Kliininen asiantuntijuus – Ylempi AMK-tutkinto | Julkaisut @SeAMK

Kliininen asiantuntijuus – Ylempi AMK-tutkinto

Kliininen asiantuntijuus – Ylempi AMK-tutkinto sairaanhoitajille ja terveydenhoitajille SeAMKissa

SeAMK Sosiaali- ja terveysalalla alkaa kliininen asiantuntijuus (ylempi AMK) tutkinto syksyllä 2018. Tutkinto tuottaa sairaanhoitaja (ylempi AMK) tai terveydenhoitaja (ylempi AMK) -tutkintonimikkeen ja kelpoisuuden ylemmän korkeakoulututkinnon edellyttämiin julkisiin virkoihin ja tehtäviin.

Millainen hakukelpoisuus?

Haku koulutukseen on maaliskuussa 2018. Kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa tai ulkomailla suoritettu sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan korkeakoulututkinto. Lisäksi hakijalta edellytetään tutkinnon suorittamisen jälkeen kolmen vuoden työkokemus alalta.

Minkälaista osaamista?

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen opiskelija osaa toimia sosiaali- ja terveysalan kliinisenä asiantuntijana. Koulutuksessa syvennetään ja laajennetaan erityisesti kansanterveyteen ja kansansairauksiin liittyvää osaamista sekä hoitotyön akuuttien tilanteiden osaamista. Koulutus edistää hoidon tarpeen ja toimintakyvyn arviointitaitoja sekä ohjaus- ja viestintämenetelmien käyttöä.

Miten opiskellaan?

Koulutus toteutetaan työelämäläheisesti, moniammatillisena ja monimuotoisin, innovatiivisin opetusmenetelmin. Opinnot voi suorittaa työn ohella. Opetukseen sisältyy lähiopetusta keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa. Jokaiselle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa tunnistetaan aikaisempi osaaminen.

Millaisiin töihin?

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut voi sijoittua vaativiin sosiaali- ja terveysalan asiakastyön tehtäviin sekä palvelujen suunnittelu- ja johtotehtäviin. Tutkinnon suorittanut voi sijoittua myös eri sektorien välisten toiminta- ja palvelumallien kehittämistehtäviin.

Haluatko lisätietoja?

Lisätietoja tutkinnosta antavat vastuuyliopettaja Eija Kyrönlahti ja lehtori Mari Salminen-Tuomaala.

Mari Salminen-Tuomaala
lehtori, SeAMK Sosiaali- ja terveysala