Tapaturmaisesti vammautuneiden nuorten ja fysioterapian opiskelijoiden yhteistyö tuo iloa jokaisen elämään

Seinäjoen ammattikorkeakoulun fysioterapiaopiskelijat ovat jo useita vuosia olleet mukana TATU ry:n käytännön toiminnassa. He järjestävät noin kerran kuussa paikallisille TATU-nuorille erilaista toimintaa heidän toivomustensa pohjalta saaden samalla itse arvokasta kokemusta erityistä tukea tarvitsevien nuorten kanssa toimimisesta.

TATU ry on tapaturmaisesti tai potilasvahingon kautta vammautuneiden ja sairastuneiden lasten ja nuorten valtakunnallinen sekä heidän läheistensä valtakunnallinen tukiyhdistys. Se on perustettu vuonna 2001.

TATU ry:n keskeisinä lähtökohtina on tukea eri tavoin tapaturmaisesti vammautuneita ja pitkäaikaissairaita lapsia sekä nuoria perheineen. Toimintamuotoja ovat mm. ryhmämuotoinen kuntoutumiskurssitoiminta, vertaistukitoiminta, koulutus ja kehittämistoiminta.

Tapaamisten perusajatuksena on tarjota sekä mahdollistaa nuorille kokemuksia heidän toiveisiinsa pohjautuen sekä tarjota vertaistukea ja keinoja löytää ystäviä arkeen.

Kuva nuorten ryhmästä

Yhteistapaamisissa opiskelijoiden kanssa on mm. käyty katsomassa jalkapallopelejä, syöty pizzaa, pidetty levyraateja, keilattu, pelattu biljardia ja lautapelejä ym. Jokaiselle on löydetty oma tapansa osallistua oman toimintakyvyn mukaan. Opiskelijat ovat toimineet niin kaverina kuin avustajina tapaamisen ajan.

Yhteistyö TATU ry:n kanssa on ollut antoisaa niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti. Toiminta on tuonut tärkeää arjen osaamista myös opiskelijoille.

Opiskelijoiden kokemuksia toiminnasta :

Oma oppiminen soveltavan liikunnan parissa on kasvanut paljon Tatu-projektin ansiosta. Olen ryhmäni muiden opiskelijoiden kanssa päässyt tutustumaan aitoihin ja hienoihin nuoriin, jotka ovat omalla tavallaan opettaneet elämästä sekä soveltavasta liikunnasta heidän näkökulmastaan.

Tatu-toiminta on ollut kaikin puolin hieno kokemus, on ollut mukava päästä tutustumaan erityisnuorten toimintaan ja toteuttaa erilaisia tapahtumia nuorten iloksi. Myös koko Tatu-organisaatioon on ollut hienoa tutustua.

Olen oppinut erilaisten tapahtumien organisoimisesta, suunnittelemisesta, mainostamisesta ja muusta viestinnästä sekä järjestämisestä paljon uutta, kuten esimerkiksi miten jakaa tietoa tapahtumista eri kanavissa, miten määritellä sopivat tilat ja budjetti sekä lisäksi huomioida kaikkien nuorten mahdollisuus osallistua.

Myös toimintaan osallistuneet nuoret ovat todenneet toiminnan olevan erityisen tärkeää , koska sen kautta he ovat saaneet ystäviä ja päässeet tutustumaan asioihin, joihin muutoin ei olisi mahdollista.

TATU ry:n toimintaan voi tutustua ositteessa www.tatury.fi ja kirsi.ronka(a)tatury.fi

 

Pirkko Mäntykivi, lehtori, SeAMK Sosiaali- ja terveysala