SeAMKin ja Chiban yliopiston opiskelijat kehittämässä Seinäjoen keskustaa

Syyskuun lopussa Seinäjoen ammattikorkeakoulussa toteutettiin järjestyksessään seitsemäs Global Study Programme – intensiivikurssi yhteistyössä japanilaisen Chiban yliopiston kanssa. Kyseessä on kahden viikon monialainen opintokokonaisuus, jossa SeAMK:n ja Chiban opiskelijat työskentelevät yhdessä etukäteen valitun teeman parissa. Intensiivikurssi järjestetään vuorovuosina molemmissa maissa, ja siihen osallistuu noin 15 opiskelijaa molemmista korkeakouluista. Vuosi sitten seamkilaiset vierailivat Chibassa jossa intensiivin aikana pureuduttiin Tokiossa 2020 järjestettävien olympialaisten kansainvälisille turisteille suunnatun viestinnän haasteisiin ( opasteet yms ).

Tällä kertaa aiheena oli Seinäjoen keskustan kehittäminen  ( ”City Development:  Towards  a Sustainable and Inclusive City” ). Opiskelijat tutustuvat ennakkoon kestävän kehityksen periaatteisiin ja hyviin esimerkkeihin maailmalta, sekä Seinäjoen kaupungin keskusta-alueen kehittämissuunnitelmiin. Intensiivijakson aikana he myös haastattelivat yhteensä noin 300 seinäjokelaista. Japanilaiset opiskelijat tulevat noin 10 miljoonan asukkaan Tokion metropolialueelta ja luonnollisesti kaupunkikehittämisen haasteet sillä suunnalla ovat hyvin toisen tyyppisiä kuin Suomessa ja Seinäjoella. Yhteistäkin löytyi; asukkaiden osallistaminen ja yhteisöllisyyden lisääminen ovat haasteita molemmissa maissa. Myös ikääntyvän  väestön  palveluiden kehittämisessä nähtiin yhtäläisyyksiä.

Opiskelijat esittelivät kahden viikon työn tulokset tiiviinä noin 10 minuutin mittaisina esityksinä, joita toimeksiantajan puolelta olivat kommentoimassa elinvoimajohtaja Erkki Välimäki, sekä kaavoitusjohtaja Martti Norja. Muina kommentaattoreina olivat EPANET –verkostosta arkkitehtuurin professori Ari Hynynen, sekä tutkimuspäällikkö Jari Kolehmainen Seinäjoen yliopistokeskuksesta. Toimeksiannon tavoitteina oli pohtia millaisilla toimenpiteillä voi edesauttaa elävän kävelykeskustan, liiketoimintaa tukevien palveluiden, sekä tapahtuma-alustojen kehittämistä Seinäjoella.

Seinäjoen ammattikorkeakoululla on koko 25 -vuotisen olemassaolonsa aikana ollut merkittävä rooli maakunnan kansainvälistäjänä. Kampusalueella kansainvälisyys on jo osa arkea ja eri kielten sorina onkin melkoinen ammattikorkeakoulun käytävillä. Tutkinto- ja vaihto-opiskelijoiden lisäksi GSP:n kaltaiset intensiivikurssit tuovat oman lisänsä kansainvälistyvään opiskelijaelämään. Ne ovat monelle suomalaiselle opiskelijalle hieno mahdollisuus testata omaa halukkuuttaan lähteä pidemmäksi ajaksi vaihtoon jonnekin SeAMK:n noin 210 kumppanikorkeakoulusta. Luonnollisesti jokaisen opiskelijan henkilökohtainen kokemus ulkomailla vietetystä opiskelusta edesauttaa ymmärtämään asioita laajemmasta perspektiivistä. Välillisesti se parantaa myös yritysten vientimahdollisuuksia, kun SeAMK:sta valmistuneet eri kulttuurien välistä vuorovaikutusta ymmärtävät kansainvälisyysosaajat rekrytoituvat maakunnan yrityksiin.

Jussi Kareinen
Kulttuurituotannon lehtori, SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri
GSP 2017 koordinaattori