Informaatiotutkimuksen uusia tuulia | @SeAMK-verkkolehti

Informaatiotutkimuksen uusia tuulia

kategoria: 2022, Muut artikkelit, TKI
#

Joka toinen vuosi järjestettävät Informaatiotutkimuksen päivät pidettiin Tampereella 3. – 4.11.2022. Koronapandemian johdosta edelliset tutkimuspäivät järjestettiin verkossa. Se, että nyt maamme informaatiotutkijat neljän vuoden tauon jälkeen pääsivät kokoontumaan kasvokkain, oli verkostoitumisen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Keskustelua syntyi myös aivan eri tavoin kuin verkossa ja epäviralliset kahvipöytäkohtaamiset toivat uusia näkökulmia itse kunkin tutkimukseen.

I-päivät, kuten Informaatiotutkimuksen yhdistyksen järjestämää tilaisuutta myös kutsutaan, osoittivat hyvin sen, kuinka monimuotoinen tieteenala informaatiotutkimus on. Tutkimuskohteet vaihtelevat seksuaalivähemmistöjen tiedonhankinnasta kirjastotyön kehittämisprojekteihin. Itse esittelin Tampereen yliopiston professori J. Tuomas Harviaisen ja minun tekemää tutkimusta, joka käsitteli pimeässä verkossa tapahtuvaa huumausainekauppaa informaatiotutkimuksen näkökulmasta.

Tieteenalana informaatiotutkimus on kiinnostunut ennen muuta niistä informaatiokäytännöistä, joita  ihmisen arkeen ja työhön liittyy. Se analysoi myös kirjastoa ja pyrkii kehittämään sitä yhtenä kolmesta keskeisestä muistiorganisaatiosta. Muut kaksi ovat arkistot ja museot.

Kollegat kohtaavat

Paitsi katsaus maassamme tehtävään tutkimukseen, Informaatiotutkimuksen päivät ovat myös niitä harvoja tilaisuuksia, joissa vasta väitöskirjaansa aloittelevat tutkijat ja post doc -vaiheessa olevat alan ammattilaiset kohtaavat toisiaan muualtakin kuin omasta yliopistosta tai kirjastosta. Tutkijan työ on usein kovin yksinäistä ennen muuta silloin, jos työskentelee jossain muualla kuin päätoimisena tutkijana yliopistolla. Tällöin näiden päivien kaltaiset tilaisuudet ovat erinomainen mahdollisuus verkostoitua ja vaihtaa ajatuksia.

On tyypillistä että edes pienen tieteenalan sisällä ei välttämättä tiedetä mitä toiset tarkalleen ottaen tutkivat. Etenkin tekeillä olevista väitöskirjoista on harmittavan usein liian vähän tietoa. Informaatiotutkimuksen päivien yksi merkittävä anti on väitöskirjatyöpaja, jossa nuoret tutkijat esittelevät tekeillä olevaa väitöstutkimustaan. Hyöty on molemminpuolista: vinkit ja keskustelu auttavat väitöskirjan tekijää ja vanhempi tutkija taas pysyy kartalla siitä, mitä laitoksilla tapahtuu.

Informaatiotutkimuksen päivien esitykset ovat luettavissa vapaasti osoitteessa https://journal.fi/inf. Käy tutustumassa!

Ari Haasio
Yliopettaja
Kirjasto ja tietopalveluala
SeAMK