Yhteistyö, tiedonvaihto ja koulutus keskeisinä teemoina Regions 4Food-hankkeen päätösseminaarissa | @SeAMK-verkkolehti

Yhteistyö, tiedonvaihto ja koulutus keskeisinä teemoina Regions 4Food-hankkeen päätösseminaarissa

#

Henkilökohtaiset suhteet ja livetapaamiset todettiin jälleen tärkeäksi osaksi hankkeiden toteuttamista, kun Interreg Europe -rahoitteisessa Regions 4Food-hankkeessa vietettiin päätösseminaaria “Building together agrifood innovation ecosystems”. Hanke keskittyy ruokasektorin digitalisaatioon ja sitä edistäviin aluetason toimenpiteisiin. Jo aiemmin luotuun alueelliseen toimintasuunnitelmaan voi tutustua kokonaisuudessaan täältä ja esitteeseen suomeksi täältä.

Seminaariin osallistui Suomesta kahdeksan hengen ryhmä, joka sisälsi sekä SeAMKin edustajia (Soila Huhtaluhta, Elina Huhta, Taru Mäki ja Annina Laine) että sidosryhmäläisiä: Etelä-Pohjanmaa liitosta Pia Kattelus, Ruralia-instituutista Hannele Suvanto, etulinjan ”digiviljelijä”, yksityisenä neuvojanakin toimiva Kari Alasaari, sekä kansallisen Agri-Hubi-verkoston koordinaattorina Lukesta toimiva Susanna Lahnamäki-Kivelä. Koska hankkeen Lead Partner on Andalusiasta, pidettiin tapaaminen Malagassa. Sehän meille kyllä sopi.

Ihmisiä seisomassa hanke-rollupin edessä.
Etelä-Pohjanmaan edustus seminaarissa. Vasemmalta Elina Huhta, Susanna Lahnamäki-Kivelä, Taru Mäki, Soila Huhtaluhta, Annina Laine, Kari Alasaari, Hannele Suvanto ja Pia Kattelus (kuva: Regions 4Food).

Seminaaria edeltävänä päivänä, maanantaina 28.11.2022, pidettiin Traceability & Big Data -temaattisen verkoston Partnership meeting, jossa pohdittiin muun muassa verkoston tavoitteita ja tulevaa yhteistyötä. Jäljitettävyyteen ja datan hyödyntämiseen ruokasektorilla keskittyvän verkoston teema on kiinnostava, ja olisi hyvin mielenkiintoista laajentaa yhteistyötä Regions 4Food -hankkeen lisäksi uusiin haasteisiin ja hankkeisiin, liittyen entistä konkreettisemmin näihin aiheisiin.

Tiistaina 29.11.2022 oli varsinainen seminaaripäivä, joka alkoi informatiivisilla keynote-puheenvuoroilla liittyen tulevaisuuden mahdollisuuksiin ruokasektorin innovaatioekosysteemien näkökulmasta ja EU:n rahoitusohjelmiin ja niiden tavoitteisiin. Koska Regions 4Food -hanke on Interreg Europe-rahoitteinen, kuulimme myös Joint Secretaryn edustajaa, joka iloksemme myös kehui Regions 4Food -hankkeen tärkeää aihetta, laatua ja toteutusta ja sillä saavutettua vaikutusta valittuihin rahoitusohjelmiin (policy change). Oli varsin mukava kuulla rahoittajan edustajan sanovan, että saamme hankkeessa olla ylpeitä itsestämme, ja että tämä on hyvä esimerkki siitä, mitä Interreg Europe -hankkeella voi hyvällä hankekonsortiolla saavuttaa.

Paneelikeskustelut

Seminaarin keskeinen ohjelmaosuus olivat paneelikeskustelut, joissa alueet vaihtoivat vielä näkemyksiä ja viimeisintä tietoa hankkeessa jo aiemmin jaetuista hyvistä käytännöistä. Meiltä oli mukana hyvä porukka sidosryhmäläisiä ja he pääsivätkin edustamaan eri teemoissa.

Ensimmäisessä paneelissa ”From agrifood ecosystems to agrifood digital innovation hubs” Etelä-Pohjanmaalta esitelty AgroLivingLab oli hyvä esimerkki viljelijöiden osallistamisesta, ja Kari Alasaari edusti DIHien joukossa viljelijänäkökulmaa ja heidän tarpeitaan. Paneelissa keskusteltiin muun muassa startupien löytämisestä ja sitouttamisesta mukaan toimintaan. Viestintä ja henkilökohtaiset kontaktit ovat keskeisessä roolissa, ja usein yksinkertaisin ja konkreettisin keino on paras.

