka aihe vaikutti haastavalta, oli mukava miettiä ratkaisua oikeaan ongelmaan.

Tiina Nieminen
Korkeakouluasiamies
SeAMK