Panostuksia kestävään kehitykseen SeAMKin toiminnassa

kategoria: 2021, Muut artikkelit

Seinäjoen ammattikorkeakoulun strategiassa ja koko toiminnassa huomioidaan vastuullisuus ja kestävä kehitys. Opetuksessa pyritään kehittämään opiskelijan osaamista siten, että hän tiedostaa yhteiskuntavastuun ja ymmärtää kestävän kehityksen moninaisuuden työelämätaitona.  Osaamista kehitetään läpi koulutuksen ensimmäisistä opintojaksoista opinnäytetyöhön asti.  

SeAMKin TKI-toiminnassa on tällä hetkellä käynnissä toistakymmentä kiertotalouteen liittyvää hanketta.  

Ammattikorkeakoulujen henkilökunnalle on Arenen kautta tehty tänä keväänä kysely kestävästä kehityksestä. SeAMK on juuri saanut raakadatan oman henkilökuntansa vastausten osalta. Tulosten analysointi on alkanut ja tiedot valmistuvat kevään aikana. Tuloksia tullaan hyödyntämään toiminnan edelleen kehittämisessä.  

Seurantaa kehitetty – tavoitteena päästöjen vähentäminen 

 SeAMKissa on käynnistetty tehokkaampi seuranta kestävän kehityksen osa-alueisiin pari vuotta sitten. Viime syksynä korkeakoulumme liittyi UI Green Metrics-järjestelmään. Järjestelmässä on mukana lähes 1000 korkeakoulua ympäri maailmaa. Järjestelmällä mitataan mm. kampusten ympäristö- ja jätehuoltoa, viheralueita sekä energian ja vedenkulutusta.  

SeAMKin hiilipäästöissä tavoitellaan merkittävää vähentämistä tulevina vuosina. Hiilijalanjälkeä seurataan säännöllisesti. Lämmityksen ja sähkönkulutuksen osalta määrät ovat koronatilanteenteen myötä pysyneet suurin piirtein edellisen vuoden tasolla. Veden kulutuksessa sen sijaan on huomattavaa laskua.  

Etenemme sopivin kokoisin askelin eteenpäin. SeAMK toimii neljässä eri kiinteistössä, joiden käytännöt eroavat toisistaan. Pyrimme pienentämään hiilipäästöjä ja säästämään kuluja, kertoo kiinteistö- ja tietohallintopäällikkö Asmo Myllyaho. 

Myös jäteasiat ovat SeAMKissa tärkeä osa kestävää kehitystä. Biojätteiden kerääminen on käynnissä. Metalli- ja lasikeräyspisteiden sekä roskakorien määrää lisätään. Aurinkosähkövoimalan hankinta on myös valmistelussa. Tulostusmääriä seurataan edelleen, vaikkakin koronatilanteen myötä ei niin aktiivisesti määrien ollessa erittäin alhaisella tasolla. 

Terhi Junkkari, yksikön johtaja, SeAMKin kestävän kehityksen työryhmän puheenjohtaja 
Outi Kemppainen, viestintä- ja markkinointipäällikkö, SeAMKin kestävän kehityksen työryhmän jäsen