Eurooppalainen kestävän ruokajärjestelmän tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kumppaniverkosto kiinnostaa laajasti | @SeAMK-verkkolehti

Eurooppalainen kestävän ruokajärjestelmän tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kumppaniverkosto kiinnostaa laajasti

#

Euroopan unioin ruokajärjestelmään liittyviä kestävän kehityksen tavoitteita edistetään mm. suuntaamalla tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehitysrahoja yhteisesti määritellyille kestävän kehityksen painopistealueille.  Elintarvikesektorilla SCAR (Standing Comittee of Agricultural Research) Food Systems- työryhmä tukee kestävän kehityksen tavoitteita ja ohjaa kestävä kehitystä edistäviä toimenpiteitä neljällä painopistealueella: 1) terveellinen ja kestävä ruokavalio, 2) ympäristön ja ilmaston kannalta kestävä ruokajärjestelmä, 3) resurssitehokas ja kiertotaloutta tukeva ruokajärjestelmä sekä 4) koko yhteisön ja ruokajärjestelmän kaikki osa-alueet huomioiva innovaatiotoiminta. Tavoitteiden saavuttamiseksi SCAR Food Systems- työryhmä on laatinut strategisen ohjelman. Asiaa edistetään myös uudenlaisen kumppanuusmalliverkoston kautta, jonka rakentamista ja pilotoimista FOODPathS Horizon EU-hanke toteuttaa. SeAMK on mukana FOODPathS-hankkeessa yhdessä 16 muun partnerin kanssa.

Verkoston rakentamisessa rahoittajat avainasemassa

Kumppanuus on herättänyt laajaa kiinnostusta ruoka-alan toimijoissa kaikkialla Euroopassa. Ministeriöiden lisäksi kumppaniverkoston rahoittajiksi on ilmoittautunut edustajia laajasti eri sidosryhmistä. Rahaa verkoston ensimmäisen, 10-vuotiskauden toimintaan on kertynyt yli 500 miljoonaa. Rahojen käytöstä ja tutkimusteemoista kumppaniverkosto tulee sopimaan yhdessä. Rahoittajat sidosryhmineen ovat viimeisen puolen vuoden aikana kokoontuneet FOODPathS-projektin merkeissä kaksi kertaa, ensimmäisen kerran marraskuun 2022 lopussa online-tapaamisessa, ja toisen kerran fyysisessä kokouksessa helmikuun 2023 alussa. Molemmissa tapaamisissa oli yli 100 osallistujaa, edustajien laajasti eri sidosryhmiä, kuten hallintoa, yksityisiä säätiöitä, elinkeinoelämää ja tutkimusorganisaatioita (Kuva 1).


Kuva 1. Runsaslukuinen joukko eurooppalaisen kestävän ruokajärjestelmän kehittäjiä kokoontui helmikuun alussa Brysseliin FOODPathS-projektitapaamiseen (Kuva: FOODPathS-projekti ).

Kumppanuusverkoston rakentamisesta vastaa Ranskan INRAE (National Research Institute for Agriculture, Food and Environment) -tutkimuslaitos. Verkoston rakentamisen ensimmäinen vaihe tullaan saattamaan loppuun huhtikuun 2023 alkupuolella.


Kuva 2. Tapaamisessa ideoitiin pienryhmissä aktiivisesti kestävän ruokajärjestelmän hankekuulutusten moninaisia haku- ja arviointikriteereitä sekä vaikuttavuuden mittareita (Kuva: Terhi Junkkari).

Terhi Junkkari, yliopettaja, projektipäällikkö FOODPathS (GA N°101059497) -hanke, SeAMK

Karri Kallio, TKI-asiantuntija, projektipäällikkö Future Frami Food Lab (EAKR 401089) -hanke, SeAMK