FOODPathS kehittää Euroopan ruokajärjestelmää | @SeAMK-verkkolehti

FOODPathS Horizon EU –hanke rakentaa uudenlaisen kumppanuusmallin Euroopan ruokajärjestelmän kehittämiseksi

#

Ruokajärjestelmä on laaja kokonaisuus, joka kattaa ruoan tuotannon, jalostuksen, jakelun sekä kulutuksen. Ruokajärjestelmän tulee olla kestävä sekä luonnon että ihmisen näkökulmasta. Globaalit ongelmat, kuten ilmastonmuutos ja energian hinnannousu, asettavat ruokajärjestelmän uudenlaisten haasteiden eteen.

Euroopan unionin rahoittama FOODPathS (Safe and Sustainable FOOD Systems PArTnersHip) -hanke kehittää uusia ratkaisuja ja kumppanuusmallia kestävien ruokajärjestelmien hallinnoimiseksi. Hanke käynnistyi kesäkuun 2022 alussa, ja ensimmäinen projektikokous pidettiin Pariisissa kesäkuun lopussa. FOODPathS-hanketta koordinoi Ranskan INRAE (National Research Institute for Agriculture, Food and the Environment) -tutkimuslaitos. INRAE’n tutkimusjohtaja Hugo De Vries tiivistää hankkeen tavoitteen ja merkityksen seuraavasti (käännös): ”Euroopan ruokajärjestelmään vaikuttavat monimutkaiset haasteet, jotka edellyttävät systeemistä lähestymistapaa. FOODPathS luo tehokkaan verkoston, jossa toimii erilaisia ​​julkisia ja yksityisiä tahoja. FOODPathS kehittää yhteisiä toimia, jotka johtavat tulevaisuudessa kestävämpiin ruokajärjestelmiin Euroopassa – samalla haluamme vahvistaa EU:n jäsenvaltioiden rikasta kulttuuriruokaperintöä kestävällä tavalla.”

Kumppanuusmallin onnistuminen perustuu laajaan ja toimivaan yhteistyöverkostoon

FOODPathS-hankkeen onnistuminen, eli hallittu siirtyminen kestävään ja terveelliseen ruokajärjestelmään, perustuu verkoston kaikkien toimijoiden väliseen vuorovaikutukseen ja sidosryhmien erilaisten intressien yhteensovittamiseen. FOODPathS’ssa neuvonta- ja kansalaisjärjestöt, poliittiset päättäjät sekä yritys-, koulutus- ja tutkimusmaailma otetaan mukaan kumppanuusmallin pilottiversion, ”Food Hubin”, luomiseen. Merkittävä osa hanketta on strategisen tiekartan laatiminen. Tiekartassa hahmotellaan tulevien vuosien keskeisimmät, kestävää ruokajärjestelmää edistävät yhteisrahoitettavat tutkimusteemat. Hankkeessa tutkitaan myös erilaisia ​​Living Lab -konsepteja, joissa käyttäjät testaavat kehitettäviä prosesseja tosielämän ympäristöissä. FOODPathS-hankkeella tulee olemaan lähitulevaisuudessa keskeinen rooli ruokajärjestelmän kestävyyden ymmärtämisessä, testaamisessa, tiedonsiirrossa ja seurannassa.

Lisätietoa FOODPathS-hankkeen taustoista ja tavoitteista voi lukea seuraavista julkaisuista:

European Partnership on Safe and Sustainable Food Systems for People, Planet & Climate
European Partnership under Horizon Europe Sustainable Food Systems for People, Planet & Climate

Ihmiset poseeraavat kameralle vierekkäin.
Kuva 1.

Kuvassa 1 on FOODPathS Horizon EU-projektin aloituskokoukseen osallistui kattava joukko hankekonsortion osallistujaorganisaatioiden edustajia. (Kuva: FOODPathS-projektin kuva-arkisto)

FOODPathS hankekonsortio:

INRAE – National Research Institute for Agriculture, Food and Environment (Ranska)
Aarhus University (Tanska)
Jülich Forschungszentrum (Saksa)
FoodDrinkEurope (Belgia)
ANIA – Association Nationale des Industries Alimenatires (Ranska)
FIAB – Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (Espanja)
Confagricoltura (Italia)
EFFoST (Hollanti)
Polish Academy of Science – Institute of Rural and Agricultural Development (Puola)
ICLEI (Saksa)
Fondazione Cariplo (Italia)
European Foundation Centre (Belgia)
EUFIC – European Food Information Council (Belgia)
ZonMw (Hollanti)
ISEKI-Food Association (Itävalta)
INRAE Transfert (Ranska)
Seinäjoki University of Applied Sciences (Suomi)

 

Terhi Junkkari, yliopettaja, projektipäällikkö FOODPathS (GA N°101059497) -hanke, SeAMK
Karri Kallio, projektiasiantuntija FOODPathS (GA N°101059497) -hanke, SeAMK
Anu Palomäki, projektiasiantuntija FOODPathS (GA N°101059497) -hanke, SeAMK
Taru Mäki, tutkimus- ja kehittämispäällikkö, SeAMK