Lukemattomat mahdollisuudet lukutaidon kehittämiseen - SeAMK mukana hankkeessa | Julkaisut @SeAMK

Lukemattomat mahdollisuudet lukutaidon kehittämiseen - SeAMK mukana hankkeessa

SeAMKin kirjasto- ja tietopalvelualan tutkinto-ohjelma on mukana Lukemattomat mahdollisuudet -hankkeessa. Muita hankkeen toimijoita ovat Turun ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto ja Seinäjoen sekä Turun kaupunginkirjastot. Hankkeessa haetaan ratkaisua heikon lukutaidon kierteeseen, koska se osaltaan kiihdyttää syrjäytymistä. Lukuhalua pyritään kasvattamaan nuoria aikuisia lähellä olevien asioiden kautta.

Syrjäytyminen on yhä kasvava nuoriin aikuisiin kohdistuva ongelma. Kouluttautumisen edistäminen ja työllisyyden parantaminen ovat avainasemassa syrjäytymisen ehkäisemisessä. Digitalisaation myötä lukutaidon merkitys on kasvanut, ja lukutaidottomuuden ehkäisy on avainasemassa syrjäytymisen kitkemisessä. Lukutaito käsitetään hankkeessa laajasti. Siihen kuuluvat muun muassa tekstin tuottaminen, informaatiolukutaito ja tiedonhakuun liittyvät taidot.

Tällä hetkellä Suomessa ei ole tahoa, jonka puoleen kääntyä, jos peruskoulun päättänyt nuori tai aikuinen haluaa apua lukutaidon kohentamiseen. Tämän vuoksi kirjastopalveluita pyritään kehittämään hankkeessa nuoria aikuisia ajatellen. Tavoitteena on löytää keinoja nuorten aikuisten lukutaidon kehittämiseen sekä saada heidät kiinnostuneeksi kirjastopalveluista.

Hankkeessa kehitetään vuorovaikutteisesti nuorten aikuisten ja asiantuntijoiden kanssa lukutaitoa kehittävä toimintamalli, joka sisältää useita elementtejä. Toimintamalli on tarkoitus kiinnittää ensisijaisesti yleisiin kirjastoihin, mutta malli julkaistaan myös verkossa, jolloin se on helposti kaikkien saatavilla ja sovellettavissa.

Hankkeessa tuotetaan myös tietoa lukutaidottomuudesta ja -haluttomuudesta. Hankkeessa koulutetaan lisäksi kirjastoalan ammattilaisia lukutaito-ohjaajaksi, jotka ovat perehtyneet heikon lukutaitotason nostamiseen ja soveltavat tehtyä mallia. Koulutus toteutetaan 10–15 opintopisteen monimuoto-opintoina, jotka on tarkoitus tulevaisuudessa sisällyttää osaksi kirjasto- ja tietopalvelualan opetusta.

Hanke toteutetaan ajalla 1.11.2018-28.2.2021 ja sen rahoittajina toimii Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

Kirjoittajat:

Satu Salmela, Sari Mäkinen-Laitila ja Sofia Niemelä,
SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri