TATTI-hanke osallistui Työterveys- ja työturvallisuusalan koulutuspäiville | Julkaisut @SeAMK

TATTI-hanke osallistui Työterveys- ja työturvallisuusalan koulutuspäiville

#

TATTI – Teknologian Avulla Työ Turvalliseksi -hankkeelle on nyt tullut aika tiedottaa hankkeen toiminnasta, menetelmistä ja tuloksista. Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman ergonomiahankkeen toteutuksen aikana on kertynyt runsaasti kokemuksia, näytettävää ja kerrottavaa jaettavaksi kaikille ergonomiasta ja sen mittauksesta kiinnostuneille tahoille. Hankkeen puitteissa on tehty ergonomiamittauksia ja analyysejä kolmella eri toimialalla: metalli-, rakennus- ja hoiva-alalla. Hanke päättyy kuluvan vuoden lopussa, joten nyt voimme jo kertoa kokemuksistamme eri työpaikoilta sekä mittausten analysoinnista ja tuloksista laajemminkin. Lisäsimme näkyvyyttämme valtakunnallisesti osallistumalla näytteilleasettajaksi Työturvallisuuskeskuksen järjestämillä koulutuspäivillä.

Koulutuspäivät pidettiin Helsingissä Kalasataman Työpajassa maaliskuun lopulla otsikolla ”Riskit haltuun ja digitekniikka käyttöön”.  Koulutuspäivien luentojen pääaiheina oli laadukkaan työpaikkaselvityksen tekeminen, työsuojelun yhteistoiminta kriisitilanteissa, liikunnan merkitys palautumisessa sekä digiloikka työterveyshuollossa. Osallistujia paikan päällä ja myös etänä oli runsaasti ja näytteilleasettajia 14 organisaatiota. Muut näytteilleasettajat olivat pääasiassa työsuojeluun ja ergonomiaa tukeviin välineisiin keskittyneitä yrityksiä. SeAMK oli ainut korkeakoulu, joka oli tapahtumassa näytteilleasettajana.

Kaikilla näytteilleasettajilla oli myös mahdollisuus esitellä omia tuotteitaan ja toimintaansa viiden minuutin esityksellä luentosalissa ja etäyhteyden kautta osallistujille. Merja Hoffrén-Mikkola ja Aleksi Frimodig kertoivat TATTI -hankkeen tavoitteista, toiminnasta ja menetelmien soveltamisesta eri ammattialoilla. Samalla pystyttiin demonstroimaan hankkeen mittausjärjestelmän toimintaa käytännössä.

Mies ja nainen esittelemässä mm. liikkeenkaappausjärjestelmää seminaaritilassa.
Merja Hoffrén-Mikkola ja Aleksi Frimodig esittelemässä TATTI-hankkeen menetelmiä (Kuva: Kirsi Paavola).

Runsaasti kävijöitä esittelypöytämme luona

Näytteilleasettajana TATTI-hankkeella oli mahdollisuus esitellä käytännössä ergonomiamittauksissa käytettävää menetelmäämme. Mukanamme oli myös päälle puettavat sensorit osana liikkeenkaappausjärjestelmää. Sensorien toimintaa esiteltiin koko ajan käytössä ja live-esityksenä kannettavan tietokoneen näytöllä. Paikan päällä kävi runsaasti henkilöitä kyselemässä ja keskustelemassa NOITOM -järjestelmän toiminnasta. Saimme seikkaperäisesti esitellä ja näyttää miten mittaukset käytännössä yrityksissä tehdään ja miten tuloksia analysoidaan ja esitetään yrityksille työpajoissa.

Ihmisiä tutustumassa messuosastoon ja liikkeenkaappausjärjestelmään.
Kiinnostusta riitti NOITOM -liikkeenkaappausjärjestelmää kohtaan (Kuva: Kirsi Paavola).

Liikkeenkaappauksen yhdistämistä RULA- ja OWAS-ergonomia-analyysityökaluihin esiteltiin myös ja paikalla olikin henkilöitä, joille nämä työkalut olivat tuttuja. Sensorijärjestelmän käyttö esittelyvälineenä oli erittäin havainnollinen, kun pystyimme suoraan näytöltä osoittamaan erilaisten työskentelyasentojen vaikutuksia kehon eri osien kuormitukseen.

Tehokasta tiedon levittämistä

Eri alojen konferenssit, seminaarit ja koulutuspäivät ovat erinomaisia tilaisuuksia saada näkyvyyttä yksittäiselle hankkeelle, organisaatiolle, yritykselle tai työskentelymenetelmälle. TATTI-hankkeen menetelmien soveltaminen työterveys- ja työturvallisuusalaan on ainutlaatuista ja siitä kertominen tärkeää, jotta perinteisten työskentely- ja analysointitapojen rinnalle saadaan uusia vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia todentaa työn kuormittavuutta. TATTI-hanke sijoittuukin hyvin työterveysalaan havainnoimalla työn fyysisiä kuormitustekijöitä ja tukemalla työhyvinvointia.

Hanketoimijat Aleksi Frimodig, Pia Haapala, Merja Hoffrén-Mikkola ja Kirsi Paavola esittelypöydän takana (Kuva: Minna Laine).

Kiitosta kaunista

Erityisesti saimme kehuja ja kiitosta uuden teknologian eli liikkeenkaappauksen soveltamisesta työkuormitustekijöiden havainnoinnissa. OWAS ja RULA-ergonomia-analyysimenetelmiä on perinteisesti käytetty silmämääräisesti arvioimalla ja nivelkulmia käsin mittaamalla, kun taas hankkeessamme pystytään saamaan kuormitusarvot suoraan eri ohjelmien yhteistyönä tietokoneen näytölle. Positiivista palautetta hankkeemme sai myös siitä, että olemme toimineet useammalla ammattialalla ja että ergonomiamittauksia pystytään tekemään ilman, että se häiritsee normaalia työn tekemistä työpaikoilla. Ehdotuksia hankkeelle uusista aluevaltauksista tuli päivien aikana maatalousalalta, rakennusalalta sekä maanpuolustuksesta.

Kesän kynnyksellä osallistumme vielä kuntoutussäätiön järjestämille Kuntoutuspäiville Helsingissä ja syksyllä Työterveyspäiville.

Kirsi Paavola
SeAMK

Kirjoittaja toimii TK-asiantuntijana ja TATTI-hankkeen projektipäällikkönä SeAMKin hyvinvointialalla.

Lue lisää TATTI  Teknologian Avulla Työ Turvalliseksi -hankkeen verkkosivuilta.