Thinking Outside of the Box! - PREMIUM Minihackathon | @SeAMK-verkkolehti

Thinking Outside of the Box! - PREMIUM Minihackathon

#

Ajatuksien mylläystä ja idearikkaita oivalluksia. SeAMKin ruoka-alan opiskelijat pääsivät vauhtiin 10.11.2022 järjestetyssä PREMIUM Minihackathonissa, jossa ratkottiin elintarvikealan yritysten oikeita markkinointihaasteita.

Haasteet pohjautuivat PREMIUM-hankkeessa esiin nousseisiin, yritysten tuotteisiinsa liittämiin suurimpiin haasteisiin. Opiskelijoilta saatiin tuoreita ja nuorekkaita näkemyksiä tuotteiden markkinoinnillisiin näkökulmiin ja ratkaisuihin, samalla kun opiskelijat saivat tartuntapintaa oikeiden yritysten kokemiin haasteisiin. Se valmistaa opiskelijoita mm. työelämässä tarvittavaan tiimityöskentelyyn ja ongelmanratkaisuun.

Minihackathon järjestettiin osana toisen vuoden restonomi- ja bio- ja elintarviketekniikan insinööriopiskelijoiden markkinoinnin kurssia. Iltapäivän aikana mieleen tulleet ratkaisut ja ideat kerättiin sähköisiin Jamboard-muistilapputauluihin, jotka yrittäjät saivat käyttöönsä ideapajan jälkeen.

Osa minihackathonin toimeksiantajayrityksistä on mukana myös aiemmin syksyllä käynnistetyllä PREMIUM-polulla. Polulla yritykset saavat tuotteidensa kehittämisen tueksi julkista rahallista tukea, jonka yritys käyttää valitun tuotteen tuotekehityksen tai markkinointiviestinnän kehittämiseen. Osa minihackathonin tuloksista meneekin suoraan tukemaan näiden tuotteiden kehittämistä!

pitkähiuksinen tyttö työskentelee kannettavan tietokoneen äärellä.
Kuva: Opiskelija koostamassa minihackathon-haasteen ratkaisua Jamboardiin (kuva: Merja Mäkipelkola).

Haasteet vaihtelivat laajasti jakelukanavien kehittämisestä esimerkiksi ytimekkään markkinointisloganin keksimiseen. Tuotteista etsittiin myös ydinviestiä, sekä erottumiseen liittyviä tekijöitä. Hyvän tuotemielikuvan luomiseen tarvitaankin monen eri osa-alueen hallintaa. Opiskelijat pystyivät katsomaan uusin silmin tuotteita ja antamaan niihin liittyviä kehitysajatuksia ja vinkkejä Thinking Outside of the Box-mentaliteetilla.

Kun uskallettiin ajatella rohkeasti, saatiin myös ihan huippuhyviä ideoita ratkaisuiksi! Nähtäväksi jääkin, minkälaisia tuotteita kehityspolulta valmistuu, sekä miten markkinoinnilliset haasteet on lopulta yrittäjien toimesta ratkaistu.

Merja Mäkipelkola
Asiantuntija TKI
SeAMK

Kirjoittaja toimii asiantuntijana kolmessa eri ruoka-alan kehittämishankkeessa, jotka käsittelevät tuotekehitystä, tuotteiden ilmastokestävyyttä sekä ruoka-alan yritysten innovaatiokeskittymän vahvistamista.

PREMIUM– Erityisen erottuvat elintarvikkeet

Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Lue myös elintarvikeyrityksien tuotekehitystä tukevasta Ilmastokestävät elintarvikkeet -hankkeesta täältä.