Paneelissa 2 käsiteltiin koulutusta: ”The need for new academic agri-tech profiles”. Taru Mäki edusti SeAMKia. Hankkeen teemoihin meiltä liittyvät sekä maatalousyrittäjille suunnattu DigiFarmi-hanke että uusi englanninkielinen Agri-Food Engineering -koulutusohjelma. Keskustelussa painottuivat työelämän tarpeisiin vastaaminen ja muuttuva ruokasektorin toimintaympäristö: teknologiaosaaminen yhdistettynä maatalousalan tarpeisiin ja toimintakenttään. Suurena haasteena paneelissa nähtiin ruokasektorin kyky houkutella teknologiaosaajia. Myös kv-yhteistyötä väläyteltiin, joskin heillä on ainakin vielä opetusta vain espanjaksi.

Paneelikeskustelijoita pöydän ääressä.
Elina Huhta paneelikeskustelussa (toinen vasemmalta) (kuva: Soila Huhtaluhta).

Paneeli 3 ”Embedding cooperation between agri-food stakeholders in the regional action” keskittyi siihen, miten sitoutetaan ruokasektorin eri sidosryhmiä alueelliseen kehittämistyöhön. Elina Huhta Ruokaprovinssi 2030 -strategiahankkeesta osallistui paneeliin ja voitiinkin todeta, että tätähän meillä jo tehdään – sekä alueellisten strategioiden osalta että Ruokaprovinssin kehittämisessä tällä hetkellä hyvin vahvasti. Selkeä koordinointi ja pitkän tähtäimen suunnitelmat ovat tässäkin keskeisiä. Uusia sidosryhmiä saadaan yhteistyöhön lisää askel kerrallaan ja kullekin sopivilla tavoilla. Vuorovaikutteiset tilaisuudet ja henkilökohtaiset tapaamiset nousivat jälleen esiin. Ja kun tähdätään innovaatioihin, keskeistä on avoimuus, luottamus ja yhteinen ideointi jopa kilpailijoiden kesken.

Hankkeen tuloksia ja videoita

Hankkeen tuloksista esiteltiin paneeleissa puitujen toimenpiteiden lisäksi myös hankkeessa luotu Strategic Policy Recommendations, ja kukin alue esitteli, miten nämä suositukset jalkautetaan. Etelä-Pohjanmaalla tämä olikin selkeää linkittää Action Planin toimenpiteisiin ja alueen keskeisiin strategisiin painopisteisiin, joita Pia Kattelus Etelä-Pohjanmaan liitolta esitteli. Erityisesti nostettiin esiin Ruokaprovinssistrategia ja Future Frami Food -hanke, jotka jo ovat johtaneet uusiin toimenpiteisin ja kehittävät aluetta, sen yhteistyötä ja innovaatiopotentiaalia edelleen.

Regions 4Food -hankkeen Strategic Policy Recommendations (kuva: Regions 4Food).

Videokoonti hankkeesta ja suosituksista löytyy tästä linkistä: Interreg Europe REGIONS4FOOD.

Lopuksi käytiin tarkemmin läpi myös hankkeen alueellisia vaikutuksia videon muodossa: Impact of the project on the territories.

Kaiken aluetason keskustelun päälle oli virkistävää, että bulgarialainen yliopiston professori Ivan Penov (Agricultural University of Plovdiv) muistutti, että mitä tahansa teemme, meidän täytyy kysyä itseltämme: ”Miten tämä vaikuttaa viljelijöihin? Mitä maatalousyrittäjät saavat tästä irti, mitä hyötyä tästä on heille? Se on tärkeämpää kuin saavutukset EU-tasolla.” Ivan myös kiitteli, että tässä hankkeessa on onnistuttu luomaan myös viljelijöitä hyödyttäviä toimenpiteitä.

Regions 4Food hankepartnerien kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä kesäkuusta 2018 alkaen, ja ydinporukka on pysynyt samana koko hankkeen ajan. Viimeinen yhteiskuva hankepalaverista 30.11.2022. Hyvää yhteistyötä pyritään jatkamaan.

Ihmisryhmä seisomassa hanke-rollupin vieressä.
Regions 4Food hankepartnerit, SeAMKista Soila Huhtaluhta eturivissä vasemmalla (kuva: Elina Huhta).

Reissu oli kaiken kaikkiaan oikein onnistunut. Onneksi päästiin myös terveinä ja hyvissä ajoin kotiin, Kari Alasaarella nimittäin odotti pian matkan jälkeen itsenäisyyspäivän juhla Presidentinlinnassa, jonne hän sai kutsun ansiokkaasta työstään mm. maatalouden digitalisaation parissa. Mahtava juttu, onnea vielä Karille!

Soila Huhtaluhta
agrologi YAMK
asiantuntija, TKI
Regions 4Food -hankkeen projektipäällikkö
SeAMK