SILTA-opinnot kehitteillä pysyväksi toiminnaksi | Julkaisut @SeAMK

SILTA-opinnot kehitteillä pysyväksi toiminnaksi

Viime keväänä peräti 35 sedun merkonomiopiskelijaa ilmoitti kiinnostuksensa lähteä mukaan SeAMKin tarjoamiin SILTA-opintoihin. Tie tulevaisuuteen -hankkeen projektiryhmä oli vuoden alusta suunnitellut pilottiin opintopaketin, jonka ideana oli tarjota SILTA-opintoina korkeakouluopintoja toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa oleville opiskelijoille.

Pilotissa näytimme vihreää valoa kaikille opintoihin haluaville ja yllätyksenä ei varmaankaan tule, että kaikki 35 innokasta ei opintoja loppujen lopuksi suorittanut. Osa putosi pois ryhmästä jo ennen elokuun orientaatiopäivää, ja suurelle osalle ensimmäisessä opintojaksossa (Opiskelu ammattikorkeakoulussa, 2op) oli jo liikaa työtä toisen asteen tutkintokiireiden ja osalla myös työelämän lisäksi. Kevään opintoihin on kuitenkin jatkamassa innokkaat 8 merkonomiopiskelijaa.

Pysyvää toimintamallia suunniteltaessa on opiskelijoiden palaute otettu mukaan joka vaiheessa. Merkonomiopiskelijoille oli tarjolla tämän syksyn pilotissa iso 60op:n paketti ja osalle opiskelijoista tämä aiheutti melkoista päänvaivaa valintojen suhteen. Valintoja siis haluttiin selventää sekä opoille että opiskelijoille. Myös iso särkymä opiskelijamäärässä haluttiin minimoida, jotta SILTA-opinnoista ei tule turhan isoa hallinnollista painetta muutenkin kiireisessä syksyssä. Tämän lisäksi opiskelijoilta kartoitetaan vielä mietteitä ohjaukseen liittyvissä asioissa ja toivottavasti tiedonjako puolin ja toisin organisaatioiden välillä edesauttaa myös tehokasta SILTA-opiskelijan ohjausta tulevaisuudessa.

Opintovalintaa auttaa Sedun tutkintorakenteeseen sisällytettävä Jatko-opintopolku (15+15osp). SeAMKin päässä tämä koostuu ensimmäisen vuoden tradenomiopinnoista ja on kooltaan n. 30op. SILTA-opintojen aikataulutuksella sekä ”pääsykokeella” pyritään opiskelijavalinta rajaamaan niihin, jotka aidosti ovat motivoituneita opiskelemaan ja joiden tulevaisuuden suuntana ovat AMK-opinnot ammatillisen toisen asteen jälkeen.

UUSIA PILOTTEJA KEVÄÄLLÄ 2019

Liiketalouden ja tekniikan pilotit jatkuvat kevään 2019 loppuun. Ensi keväänä pilotoidaan myös SILTA-paketit restonomi- sekä agrologipuolella. Kummassakin paketissa on tarjolla 12op ja opiskelijavalinnat ovat käynnissä. Soster-yksikkö on kokeilemassa jo toista pilottia lähihoitaja-opiskelijoille suunnatussa pilotissa. Tässä kertaa pilottiin pääsi sisälle aineistokokeen ja haastattelun kautta 4 lähihoitaja-opiskelijaa, jotka opiskelevat tulevana keväänä yhdessä SeAMKin sairaanhoitajaopiskelijoiden (monimuotoryhmät) kanssa.

LISÄÄ KEHITTÄMISTÄ HANKEYHTEISTYÖLLÄ

Sedussa otetaan oikeiden opiskelijoiden jatko-opintoihin ohjaus vakavasti. Yhteisten tutkinnonosien kehittämiseen tähtäävän YTO Areena -hankkeen kanssa ollaan jo mietitty, miten jatko-opintoväylään tähtäävien taitoja voitaisiin petrata jo ennen korkeakouluun siirtymistä. Tavoitteena on saada Sedun ja SeAMKin opettajat vaihtamaan ajatuksia esimerkiksi matematiikan, äidinkielen/viestinnän ja kieltenopiskelun haasteista ja näiden pohjalta opiskelijoille voitaisiin tarjota ns. jatko-opintoihin valmentavia opintojaksoja.

Tiina Nieminen
Projektipäällikkö, Tie tulevaisuuteen-hanke
SeAMK Maakuntakorkeakoulu