Vahvaa vuorovaikutusta ja värikkäitä Post it -lappuja | Julkaisut @SeAMK

Vahvaa vuorovaikutusta ja värikkäitä Post it -lappuja

SeAMKin ensimmäinen Innovaatioviikko alkoi maanantaina 12.3.2018. Valmentajana kohtasin Areenalla hämmentyneitä, epäluuloisia ja ehkä vähän pelokkaitakin katseita. Ryhmässämme sekoitettiin terveydenhoitajien, IB-ryhmän ja englanninkielisen Nursing-ohjelman opiskelijat 12 tiimiin. Englannin kieli, ihan uudet kasvot ja epätietoisuus viikon sisällöstä kasvattivat Areenalla jopa negatiivisia tunteita ensimmäisen tunnin aikana. Opiskelijoiden ilmeet vaihtuivat kuitenkin innostukseen toimeksiantajan julkistaessa ryhmiemme toimeksiannon. Uusien tuotteiden ja palveluiden innovointi Healthy Kids of Seinäjoki -mallin yhteyteen osoittautui heti kiinnostavaksi haasteeksi. Iloinen puheensorina täytti tilan ensimmäisen ideariihen alussa.

Viestinnän opettajan näkökulmasta viikon anti ryhmällemme ei olisi voinut olla moninaisempi. Omien ideoiden esiintuominen ja argumentointi vaativat vahvoja vuorovaikutustaitoja. Oman ryhmämme tapauksessa tätä päästiin harjoittelemaan myös englanniksi monialaisten ryhmien lisäksi monikulttuurisessa ympäristössä. Sanaton viestintä napattiin tueksi, kun kielioppi tai Google Translator petti. Mitä pidemmälle viikko eteni, opiskelijat vaikuttivat välillä jopa unohtaneen, että yhteistyötä tehtiin monelle vieraalla kielellä. Tahto onnistua vei kielimuurin yli, läpi ja välillä luovemmilla ratkaisuilla ympäri. Jatkossa kansainvälisten tilanteiden lähestyminen voi olla taas asteen verran helpompaa.

Innovaatioviikko rakentui itsenäisestä ryhmätyöskentelystä ja sopiviin väleihin ujutetuista uusista tehtävänannoista. Valmentajina tarjosimme tukea tarvittaessa ja ajoittain kyseenalaistimme ryhmien valintoja ja päätöksiä. Monialaisten tiimien hyödyn huomasin parhaiten juuri eri näkökulmien huomioinnissa. Tiimeissä käytiin luovaa keskustelua ja välillä valintoja perusteltiin kaupallistettavuuden tai brändin ja välillä yhteiskunnallisten arvojen pohjalta.

Areenakuva.jpg

Jo toisen päivän jälkeen tilamme oli täyttynyt värikkäistä Post it -lapuista, jotka ovat keskiössä Design Thinking -mallissa. Eräs innovaatioviikon vahvuuksista on riittävä aika ideoiden heittelyyn verrattuna perinteiseen ryhmätöiden tehokkaan ajankäytön maksimointiin. Vaikka Jodelin perusteella jotkut opiskelijat kokivat suuret tuntimäärät hukattuna aikana, kerrankin heillä oli tilaisuus pallotella ja pohtia, mennä syvemmälle ja hylätä ideoita jopa siinä vaiheessa, kun niihin oli käytetty työaikaa.

Opiskelijat lähestyivät sekä kohderyhmätutkimusta että kuluttajatestausta luovilla ratkaisuilla. Haastatteluja suoritettiin Healthy Kids of Seinäjoki -konferenssin osallistujille, kaupassa käyville lapsiperheille, omasta lähipiiristä löytyville asiantuntijoille ja erilaisten verkkofoorumien keskustelujen osallistujille. Vastausmäärät olivat vaikuttavia ja osoittivat oikeanlaista paneutumista tehtävään. Tämä tuki innovoitujen tuotteiden ja palveluiden kehittämistä. Siksi perjantaina nähtiin aidosti jalostettuja ideoita ja useita lähes valmiita konsepteja.

Toimeksiantaja kertoi vaikuttuneensa siitä, millaista kyvykkyyttä opiskelijat osoittivat sekä konseptien varsinaisissa sisällöissä että niitä esittäessään. Innovaatioviikko toi mukanaan hyvää esiintymisharjoitusta. Viikon lopussa esitetyt hissipuheet ja niiden perusteella nähdyt pidemmät esitykset olivat loistava muistutus siitä, että hyvä idea pitää pystyä esittämään vakuuttavasti ja kiinnostavasti ennen kuin sitä pääsee viemään eteenpäin. Hyvä idea voi jäädä idean tasolle, jos avainsisältö ja vastaus ongelman ratkaisusta jäävät epäselväksi.

Innovaatioviikon oppimiskokemukset jatkuvat vielä pitkälle. Toivonkin, että opiskelijat ja valmentajat jatkavat juuri kokemamme viikon reflektointia vielä pidemmälle.

Elisa Kannasto
Suomen kielen ja viestinnän lehtori
SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri