Luetuimmat artikkelit @SeAMK-lehdessä 1-6_2022 | @SeAMK-verkkolehti

Luetuimmat artikkelit @SeAMK-lehdessä tammi-kesäkuussa 2022

kategoria: 2022, Muut artikkelit
#

Vuoden 2022 alkupuoliskolla verkkolehdessä vierailevien ihmisten määrät ovat hienossa 122,91 prosentin kasvussa suhteessa viime vuoden vastaavaan alkupuoliskoon. Verkkosivustomme liikennettä seuraamme aktiivisesti Google Analyticsin avulla. Vuoden 2022 alussa on @SeAMK-lehdessä on julkaistu 212 artikkelia, ja lehden toimituskunta tarkastelee toimitustyön lisäksi mm. määrän kehittymistä.

Alkuvuoden luetuimpana aiempi ykkönen

Luetuimpien artikkelien top 10 lista on nähtävillä kuvassa 1. Luetuimpien ykkönen vuoden 2022 alkupuoliskolla on Juhani Paanasen kirjoittama artikkeli: Laskuviivaimella laskeminen- peruslaskutoimitukset. Artikkeli on julkaistu 24.6.2020. Se on 2,5 kertaistanut lukijamääränsä alkuvuodesta 2022 viime vuoden alkupuoliskoon nähden ja artikkeliin tullaan lähinnä orgaanisen haun kautta. Toiseksi luetuin on Anna-Kaarina Koivulan ja Ahti Nymanin artikkeli Traumainformoidun työn perusteita. Se on julkaistu 18.12.2020 ja on yli 3,5 kertaistanut lukijamääränsä tänä vuonna suhteessa viime vuoden alkupuoliskoon. Lukijamäärä lähestyy nyt Paanasen artikkelin lukijamäärää.

Uusista vuonna 2022 julkaistuista artikkeleista luetuimpien listan kolmos- ja nelossijalle nousevat ajankohtaiset mustikkaan ja marjasatoon liittyvät aiheet.   Kolmossijan otti Risto Lauhasen ja Seliina Päällysahon artikkeli Mustikkakesä 2022 näyttää lupaavalta, joka julkaistiin vasta 23.6.2022. Saman kirjoittajakaksikon Saadaanko kesän 2022 marjat talteen? on neljännellä sijalle. Se julkaistiin 24.2.2022 ja artikkeli on lähes yhtä luettu kuin heidän kesäkuussa julkaistu artikkeli.

Top 10 luetuinta artikkelia @SeAMK-lehdessä tammi-kesäkuussa 2022. (Lähde: Google Analytics)

Kuva 1. Top 10 luetuinta artikkelia vuoden 2022 alkupuoliskolla. Lähde: Google Analytics.

Miksi luetuimmat ovat luetuimpia?

Analysoitaessa verkkolehdessä luetuimpia artikkeleita nousevat esille yleisemmät ja ajankohtaiset artikkelit sekä aiemmin kirjoitetut, jo aikanaan hyvin lukemiskertoja kerryttäneet artikkelit. Viimeksi mainittuja on usein linkitetty ja jaettu sekä edelleen jaettu eteenpäin. Ajankohtaiset ja yleisteemaiset artikkelit ovat usein luettuja, sillä ne menestyvät orgaanisessa haussa tavoittaen isomman kohdejoukon kuin spesifit aiheet. Yleinen termi on helppo kirjoittaa hakukoneeseen.

Luetuimmissa artikkelien kirjoittamisessa on pohdittu lukijaa ja hänen mielenkiintoaan. Niissä on onnistunut otsikointi, joka on myös mitaltaan sopiva esimerkiksi hakukoneisiin. Artikkelit ovat myös hyvin kirjoitettuja ja selkeitä. Niissä löytyy hyvät väliotsikot ja osassa myös kuvat. Artikkelit ovat lause-, sana- ja kappalerakenne huomioiden sellaisia, että ne ovat helppolukuisia eri päätelaitteilla.

Erittäin tärkeää on huomioida myös artikkeleiden linkitys ja jaot esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Sosiaalisen median jakojen osalta SeAMKin henkilökunnalla on merkittävä rooli, sillä kirjoittajan omat jaot esimerkiksi LinkedInin ja muissa sopivissa kanavissa tuovat artikkelia esille ja aikaansaavat artikkelien lukemista. Näin ne mahdollistavat edelleenjakoja ja vuorovaikutusta. On siis hyvä, jos kirjoittaja tai hänen lähipiirinsä jakavat artikkelin omalta tililtään. Muille ihmisille eli mahdollisille artikkelien kohderyhmälle artikkeli näyttää näin läheisemmältä kuin organisaatiotilin tekemä jako. Organisaatio ei myöskään käytännössä pysty jakamaan kaikkia artikkeleita muiden päivitysten ohessa, jos artikkeleita ilmestyy yksi tai useampi joka päivä.

Outi Kemppainen
viestintä- ja markkinointipäällikkö
SeAMK