Sosiaalialan YAMK-opiskelijoilla yhteinen opintojakso saksalaisten kanssa | Julkaisut @SeAMK

Sosiaalialan YAMK-opiskelijoilla yhteinen opintojakso saksalaisten kanssa

Sosiaalialan ylemmän AMK-tutkinnon opiskelijoilla on erityinen tilaisuus suorittaa Vertaillen asiantuntijaksi -opintojakso yhteistyössä saksalaisten sosiaalityön maisteriopiskelijoiden kanssa. Evangelische Hochschule Dresdenistä mukana toteutuksessa ovat professorit Franziska Wächter ja Bernhard Wagner. SeAMKissa yhteistyötä organisoivat sosiaalialan yliopettajat Minna Zechner ja Tiina Tiilikka.

Opintojakso toteutetaan siten, että opiskelijat työskentelevät suomalaissaksalaisissa ryhmissä, kukin syventyen yhteen viidestä teemasta: vapaaehtoistyö vankilassa, asukkaiden surun kohtaaminen hoivakodissa, sosiaalityön imago, työttömien arki valokuvien kautta maahanmuuttajalapset varhaiskasvatuksessa. Ryhmät tekevät pienimuotoisia empiirisiä tutkimuksia aiheistaan, keräten aineistoa, analysoiden sitä ja raportoiden tulokset vertailevassa kontekstissa.

Vertailevaa tutkimusta

Vaikka opintojakso on alkanut syksyn 2016 alussa, pääsivät opiskelijat tapaamaan toisensa kasvokkain toukokuun ensimmäisellä viikolla, jolloin 17 saksalaista opiskelijaa ja heidän kaksi opettajaansa vierailivat Seinäjoella. Ennen tapaamista opiskelijat ja opettajat ovat tavanneet Adobe Connect Pron avulla ja hyödyntäen Moodlea, Facebookia, Whatsappia, Google Docsia ja muita mahdollisia virtuaalisen yhteistyön mahdollistavia työkaluja.

Zechner_kuva_Saksalaiset%204_5_2017.jpg

Kuva: Intensiivinen työ vaatii taukoja; onneksi kevät malttoi tulla virkistämään juuri tuolla viikolla. Kuva: Pauline Walther.

Tuntemattomien kanssa työskentely on ajoittain haastavaa kulttuuristen ja kielellisten erojen vuoksi. Tapaaminen oli ryhmätöiden kannalta erittäin tärkeää ja syksyllä jatkettava työ etenee todennäköisesti helpommin, kun se tapahtuu tuttujen kesken.

Opintojakso päättyy vuoden 2017 lopulla. Sen aikana tehtyjä vertailevia tutkimuksia on tarkoitus mahdollisuuksien mukaan hyödyntää tulevassa opetuksessa sekä pienimuotoisina julkaisuina.

Teksti: Minna Zechner, m.a. tutkintopäällikkö, ylempi AMK-tutkinto, SeAMK Sosiaali- ja terveys