Oivallista ruokaa -hanke valtakunnallisilla Ravitsemuspäivillä | @SeAMK-verkkolehti

Oivallista ruokaa -hanke valtakunnallisilla Ravitsemuspäivillä 

#

Oivallista ruokaa -hanke esitteli tuloksiaan ja keräsi messuvierailta ajatuksia hanketavoitteiden eteenpäin viemiseksi Ravitsemuspäivillä 6. – 7.11.2022 Helsingissä. Ravitsemuspäivät kokoavat yhteen yliopistokoulutuksen saaneita ravitsemuksen ammattilaisia ja muita ravitsemusasioista kiinnostuneita.

Oivallista ruokaa -hankkeessa selvitetään mahdollisuuksia saada ruoan ravitsemuksellinen laatu ja ruokahävikin sekä elintarvikejätteen seuranta osaksi elintarvikeviranomaisten suorittamaa Oiva-valvontaa. Hanke alkoi 1.12.2020 ja päättyy joulukuussa 2022. Hankkeessa tuotetaan ehdotuksia, miten ja millä edellytyksillä Oiva-valvontaa ja -neuvontaa voidaan kehittää ruoan ravitsemuksellisen laadun edistämiseksi sekä ruokahävikin ja elintarvikejätteen vähentämiseksi. Lisäksi on selvitetty koulutustarpeita sekä ruoantarjoilupaikkojen että elintarvikevalvonnan näkökulmasta.

Ravitsemuspäivillä näkökulmana oli ravitsemuslaatu. Messuvieraat saivat pohtia kanssamme, millaisia toimia ja kenen toimia tarvitaan ravitsemuslaadun kehittämiseksi ruoantarjoilupaikoissa. Lisäksi pohdittiin keinoja, joilla ruoantarjoilupaikkoja voisi kannustaa kehittämään ravitsemuslaatua. Pohdinnan innoittajina toimivat hankkeen aikana haastatteluissa ja pilottikokeiluissa saadut aidot kommentit ruoantarjoilupaikoista ja elintarvikevalvontaviranomaisilta. Sitaatteja oli koottu ”selailukorteiksi” pöydälle tutustuttavaksi. Messuvieraat saivat kirjoittaa omia ajatuksiaan post-it lapuille. Niitä hyödynnetään hankkeen loppuraporteissa.

Neljä ihmistä seisomassa esittelypöydän ympärillä messuilla.
Kuva: Yliopettaja Kaija Nissinen (SeAMK) ja lehtori Karoliina Väisänen (JAMK) pohtimassa laillistettujen ravitsemusterapeuttien Sari Isotupa-Juvosen (vasemmalla) ja Kaisa Kähkösen (oikealla) kanssa ravitsemuslaatuasiaa (kuva: Leena Rechardt).

Oivallista ruokaa hanketta rahoitetaan Maa- ja metsätalousministeriön Ruokaketjun toiminnan edistämisen rahastosta, rahoituksen myöntää Ruokavirasto.  Hanketta koordinoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ja se toteutetaan yhteistyössä Seinäjoen ammattikorkeakoulun, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen yliopiston kanssa.

Kaija Nissinen, yliopettaja (ravitsemus), Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Karoliina Väisänen, lehtori (ravitsemus- ja mikrobiologia), Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Hankkeen toteuttajien logot