SeAMKin aurinkoenergian tuotanto on käynnistynyt odotusten mukaisesti | @SeAMK-verkkolehti

SeAMKin aurinkoenergian tuotanto on käynnistynyt odotusten mukaisesti

kategoria: 2022, Muut artikkelit
#

Suomen energia- ja ilmastostrategian tavoitteiden saavuttamiseksi uusiutuvan energian käyttöä on lisättävä. Uusiutuvalla energialla tarkoitetaan aurinko-, tuuli-, vesi- ja bioenergiaa sekä maalämpöä. Kansallisena tavoitteena on, että uusiutuvan energian osuus energian loppukulutuksesta on vähintään 51 % vuoteen 2030-mennessä.

Osana omaa kestävyys- ja vastuullisuustyötään SeAMK on sitoutunut yhdessä muun korkeakouluyhteisön kanssa hiilineutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä. Seinäjoen energia vähentää hiilidioksidipäästöjään suunnitelmallisesti ja tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä, jolla on merkittävä vaikutus SeAMKin hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisessa. Osana vähäpäästöisempää energiatuotantoa SeAMKin  kampuksen Frami F:n talon asennettiin aurinkopaneelit syksyllä 2021.

Aurinkosähkötuotannolla on merkitystä täällä pohjolassakin

Ympäristöystävällinen aurinkosähkö tuotti vuonna 2020 vain 0,4 % Suomen kokonaissähköstä, mutta kasvua pienvoimaloiden aurinkosähkötuotannossa oli vuodesta 2019 vuoteen 2020 peräti 46 %. Pohjoisen sijaintinsa vuoksi auringonsäteilyssä on Suomessa merkittävää vuodenaikaisvaihtelua ja hajasäteilyn, eli ilmakehän ja pilvien heijastaman sekä maasta heijastuvan säteilyn, määrä on suuri. Etelä- ja Keski-Suomessa päästään vuositasolla lähes Pohjois-Saksan aurinkosäteilymäärään. Sen sijaan Etelä-Eurooppaan verrattuna vuosittainen aurinkosäteilymäärä on Suomessa noin 50 % pienempää.

Loppusyksystä 2021 asennetut aurinkopaneelit alkoivat tuottaa sähköä keväällä 2022. 1000 kWH:n tuotanto saavutettiin maaliskuussa 2022. Kesäkuun puoliväliin mennessä SeAMKin pienvoimala oli tuottanut sähköä 31 MWh.

SeAMKin 16 paneelikentän ja 254 aurinkopaneelin muodostaman pienvoimalan vuosituotantoarvio on noin 82 MWh, joten viimeisin 2,5 kuukauden aikana aurinkopaneelit ovat tuottaneet jo lähes 40 % tavoitellusta vuosituotannostaan. Vuonna 2021 F-talon sähkönkulutus oli 1167 MWh, joten toistaiseksi olemme hyvin tavoitellussa 7 %:n tuotantomäärässä F-talon osalta.


Kuva 1. SeAMKin aurinkopaneelijärjestelmästä saadaan sekä reaaliaikaisia että pidemmän aikavälin tuotantolukuja. Alhaalla oikealla olevasta palkkikuviosta nähdään, että kuluvan vuoden sähköntuotannosta suurin osa on tapahtunut huhti-toukokuussa (tiedot järjestelmästä otettu 14.6.2022).

Terhi Junkkari
yliopettaja, SeAMKin Kestävä kehitys – työryhmän puheenjohtaja
SeAMK

Asmo Myllyaho
kiinteistö- ja tietohallintopäällikkö
SeAMK