Typografia viestissä | Julkaisut @SeAMK

Typografia viestissä

kategoria: 2022, Muut artikkelit
#

Typografia on tärkeä osa graafista suunnittelua. Siihen liittyy oleellisesti kirjojen, lehtien ja digitaalisten sisältöjen taitto. Typografian merkitys on viestinnässä siis suuri.

Typografia on tekstin ulkoasua ja muotoilua. Se sisältää erilaisia tekstityylien, kirjasintyyppien ja -värien, rivivälien ja sisennysten valintaa ja käyttöä sekä tekstin jakamista sivuille ja sivun elementteihin eli taittoa. Typografia on tärkeä osa visuaalisen ilmeen luomista, sillä se auttaa viestinnän tehokkuudessa ja luettavuudessa sekä lisää mainoksen estetiikkaa sekä uskottavuutta.

Hyvän typografian perusperiaatteita ovat selkeys, luettavuus ja visuaalinen vaikutelma. Tärkeää on myös huolehtia fonttikoon, -värin ja -tyylin valinnaista. On myös tärkeää huolehtia riittävästä kirjain-  ja rivivälistä, jotta teksti on selkeästi luettavissa.

Typografian avulla voi myös luoda visuaalista vaikutelmaa mainonnassa. Esimerkiksi kapitaalikirjaimet voivat antaa viestille painokkaamman ilmeen pienten kirjainten rinnalla. Huolellinen fonttien valinta ja sijoittelu voi auttaa viestin tehokkaammassa välittymisessä ja luoda mainonnalle tunnistettavan ilmeen.

SeAMKin typografiassa on huomioitu visuaalisen vaikutelman lisäksi saavutettavuus, luettavuus, kirjasimen taloudellisuus sekä eri kirjasimien monipuolisen käytön mahdollisuus. Valitun typografian avulla onkin helppo luoda tehokkaita viestejä, kunhan muistaa muutaman perusasian typografiaa käyttäessä:

  • fontin väri
  • fontin koko
  • fontin paksuus
  • kursivointi
  • alleviivaus
  • suuraakkoset
  • tyhjän tilan käyttö kirjasinten ympärillä
  • rivin korkeus
  • kirjainväli
  • huomioi  saavutettavuusvaatimukset ja värikontrastit

Kirjasimet sähköpostissa

Sähköpostissa erilaisten fonttien käyttö voi tuntua kivalta idealta, mutta useimmiten viestisi vastaanottajat näkevät silti viestin sillä fontilla, joka on tarjolla heidän käyttämässään sähköpostipalveluntarjoajassa. Siksi on varmempi käyttää fontteja, jotka ovat yhteensopivia Outlookin, Gmailin ja muiden sähköpostipalveluntarjoajien käyttämien fonttien kanssa.

Verkkoturvalliset kirjasimien lista löytyy verkosta esimerkiksi sivustolta: https://www.litmus.com/blog/the-ultimate-guide-to-web-fonts/

Inkeri Sormunen
Graafinen suunnittelija
SeAMK