Korttitemppuja – Arjen pikku apurit | @SeAMK-verkkolehti

Korttitemppuja – Arjen pikku apurit

kategoria: 2022, Muut artikkelit, TKI
#

Perinteiset kirjat, erilaiset oppaat, hankejulkaisut ja oppimateriaalit ovat saaneet rinnalleen viime vuosina erilaisia toiminnallisempia julkaisumuotoja. Yhä useammin huomaan törmääväni korttimuotoisiin tuotoksiin, olipa kyse sitten erilaisista oppaista, opetusmateriaaleista tai vaikkapa hanketyön tulosten esittelystä.

Esimerkiksi oma tutkinto-ohjelmani on osallistunut kahteen hankkeeseen, jossa hanketuloksia on koottu korttipakkamuotoisiksi julkaisuiksi (Salmela, 2021) ja erilaisia muita opetukseen liittyviä kortteja hyödynnän itse useilla opintojaksoilla. Ja löytyypä tutkinto-ohjelman opinnäytetöistäkin yksi, korttimuotoisen toteutusmuodon saanut kehittämistutkimus.

Jos et vielä ole tutustunut erilaisiin vaihtoehtoihin monipuolistaa ja tukea omaa opetustasi tai kaipaat ideoita hanketulosten muotoiluun, nappaa tästä talteen vinkit ja linkit.

Korttipakkoja.
SeAMK kirjasto- ja tietopalvelun tutkinto-ohjelmaan linkittyviä ja liittyviä korttipakkoja (kuva: Satu Salmela).

Korttitemppuja moneen lähtöön

Sitran trendikortit lienevät monille tuttuja työvälineitä alasta riippumatta ja sähköisen version lisäksi painetut kortit ovat opetuksessa ja erilaissa työpajoissa kätevä ja monipuolinen apuväline alasta riippumatta. Kortit kuuluvat myös Verken innovointiin johdattavaan Innoboksiin, jota niin ikään saa lainaan SeAMK Kirjastosta.

Monipuolisia vaihtoehtoja tarjoaa myös Ideapakan korttivalikoima, josta voit napata menetelmäkortteja muun muassa palvelumuotoiluun, oppimiseen ja ryhmätyöskentelyyn, fasilitointiin, ideointiin, ryhmäytymiseen ja tekstitaitojen hiomiseen. Kortit ovat nimensä mukaisesti pakallinen ideoita eli ne sisältävät käytännönläheisiä menetelmiä luovuuteen, ideointiin ja osallistamiseen tarjoten taskukokoinen tietokirja selailtavassa muodossa (Ideapakka, i.a.).

Korttipakkoja pöydällä.
Sitran trendikortit ja muutospeli ovat tutustumisen arvoisia, samoin Verken Innoboksi kortteineen (kuva: Satu Salmela).

Jos taas kaipaat erilaisia toimintakortteja, inspiroivia sekä tunne- ja aistikortteja, niitä julkaisee esimerkiksi PS-kustannus. Esimerkiksi “Hyvän mielen kortit” voivat toimia mielikuvaharjoitteina kohti mielen joustavuutta ja “Huomaa hyvä kortit” auttavat tunnistamaan ja vahvistamaan omia luonteenvahvuuksia. Lisäksi erilaisia muistelukokonaisuuksia voi löytää kortteina, SeAMK Kirjastolta löytyy esimerkiksi muistikuntoutusmateriaali Muikkulaatikko.

Myös luovan toiminnan virittelyyn löytyy erilaisia korttiaineistoja ja kuvakortteja. SeAMK Kirjaston kokoelmiin kuuluu esimeriksi Ateneumin ihastuttava taidekorttipakka. Luovuuden ja innostamisen ja innostumisen välimaastoon sijoittuvat myös Inspiraatiokortit, Creative and Inclusive Finland –hankeperheen Innosta nuori, Innosta kollega, Jaa innostusta: Pakallinen innostusta nuorten kanssa työskentelyyn -kortit sekä Lukemattomat mahdollisuudet –hankkeen Lukemaan innostaminen mielenkiintolähtöisesti -kortit. Kaksi viimeistä korttipakkaa liittyy myös oman tutkinto-ohjelmamme toimintaan (ks. Salmela, 2022)

Korttipakkoja.
Omasta kaapistani löytyviä, luovempia korttipakkoja, joita löydät myös SeAMK Kirjaston kokoelmista (kuva: Satu Salmela).

