Tarina näkyväksi verkkokäsikirjan avulla | Julkaisut @SeAMK

Tarina näkyväksi verkkokäsikirjan avulla

Seinäjoen ammattikorkeakoulu oli mukana 2015-2018 toteutetussa ESR-hankkeessa Näkymättömät Nuorten digitarinat yhdessä Turun ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston kanssa. Hanke päättyi toukokuun myötä, mutta hankkeen loppuraporttina toteutettu Seinäjoen ammattikorkeakoulun koordinoima verkkokäsikirja jatkaa elämäänsä verkossa osoitteessa: kerrotarina.fi

Tarinat%20näkyväksi%20kuva%201_Näkymättömät%20tiimiä%20ja%20johtoryhmää.jpg

Kuva 1. Näkymättömät-tiimiä ja johtoryhmää.

Verkkokäsikirja esittelee hankkeessa luotua osallisuutta tukevaa Topit-toimintamallia syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tavoittamiseksi luovien taide-ja medialähtöisten menetelmien kautta ja tarjoaa konkreettisia välineitä kohderyhmälle suunnattujen pajojen järjestämiseen.

Sivusto on suunnattu nuorten ja nuorten aikuisten kanssa työskenteleville ammattilaisille ja innostajille esitellen luovia menetelmiä sarjakuvasta räppiin ja luovasta kirjoittamisesta digitarinoiden tekoon. Sivustolta voi poimia myös ryhmäyttämis- ja lämmittelyharjoituksia sekä menetelmiin liittyviä harjoituksia muuhunkin käyttöön, vaikkapa kokousten piristykseksi ja opetuksessa käytettäväksi. Ja toki menetelmiä ja harjoituksia voi hyödyntää minkä tahansa kohderyhmän kanssa.

Kevään aikana verkkokäsikirjaa on esitelty SeAMKissa niin opiskelijoille kuin opettajillekin sekä paikallisille ja valtakunnallisille yhteistyökumppaneille. Saatu palaute on ollut innostunutta ja käsikirjaa on otettu vastaan hyvin.

Tarinat%20näkyväksi%20kuva%202_Palautetta%20verkkokäsikirjasta.jpg

Kuva 2. Palautetta käsikirjasta.

Verkkokäsikirjasta löydät kätevät videotutoriaalit ja niitä tukevat tekstit, esimerkkejä pajatoteutuksista ja niiden tuotoksista, aineistoja, linkkejä sekä paljon muuta työskentelyä tukevaa ja toimintaan rohkaisevaa. Kannustamme myös opetushenkilökuntaa tutustumaan ja löytämään konkreettisia työkaluja omaan työhön! Hankkeesta kertovat mielellään lisää SeAMK lehtorit Juhani Haarala, Jukka Saarela sekä Satu Salmela.

Kuvat: Juhani Haarala

Teksti: Satu Salmela / SeAMK Liiketoiminta ja Kulttuuri