Suomen kirjastoseura palkitsi SeAMKin opiskelijoita | Julkaisut @SeAMK

Suomen kirjastoseura palkitsi SeAMKin opiskelijoita

kategoria: 2022, Muut artikkelit, TKI
#

Suomen kirjastoseura myöntää vuosittain apurahoja Helle Kannilan rahastosta ammatilliseen kehittymiseen, kansainväliseen toimintaan sekä stipendejä opinnäytetöistä (Suomen kirjastoseura, 2022a). Syksyn 2022 haussa seura palkitsi kaksi SeAMK kirjasto- ja tietopalvelualan opiskelijaa ja samoin kevään 2022 hakukierroksella apurahaa myönnettiin yhdelle opinnäytetyölle.

Ansiokkaasta kirjastoalaa kehittävästä ja näkemyksellisestä opinnäytetyöstä seura palkitsi viime vuonna valmistuneen Suvi Levonen. Työ täyttää hakukriteerit ja stipendille asetetut edellytykset aiheen kiinnittymisestä seuran strategian mukaisiin tavoitteisiin ja siellä erityisesti kohtaan kaksi: kirjastojen rooli ilmastonmuutoksen torjumisessa (ks. Suomen kirjastoseura, 2022b; i.a.). Levosen (2021) opinnäytetyö “Kohti ekologisesti kestävää Eeposta?” on herättänyt laajasti kiinnostusta ja tekijä pääsi esittelemään sitä jo kansallisesti merkittävällä foorumilla syksyn aikana (Salmela, 2022).

Palkitseminen jatkaa vahvaa SeAMK linjaa kirjastoalaa kehittävien opinnäytetöiden joukossa. Vuoden 2021 stipendihaussa palkittiin niin ikään kaksi tutkinto-ohjelmamme opiskelijaa, Tanja Jurvelin ja Taru Siira (Salmela, 2022; Suomen Kirjastoseura, 2021; SeAMK, 2021) ja menestystä on tullut myös aikaisempina vuosina.

Lisäksi Kannilan rahasto myönsi matka-apurahakirjasto- ja tietopalvelualan toisen vuosikurssin opiskelija Jemina Nurmelle. Nurmi lähtee yhdessä opiskelijakollegansa kanssa esittelemään alan opiskeluun liittyvää posteria Oslossa järjestettävään kansainväliseen opiskelijakonferenssi Bobcatsssiin tammikuussa 2023.

Niin ikään opinnäytetyötään viimeistelevät Karita Toivonen ja Sara Kujanpää ovat saaneet sekä Suomen kirjastoseuran että Oskar Öflundin säätiön apurahan opinnäytetyöhönsä.

Tutkinto-ohjelman puolesta onnittelemme kaikkia palkittuja opiskelijoita!

Satu Salmela
Lehtori
Kirjasto- ja tietopalvelualan tutkinto-ohjelma
SeAMK

Lähteet:

Levonen, S. (2021). Kohti ekologisesti kestävää Eeposta? [AMK-opinnäytetyö, Seinäjoen ammattikorkeakoulu]. Theseus. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021120724245

Salmela, S. (4.11.2022). Framilta framille. SeAMK. https://lehti.seamk.fi/muut-artikkelit/framilta-framille/

Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK). (9.11.2021). Suomen kirjastoseura palkitsi kaksi SeAMKissa tehtyä opinnäytetyötä. https://www.seamk.fi/suomen-kirjastoseura-palkitsi-kaksi-seamkissa-tehtya-opinnaytetyota/

Suomen kirjastoseura. (i.a.). Suomen kirjastoseuran strategia 2021–25. https://suomenkirjastoseura.fi/hallinta/wp-content/uploads/2021/12/Suomen-kirjastoseuran-strategia-2021-25.pdf

Suomen kirjastoseura. (6.9.2021). Kirjastoseura palkitsi opinnäytetöitä – ”Nämä löivät ällikällä”. https://suomenkirjastoseura.fi/kirjastoseura-palkitsi-opinnaytetoita-nama-loivat-allikalla/

Suomen kirjastoseura. (7.11.2022a). Helle Kannilan rahaston apurahat myönnetty. https://suomenkirjastoseura.fi/helle-kannilan-rahaston-apurahat-myonnetty-2/

Suomen kirjastoseura. (12.9.2022b). Hae Kirjastoseuran apurahoja. https://suomenkirjastoseura.fi/hae-kirjastoseuran-apurahoja/