Avoimia oppimateriaaleja ja opinnäytteitä

Jos kaipaat muita virikekortteja omaan opetukseen tai ideoita oman tekemisen tueksi kannattaa poiketa avointen oppimateriaalien kirjastoon osoitteessa aoe.fi. Palvelusta löydät avoimia oppimateriaaleja kaikkien koulutusasteiden tarpeisiin (Avointen oppimateriaalien kirjasto, i.a.; ks. Salmela 2021).

Kirjastosta löytyy jo nyt joitakin korttimuotoisia tai kortteja sisältäviä oppimateriaaleja esimerkiksi kielten oppimiseen, ryhmäytymiseen sekä erilaisia tieto- ja ohjekortteja. AOE kannattaa pitää mielessä myös omien oppimateriaalien ja hanketulosten tallennus- ja jakelupaikkana muodosta riippumatta.

Korttimuotoinen tuotos voi olla myös osa opinnäytetyötä. Omassa tutkinto-ohjelmassanne Hanne Kortelainen (2021) laati omassa opinnäytetyössään Mediakasvatuskeskus Metkalle uuden oppimateriaali mediakasvatuksellisten dialogikorttien muodossa. Tarkastellessa Theseuksen SeAMK opinnäytteiden kokoelmaa, korttimuotoisia toteutuksia näyttää löytyvän erityisesti sosiaali- ja terveysalan opinnäytetöitä.

Ja toki, tehokas tiedonhakija kohtaa usein ns. runsauden pulan. Hakukoneiden kautta voi löytää mitä erilaisempia ja erilaisten toimijoiden tuottamia kortteja, jotka voivat monipuolistaa esimerkiksi omaa opetustyötä.

Ideapakka-kortteja.
Myös näitä korttipakkoja löydät SeAMK Kirjaston kokoelmista (kuva: Satu Salmela).

Omasta kirjastosta

Jos törmään sinua kiinnostavaan oppimateriaaliin, jota haluat käyttää omassa opetuksessasi tai työssäsi, muistathan vinkata siitä myös kirjastolle. Avointen sähköisten materiaalien kohdalla kirjasto voi liittää tiedon omaan SeAMK Finna hakuliittymäämme, jolloin materiaali on kätevästi muidenkin löydettävissä ja hyödynnettävissä.

Jos kyseessä on taas painotuote, voit tehdä kirjastolle hankintaehdotuksen, mikäli aineisto täyttää kirjaston yleiset aineistojen valintakriteerit (SeAMK Kirjasto, 2020).

Ja ainakin toistaiseksi omiin hankintapyyntöihini korttipakkojenkin osalta on suhtauduttu myönteisesti ja tälläkin hetkellä toivelistalla on useita erilaisia palvelumuotoiluun liittyviä korttikokonaisuuksia.

Satu Salmela
Lehtori
Kirjasto- ja tietopalvelun tutkinto-ohjelma
SeAMK

Lähteet:

Avointen oppimateriaalien kirjasto

(12.11.2020). Avointen oppimateriaalien kirjasto. https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=64311294

Ideapakka. (i.a.). https://ideapakka.fi/

Kortelainen, H. (2021.). Mediakasvatuksellisten dialogikorttien kehittäminen kirjastojen mediakasvatuksen tueksi [AMK-opinnäytetyö, Seinäjoen ammattikorkeakoulu]. Theseus. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202105209889

Salmela, S. (31.12.2021). Hankejulkaisu avoimeksi oppimateriaaliksi. SeAMK. https://lehti.seamk.fi/muut-artikkelit/hankejulkaisu-avoimeksi-oppimateriaaliksi/

Salmela, S. (7.1.2022). Hanketuloksia korttipakan muotoon. SeAMK. https://lehti.seamk.fi/muut-artikkelit/hanketuloksia-korttipakan-muotoon/

SeAMK Kirjasto. (25.6.2020). Aineistopolitiikka. https://kirjasto.seamk.fi/kirjastoinfo/aineistopolitiikka/