Osaava Farmari ja ÄlyAgri -toimijatapaamisen satoa | Julkaisut @SeAMK

Osaava Farmari ja ÄlyAgri -toimijatapaamisen satoa

#

Uusia kokemuksia, suunnitelmia ja yhteistyökuvioita

Osaava Farmari ja ÄlyAgri -hankkeiden toimijat kokoontuivat yhteen Seinäjoelle, jossa järjestettiin 24. – 25.11.2022 kyseisten hankkeiden yhteinen toimijatapaaminen. Tapaamisessa keskeisimmät tavoitteet olivat hankkeiden nykytilasta ja tulevaisuudesta keskusteleminen, hankeyhteistyön edistäminen, verkostoituminen toimijoiden kesken ja tutustuminen paikallisiin maatalous- ja elintarvikeyrityksiin. Hankkeissa on toimijoita yhteensä kuudesta eri ammattikorkeakoulusta, jotka ovat Lapin, Oulun, Savonian, Jyväskylän, Hämeen ja Seinäjoen ammattikorkeakoulut. Yhteensä tapaamiseen osallistui 17 toimijaa.

Tapaaminen aloitettiin Seinäjoen AMK:n esittelyllä, jossa käytiin PowerPointin avulla läpi erityisesti ruoka-alaan liittyviä keskeisiä tietoja ja lukuja, ja tämän lisäksi käytiin tekemässä kierros ruoka-alan laboratorioissa laboratorioinsinöörin johdolla. Esittelyosuuden jälkeen järjestettiin yhteisharjoitus, jossa ideoimme pienryhmissä, miten voisimme kehittää hankkeiden välistä yhteistyötä eteenpäin ja saada siten mahdollisesti ratkaistua niissä esiin nousseita haasteita. Aivoriihi synnytti hyviä keskusteluita, ja näistä muodostuneita ideoita kehitellään jatkossa eteenpäin.

Yritysvierailuita tehtiin yhteensä kolmeen kohteeseen. Ensimmäisenä kohteena oli Pentti Honkalan showroom Nurmossa, jossa pääsimme tutustumaan paikallisen sikalayrittäjän työhön. Yrittäjä Pentin ohella paikan päällä sianlihatuotannosta kertomassa oli myös kehityspäällikkö Niina Immonen Atrialta. Vierailu oli mielenkiintoinen ja informatiivinen, esitysten ohella oli mahdollista seurata myös sikojen ruokailua ja muuta touhuamista showroomin ikkunoista. Nurmon vierailun jälkeen jatkoimme toiseen yritysvierailukohteeseen, Isonkyrön Kyrö Distillery -tislaamolle. Kyröllä pääsimme tislaamokierrokselle, jossa meille kerrottiin muun muassa yrityksen syntytarina ja eri tuotteiden valmistusmenetelmistä. Kierroksen lisäksi vierailuun kuului myös päivällinen, jossa tarjottiin runsas kattaus erinäisiä itsevalmistettuja ruokia lähellä tuotetuista raaka-aineista. Perjantaina tehtiin vielä kolmas yritysvierailu Hankkijan Rehutehtaalle, jossa pääsimme kuulemaan tehtaan toiminnasta ja rehun valmistuksesta.

Kaiken kaikkiaan vierailut olivat hyvä kokonaisuus, sillä kyseiset yritykset ovat keskenään monin tavoin erilaisia, kuten jo esimerkiksi valmistamiensa tuotteiden näkökulmasta, joten vaihtelua ja monipuolisuutta riitti.

Joukko ihmisiä seisomassa/istumassa showroom-tilassa.
Hankkeiden toimijat koolla Pentti Honkalan (vasemmalla) sikala-showroomissa (kuva:  Niina Immonen).

Perjantaina pidettiin myös Osaava Farmari -hankkeen toimijoiden kesken työpaja, jossa pureuduttiin hankkeen käynnissä olevien koulutusten tilanteeseen, edessä oleviin haasteisiin ja tulevaisuuden suunnitelmiin. Työpajassa saatiin luotua myös muutamia uusia yhteistyöaihioita eri ammattikorkeakoulujen toimijoiden välille, mikä oli yksi tapaamisen keskeisistä tavoitteista. Jatkossa pyritään tekemään tiiviimmin yhteistyötä myös muiden hankkeiden kanssa sellaisissa asioissa, joihin hankkeista löytyy yhteistä rajapintaa. Esimerkiksi ensi keväälle on suunnitteilla webinaarisarja, jota hankkeessa mukana olevat ammattikorkeakoulut toteuttavat yhdessä ja mukana yhteistyössä on myös muiden hankkeiden toimijoita. Nämä yhteistyökuviot ovat merkittävä askel eteenpäin koko koulutustoiminnan osalta.

Kaiken kaikkiaan tapaaminen oli hyvä ja hyödyllinen, niin hankkeen toimien edistymisen kuin myös kokemusten ja informaation kartuttamisen kannalta, mistä voi olla kiitollinen.  Näin saatiin jälleen uutta energiaa ja paremmat edellytykset viedä työtä eteenpäin.

Jarmo Luoma
Projektipäällikkö
Osaava Farmari -hanke
SeAMK

Lisätietoa hankkeesta Osaavan Farmarin nettisivuilta.