Etelä-Pohjanmaan vahva elintarviketuotanto luo pohjan ruokasektorin laaja-alaiselle kehittämiselle | @SeAMK-verkkolehti

Etelä-Pohjanmaan vahva elintarviketuotanto luo pohjan ruokasektorin laaja-alaiselle kehittämiselle

Elintarvikeala on Suomen neljänneksi suurin teollisuuden ala, jonka tuotannon arvosta Etelä-Pohjanmaan osuus on lähes viidennes (Tilastokeskus, 2021). Maatalous- ja elintarvikealojen merkitys Etelä-Pohjanmaan maakunnan työllistäjänä on merkittävä; lähes 13 % työllistä työskentelee näillä aloilla, mikä on huomattavasti enemmän kuin muualla Suomessa (Kuva 1). Maakunnan kokonaistuotannon bruttoarvosta reilu 23 % tulee ruokaketjun yritysten toiminnasta (sisältäen maatalouden, elintarvikkeiden ja juomien valmistuksen sekä ravitsemistoiminnan, Tilastokeskus, 2021). Ruoka-alan vaikutus maakunnan elinvoimaisuuteen ja hyvinvointiin on kokonaisuudessa merkittävä, sillä on arvioitu, että ruokajärjestelmän eri osa-alueiden vaikutus maakunnan bruttokansantuotteeseen on yli 60 prosenttia (Green Creative Garden, 2013).

Kuva 1. Maatalouden ja elintarviketeollisuuden parissa työskentelevien osuus (%, 2018) maakunnittain. Lähde: Tilastokeskus.

Etelä-Pohjanmaalla vahva rooli Suomen elintarviketuotannossa

Maakunnasta löytyy vahva elintarvikealan yrityskanta, tutkimus- ja kehittämisorganisaatioita ja tahto kehittää toimialaa. Etelä-Pohjanmaalla asuu vain 3,5 % Suomen väestöstä, mutta alueen elintarvikeyritykset tuottavat yli 17 % Suomen elintarviketeollisuuden liikevaihdosta (Taulukko 1, Tilastokeskus, 2021). Edellä esitettyjen lukujen perusteella voimme hyvillä mielin todeta, että toimimme aidossa ruokamaakunnassa. Etelä-Pohjanmaan roolia ruokamaakuntana ja yhteenvetoa maakunnassa käynnistetystä ruokaprovinssistrategiatyöstä on analysoitu vastikään ilmestyneessä artikkelissa (Huhta ja Välisalo, 2021).

Taulukko 1. TOP 3 maakunnat elintarvikkeiden valmistuksessa (yritysten tuotannon bruttoarvosta, 2019). Lähde: Tilastokeskus.

Ruokajärjestelmän merkittävä osuus maakunnan BKT:sta tarkoittaa, että maakunnan tulevaisuus ja menestyminen on vahvasti sidottu ruokasektoriin. Me SeAMKissa haluamme menestyä yhdessä maakunnan kanssa, joten tuemme ja vahvistamme monialaisella osaamisellamme Etelä-Pohjanmaan merkitystä Suomen ruokamaakuntana sekä turvallisen ja kestävän ruoantuotannon osaajana.

Terhi Junkkari
Yksikönjohtaja
SeAMK Ruoka

Lähteet:

Green Creative Garden, Ruokajärjestelmien kestävät ja tehokkaat ratkaisut. Seinäjoen kaupunkiseudun aiehakemus innovatiiviset kaupungit -ohjelmaan. Seinäjoen kaupunki, 2013.

Huhta E, Välisalo T. Etelä-Pohjanmaa kehittyy ruokamaakuntana: Suomen ruokaprovinssi ja sen menestyksen avaimet. Aitoja makuja verkkolehti 2.6.2021 [viitattu 12.9.2021]. Saatavana: https://aitojamakujalehti.fi/etela-pohjanmaa-kehittyy-ruokamaakuntana-suomen-ruokaprovinssi-ja-sen-menestyksen-avaimet/

Tilastokeskus, tilastot. 2021.  Saatavana: https://www.stat.fi/til/index.html