Kuiviketurpeelle etsitään vaihtoehtoja broilerituotantoon | @SeAMK-verkkolehti

Kuiviketurpeelle etsitään vaihtoehtoja broilerituotantoon

#

Kuiviketurpeen korvaajat broilerituotannossa -hankkeessa etsitään potentiaalisia kuivikevaihtoehtoja korvaamaan kuiviketurvetta broileritiloille. Energiaturpeen käytön vähentäminen ilmastosyistä saattaa tulevaisuudessa vaarantaa kuiviketurpeen saatavuutta. Energiaturpeella ja kuiviketurpeella on tuotannollinen yhteys. Kun energiaturvetta nostetaan suon syvimmistä kerroksista, saadaan samalla suon pinnasta vähemmän maatunutta turvetta kuivikekäyttöön. Kuiviketurpeentuotantoa ei olla näillä näkymin kieltämässä, mutta sen hintaan ja saatavuuteen tulee vaikuttamaan taloudellisesti arvokkaamman energiaturpeen käytön väheneminen.

Kuiviketurve on yleisin broileritiloilla käytössä oleva kuivike. Kutterinlastua on myös vähäisiä määriä käytössä, erityisesti Etelä-Pohjalaisilla broileritiloilla. Kutterin käyttö kuivikkeena vaatii enemmän tietotaitoa olosuhteiden hallinnassa. Kutterin käyttöä kuivikkeena on myös hidastanut epävarmuus saatavuudesta sekä laadun epätasaisuus.

Näihin tarpeisiin haetaan ratkaisua Kuiviketurpeen korvaajat broilerituotannossa -hankkeella, jossa päärahoittajana on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Muita rahoittajia ovat Biolan Oy, Atria-Chick Oy, Kuortaneen säästöpankkisäätiö sekä Suomen Siipikarjasäätiö sr.

Kuivikevaihtoehtoja tutkitaan SeAMKin agrolabrassa

Hankkeessa osatoteuttajana on Biolan Oy. Biolanilla on valmistumassa uusi biokuitulaitos, jossa pystytään tuottamaan turpeettomia kuivikkeita ja kasvualustoja. Rakenteilla olevan laitoksen tulisi suunnitelmien mukaan olla tuotantokunnossa elokuussa 2022. Biolan on toimittanut hankkeelle turpeettomia tai enintään 50 % turvetta sisältäviä kuivikevaihtoehtoja, joista tutkitaan agrolabrassa vedenpidätyskyky, kuiva-aine, tilavuuspaino sekä pH.

Samat testit tehtiin agrolabrassa myös markkinoilla oleville kuivikemateriaaleille, kuten kutterille, hampulle ja olkipelletille. Kuivikemateriaaleja testattiin sellaisenaan, sekä seoksina turpeen kanssa. Kuiviketurvetta käytettiin mittarina tulosten verrokkina. Lisäksi mukaan testeihin saatiin Metener Oy:n toimittamaa biokaasuprosessista tullutta mädätejäännöstä. Metener Oy tuotti koetoimintaisissa kuivareaktoreissa erillisiä eriä säilönurmesta, purusta sekä järviruo’osta.

Tilakokeet alkavat kesäkuussa

Hankkeessa lähdetään kesäkuussa testaamaan laboratoriotestien perusteella hyväksi havaittua kuivikemateriaalia broileritilalla. Kuivikekokeen seurantajakson aikana tarkkaillaan lintujen jalkaterveyttä, puhtautta sekä kuivikepohjan toimivuutta. Kokeen jälkeen kuivikkeesta ja ulosteesta muodostuneesta pehkusta tutkitaan vielä sen kasvinravitsemuksellisia vaikutuksia, sekä niiden vaikutusta peltomaan kasvukuntoon.

Lue lisää Kuiviketurpeen korvaajat broilerituotannossa -hankkeesta täällä.

Sanna Ekström
Projektipäällikkö, Kuiviketurpeen korvaajat broilerituotannossa -hanke
SeAMK