Osaajia tapahtuma-, matkailu- ja ravitsemisalalle | Julkaisut @SeAMK

Tapahtuma-, matkailu- ja ravitsemisala tarvitsee monialaisia osaajia! 

#

Tapahtuma-ala on moninainen toimiala, jolla on verkostomainen rakenne ja laajat toimialan ulkopuolelle ulottuvat aluetaloudelliset vaikutukset. Tapahtumateollisuus on 2,35 miljardin euron arvoinen valtakunnallinen toimiala, joka työllistää lähes 200 000 ihmistä ja tuottaa 1,2 % Suomen BKT:sta. Tapahtumateollisuus järjestäytyneenä ja tunnustettuna elinkeinotoimialana on verrattaen nuori, sillä Tapahtumaelinkeinon keskusjärjestö Tapahtumateollisuus ry perustettiin Helsingissä 10.6.2020. Yhdistyksen jäsenmäärä on kasvanut perustamishetkestä varsin mittavasti ja yhdistyksen jäseniä on kolmen vuoden toiminnan jälkeen jo yli 260. (Tapahtumateollisuus, 2023) 

Tapahtuma-, matkailu- ja ravitsemisalalla on vahva keskinäisriippuvuus, ja toisen menestys tukee myös toisen menestystä. Kun kaupungissa järjestetään tapahtuma, se tuo lähtökohtaisesti kiinnostuneita kävijöitä myös paikallisiin kivijalkaliikkeisiin. Kun paikallinen tiedonkulku eri toimijoiden välillä toimii, voi paikalliset yritykset huomioida tapahtuman esimerkiksi omissa tapahtuman aikaisissa aukioloajoissaan tai tehdä markkinointia ja pop up -myyntiä tapahtumakävijöille. 

Paikkakunnilla, joissa yritysten keskinäinen verkostoituminen on vahvaa, voi syntyä myös hyviä, molemminpuolisesti hyödyttäviä kumppanuuksia. Näin syntyy myös mahdollisuuksia ja pohjaa syvemmille sekä monialaisuutta oivaltaville yhteistyön muodoille. Esimerkkinä monialaisen osaamisen yhdistämisestä on Seinäjoen Piirin alueella yrittäjänä toimiva Juulia Soidinaho, joka luotsaa Teatteri Hysterian toimintaa sekä on osaomistajana Ravintola Verstaassa. Näiden lisäksi Juulia on Piirin yhteisöhankkeen projektipäällikkö ja SeAMKin tuntiopettaja sosionomien draamallisissa menetelmissä. Kuuntele miten Juulia Soidinaho on yhdistänyt monialaisen työkokemuksen ja koulutuksen https://shows.acast.com/seamk-podcast/episodes/osaamisella-onnistumiseen-osmo-hanke 

Edellä mainitut alat ovat kuitenkin hyvin suhdanneherkkä sillä vielä syksyllä 2023 aloja yhdisti työvoiman ja erityisesti tilapäisen sekä tapahtumissa osaavan työvoiman saanti, mutta heikentyneen taloustilanteen vuoksi rekrytointitarpeet ovat vähentyneet vuoden loppuun mennessä. TEM:n alkuvuodesta julkaiseman selvityksen mukaan tapahtuma-ala työllistää 20 000 päätoimisesti ja 120 000–175 000 tilapäisesti. Majoitus-, ravitsemis- ja matkailupalveluissa on alkuvuoden 2023 tietojen mukaan kuukausittain keskimäärin yli 10 000 avointa työpaikkaa. Koronapandemia vaikutukset näkyvät edelleen sillä se pahensi alan työvoimapulaa sekä kysynnän ja tarjonnan kohtaantohaastetta, jossa työvoimalle olisi paljon kysyntää, mutta työttömyys on silti korkea. (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2023) 

Vaikka tapahtuma-, matkailu- ja ravitsemisalan yritykset tekisivät kaikkensa kausivaihtelun tasoittamiseksi, tulee alalla olemaan vastaisuudessakin paljon tarvetta tilapäiselle työvoimalle. Omaa työllistymistä aloille voi edistää monipuolisella osaamisella ja ammattitaitoa tukevilla opinnoilla. Osmo-hanke tarjoaa koulutusta kevään 2024 aikana tapahtumatuotantoon, tarjoiluun, palveluyrityksen strategiseen kehittämiseen, visuaaliseen viestintään ja palvelumuotoiluun: projektit.seamk.fi/OSMO 

Katja Jaskari 
SeAMK, TKI-asiantuntija  

Artikkeli on osa Osallistujalähtöinen moniammatillinen koulutuspolku – OSMO-hanketta, joka on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö. 

Lisätietoja:  

Projektipäällikkö Anne-Mari Latvala I p. 040 830 2007 I anne-mari.latvala@seamk.fi
Projektiasiantuntija Minna Luomanen I p. 040 868 0735 I minna.luomanen@sedu.fi 

Hankkeen verkkosivut: projektit.seamk.fi/OSMO 

#osallistujalähtöinen #moniammatillinen #koulutuspolku #OSMO 

Lähteet:
https://www.tapahtumateollisuus.fi/ 

https://tem.fi/-/selvitys-tapahtuma-alaa-ei-tunnisteta-elinkeinona-mika-on-este-kasvulle