Itsepalvelu ja digitaalisuus kirjastopalveluissa | Julkaisut @SeAMK

Itsepalvelu ja digitaalisuus kirjastopalveluissa

Itsepalvelu nopeuttaa asiointia ja digitaalisuus tiedon löytymistä

Seinäjoen korkeakoulukirjasto muuttaa takaisin Kampustalon uudistettuihin tiloihin syksyllä 2018. Kampuskirjaston ja Terveyskirjaston – ja myöhemmin myös Maaseutukirjaston – palvelut siirtyvät kokonaisuudessaan Kampustaloon.

Kaikille avointa kirjastoa käyttävät tulevaisuudessa tuhannet seamkilaiset ja muut tutkimus- ja asiantuntijatietoa tarvitsevat. Uusissa tiloissa asiakkaat lainaavat ja palauttavat kirjat sekä noutavat varaukset omatoimisesti. Verkkopalvelut ja elektroniset aineistot mahdollistavat kirjaston käytön missä ja milloin vain.

Uusi teknologia helpottaa kirjaston käyttöä

SeAMKin kirjastopalveluissa loikataan uudelle vuosituhannelle, kun kirjastossa otetaan käyttöön lainaus- ja palautusautomaatit ja varausten itsepalvelunoudot. Henkilökunnalle vapautuu enemmän aikaa olennaiseen: asiakkaiden tiedonhaun ohjaamiseen, aineistojen esittelyyn ja kirjastopalveluiden ja -aineistojen käytön tukemiseen.

Tiedon järjestäminen on kirjaston ydinosaamista.

Vaikka painettujen kirjojen hankinta on vuosi vuodelta vähentynyt, digitaalisen kirjaston ylläpito teettää paljon teknistä taustatyötä ja vaatii sisällöllistä osaamista. Henkilökunnan on hallittava elektronisen aineiston hankintaprosessin eri vaiheet. Metatiedon laatu on pidettävä hyvänä, että tieto löytyy. Esimerkiksi avoimen tieteen ja tutkimuksen tuloksena syntyy avoimia verkkojulkaisuja, joiden kuvailu kirjastojärjestelmään helpottaa niiden löytymistä.

E-aineistot mahdollistavat monen opiskelun

Yhä useammalle kirjasto tarkoittaa nykyään ennen kaikkea toimivia verkkopalveluita. Kirjaston elektronisia aineistoja ja verkkopalveluita on kehitettävä, jotta aineistojen saatavuus lisääntyy ja niiden tunnettuus ja käytettävyys kasvavat.

Monelle monimuoto-opiskelijalle kirjaston kattavat sähköiset aineistot ja käyttäjäystävälliset verkkopalvelut ovat opiskelun edellytys. Suurin osa tiedonhankinnan opetuksen sisällöistä käsitteleekin digitaalisen kirjaston hyödyntämistä ja verkossa olevien tiedonlähteiden käyttöä. On tärkeää, että ne löydetään ja niitä osataan käyttää.

Kirjasto tukee avointa TKI-toimintaa

Ammattikorkeakoulujen avoin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta on tuonut uusia tarpeita julkaisijoille ja samalla luonut uudenlaisia tehtäviä kirjastoalalle. Kirjasto voi edistää TKI-toiminnan avoimuutta ja julkaisujen näkyvyyttä sekä vahvistaa avoimuuden osaamista. Tavoitteena onkin kehittää kirjaston tarjoamia TKI-tukipalveluita. Tähän voidaan päästä esimerkiksi suunnittelemalla hankkeiden tietopalveluita yhdessä SeAMKin TKI-toimijoiden kanssa. Jotta avoin TKI-toiminta toteutuu, se vaatii monen eri asiantuntijatahon osaamista.

Kirjastosta seamkilaisten kohtaamispaikka?

Kirjaston asiakaskyselyissä opiskelijat ovat toivoneet tiloja sekä hiljaiseen työskentelyyn että ryhmätöihin. Toiveisiin vastataan kirjaston yhteydessä sijaitsevan Learning Centerin monipuolisilla kaluste- ja laiteratkaisuilla ja pidemmillä aukioloilla.

Vaikka kirjaston palvelut ja aineistot ovat verkon kautta käytössä, kirjastotiloilla on kuitenkin tärkeä merkitys varsinkin opiskelijoille. Kirjasto on neutraali tila kodin ja luokan välissä, jossa voi tavata muita opiskelijoita ja josta löytyy kaikki tarpeelliset välineet ja aineistot opiskeluun.

Laajennusosan lukuportaikossa ja auditoriossa on mahdollista järjestää erilaisia tapahtumia. Hankkeet ja tutkijat voivat esitellä tutkimustuloksiaan, opiskelijat opinnäytetöitään, kirjailijat uusia kirjojaan. Paneeleissa, luennoilla ja muissa keskustelutilaisuuksissa voidaan kuulla asiantuntijoita eri aiheista. Opiskelijoille Kampustalo voi olla uusi esiintymisareena. Kirjaston kaikille avoimet tapahtumat täydentäisivät Seinäjoen tapahtumatarjontaa.

Toivotaan, että remontoidusta kirjastosta ja uudisosan Learning Centeristä tulee kaikkien seamkilaisten kohtaamispaikka. Luodaan siitä oikea SeAMKin sydän ja kampuksen olohuone, joka ruokkii yhteisöllisyyttä, nostaa SeAMK-henkeä ja joka palvelee myös kaikkia Seinäjoen asukkaita.

Tuula Ala-Hakuni
suunnittelija, SeAMK Kirjasto