SeAMK Maakuntakorkeakoulu yritysten kasvun ja kehittymisen tukena | @SeAMK-verkkolehti

SeAMK Maakuntakorkeakoulu ja opiskelija- ja hanketyö maakunnan yritysten kasvun ja kehittymisen tukena

kategoria: 2022, Muut artikkelit, TKI
#

Vaikka SeAMKin kampus Seinäjoen Kampusrannassa sijaitseekin, tuntuu korkeakoulun vaikutus myös maakunnassa Seinäjoen ulkopuolella. SeAMK Maakuntakorkeakoulu toimii aktiivisesti siltana SeAMKin Framin kampuksen ja kuntien välissä. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. yritysten koulutustarpeiden kartoitusta ja näiden välittämistä SeAMKin Jatkuvan oppimisen tiimille sekä tutkimusryhmiin, SeAMKin TKI-toimijoiden ja yritysten yhteyttämistä, yritysten toimeksiantojen ja opinnäytetyöaihioiden välittämistä opetushenkilöstölle sekä toimimista hankkeiden apuna paikallisissa tapahtumissa. Korkeakouluasiamiehet toimivat vahvasti alueiden toiveiden mukaisesti. Yhteistyötä tehdään kuntien elinkeinotoimen, yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Korkeakouluyhteistyön ei tarvitse olla korkean kynnyksen toimintaa, johon vain isoilla yrityksillä on mahdollisuus osallistua. Alla on käytännön esimerkkejä siitä miten myös pienet yritykset voivat aloittaa korkeakouluyhteistyön opiskelijatöiden tai TKI-toiminnan kautta.

Projektiopinnot

LSK Business Parkin toimitusjohtaja Mika Marjamäki esitti kehittämishaasteen ”Tehokkain tapahtuma vuodelle 2023”   Seinäjoen ammattikorkeakoulun ensimmäisen vuoden opiskelijoille. LSK Business Parkin haastetta pääsi ratkomaan 50-henkinen monialainen opiskelijaryhmä. Tiedonhaun, kohderyhmätutkimuksen ja palvelumuotoilun työkaluja käyttäen opiskelijat pyrkivät innovoimaan täysin uudenlaisen tapahtumakonseptin LSK Business Parkkiin ja LentoHotelliin vuodelle 2023.

LSK:n johtoryhmän jäsen Marianna Viertola oli mukana arvioimassa opiskelijoiden ideoita ja oli tyytyväinen viikon antiin: Yritys sai kaikki valmistuneet esitykset käyttöönsä, ja ne kaikki olivat konkreettisia, toteuttamiskelpoisia ja osa yksityiskohtineen hyvinkin pitkälle mietittyjä. Viertola kannustaakin yrityksiä innokkaasti mukaan korkeakouluprojekteihin:

Myös yrityksen näkyvyys sai hyvää buustia, opiskelijathan ovat kaikki myöhemmin elämässään mahdollisia työntekijöitä tai asiakkaita, tai tekijöitä laajassa yhteistyöverkostossamme.

Opinnäytetyöt

Heidi Salmenaution opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Carolina Keittiö Ky:n asiakkuudenhallintaa ja jälkimarkkinointia sekä toteuttaa asiakastutkimus toimeksiantajayrityksen asiakkaille. Anniina Jutila teki samaiselle yritykselle pk-yrityksen talousohjaukseen liittyvän päättötyön, jonka tavoitteena oli tarjota yritykselle tukea ja vinkkejä tilinpäätöksen ymmärtämiseen ja hyödyntämiseen sekä taloudellisen päätöksenteon tueksi.

Carolina Keittiön Juha Koivula, joka on itsekin valmistunut Seinäjoen ammattikorkeakoulusta automaatiotekniikan insinööriksi, uskoo, että opinnäytetyöt ovat erityisesti pk-yritykselle hyvä tapa saada uutta näkökulmaa yritystoimintaan eikä näe oppilaitosyhteistyössä mitään huonoa:

Toki tavoitteet yritykseltä opiskelijalle pitää olla selkeät ja yhteistyöhön pitää myös panostaa. Asiakastutkimus tuotti meille konkreettisia ehdotuksia ja mikä parasta, materiaali käsiteltiin valmiiksi ja opiskelija teki sen perusteella meille suunnitelmaa. Talousohjaukseen keskittyvä opinnäytetyö tuki meitä myös hyvin, koska olimme juuri siirtymässä sähköiseen taloushallintoon ja panostaneet muutenkin tiedonhallintaan.

Tutkimus- ja kehittämishankkeet

SeAMKissa pyörii vuosittain yli 100 tutkimus- ja kehittämishanketta. Myös maakunnassa hyödytään hankkeiden tiedonjaosta, koulutuksista ja kehittämistoimenpiteistä.

ESR-rahoitteisessa TATTI-hankkeessa on pyritty löytämään ratkaisuja esim. fyysisen kuormittamisen vähentämiseksi. Hanke jalkautui myös Härmänmaalle ja ergonomiamittauksia on tehty useammassa valmistavan teollisuuden yrityksessä. Lapua Ketjut Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Luoma kertoo:

Yhtiön tuotannon eri työvaiheissa on useampia fyysisesti kuormittavia työvaiheita, jotka on havaittu jo aiemmissa selvityksissä riskitekijöiksi. Hankkeessa käytetyllä mittausteknologialla työvaiheista saadaan aivan uudenlainen kuva ja ymmärrys ja näiden myötä pyritään löytämään uusia ratkaisuja kuormittavuuden vähentämiseen.

Pienten yritysten ketterät strategiat -hanke vieraili myös useammalla paikkakunnalla maakunnassa Teams-välitteisten infoiskujen lisäksi. ESR-rahoitteisen hankkeen kohderyhmänä ovat eteläpohjalaiset pk-yritykset ja erityisesti toiminnan keskiössä ovat strategiatyö, osaamisen johtaminen sekä digitalisaatio. Kauhavalla huhtikuussa järjestetyssä työpajassa oltiin liikkeellä digihattu päässä ja työpajan aikana ohjattiin viestinnän perusasioissa, oikean viestintäkanavan valintaan ja käytiin läpi konkreettisia esimerkkejä ilmaisista digitaalisista työkaluista, jotka soveltuvat hyvin pienten yritysten sekä sisäiseen että ulkoiseen viestintään. Konkreettisia ja tärkeitä neuvoja jokaiselle yrittäjälle.

Tiina Hietala
MSc Econ, Tradenomi (AMK), korkeakouluasiamies

Kirjoittaja toimii SeAMK Maakuntakorkeakoulussa korkeakouluasiamiehenä Kauhavan alueella. Toiminnan keskiössä on aluevaikuttavuus SeAMKin toiminnan kautta. Kohderyhmänä ovat alueiden yritykset, organisaatiot ja niiden henkilöstö sekä osaamisen kehittämisestä kiinnostuneet asukkaat.