Oppiminen on tutkimista, tutkiminen on kehittämistä – SeAMK Liiketalouden ja kulttuurin opinnäytetöistä koottiin julkaisu

Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarjassa on ilmestynyt uusi julkaisu, jonka artikkelit perustuvat liiketalouden ja kulttuurin alan opinnäytetöihin. Julkaisun pääset lukemaan osoitteessa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7109-73-1

Artikkelit on kirjoitettu opiskelijan ja häntä ohjanneen opettajan yhteistyönä. Kirjaan on otettu mukaan niin kehittämistöitä kuin tutkimuksellisiakin töitä. Mukana on liiketalouden ylemmän ja alemman tradenomitutkinnon opinnäytetöitä, kirjasto- ja tietopalvelualan opinnäytetyö sekä muotoilun opinnäytetyö.

Ammattikorkeakoulu opinnäytetyö on opiskelijalle iso asia. Se on kunnianhimoinen, oman alan osaamisen näyte. Se voi ratkaista uravalinnan suunnan ja olla portti työelämään. Toimeksiantajalle opinnäytetyön teettäminen voi olla tärkeä tapa kehittää omaa toimintaa.  Liian usein opinnäytetöiden tulokset jäävät arkistojen uumeniin. Tällä julkaisulla on haluttu nostaa esille Seinäjoen ammattikorkeakoulun Liiketoiminta ja kulttuuri -yksikössä toteutettuja laadukkaita opinnäytetöitä.

Hyvä opinnäytetyö on innovatiivinen, ajankohtainen ja sen teoreettinen perusta sekä tutkimusmenetelmä on hallittu. Yksi sen tunnusmerkeistä on hyöty toimeksiantajalle, joka näin kehittää saatujen tulosten perusteella omaa toimintaansa. Julkaisuun valitut opinnäytetyöt täyttävät jokainen nämä edellä mainitut kriteerit.

Sanna Joensuu-Salo
yliopettaja, SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Ari Haasio
yliopettaja, SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri