SeAMKissa alkoi Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä -erikoistumiskoulutus | @SeAMK-verkkolehti

SeAMKissa alkoi Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä -erikoistumiskoulutus

SeAMKin sosiaali- ja terveysalan yksikkö on mukana Uusille Rapoluille DigiSote Osaamisella (UUDO) -hankkeessa, jossa tuotetaan sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisesti hyödynnettävä erikoistumiskoulutus yhdessä 13 muun ammattikorkeakoulun kanssa. Erikoistumiskoulutus kestää vuoden, ja sen ensimmäiseen toteutukseen valitut opiskelijat aloittivat kokonaan etänä toteutettavat opintonsa tiistaina 8.6.2021. Opintonsa aloitti yhteensä 130 opiskelijaa, kymmenen (10) kussakin yhteistyökorkeakoulussa. Koulutuksesta toinen toteutus alkaa keväällä 2022.

Opiskelijoille on jo kesäksi tarjolla runsaasti verkkokursseja. Syksyn aikana opiskelijat aloittavat palvelumuotoilun prosessin, jota oppia hyödynnetään myös koulutukseen liittyvässä laajassa kehittämistehtävässä. Kehittämistehtävät tehdään mm. alueellisiin kehittäishankkeisiin.

UUDO -hankkeen ja MODI-koulutuksen päätavoitteena on vahvistaa sote-alan ammattilaisten sotedigi-osaamista ja näin sekä laajentaa työelämässä toimivien uramahdollisuuksia että antaa mahdollisuus työelämän ulkopuolella olevien ammattilaisten kiinnittymiseen takaisin työelämään. Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisten palveluiden käyttämis- ja kehittämisosaamista tarvitseville ammattilaisille, joita ovat sote-alan koulutuksen omaavien ammattilaiset lisäksi muiden alojen, kuten digitalisaation, muotoilun, IT-alan tai liike-elämän sote-alalla työskentelevät ammattilaiset. Koulutuksessa paneudutaan syvällisesti digitaaliseen sosiaali- ja terveyspalvelujen ekosysteemin kehittämisosaamiseen ja siinä vaadittaviin syvällisiin erityisosaamisiin ja monialaisten kokonaisuuksien muotoiluosaamiseen ja hallintaan.

SeAMKin lisäksi hankkeessa ovat mukana Diakonia-ammattikorkeakoulu, Lab-ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu (koordinoiva AMK), Yrkeshögskolan Novia (haku 2022), Satakunnan ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu, Metropolia ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Savonia ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Vaasan ammattikorkeakoulu.

SeAMKissa hankkeen projektipäällikkönä toimii Jaana Vainionpää ja ryhmän tutoropettajana Anna Rauha.

Anna Rauha
SeAMK Sosiaali- ja terveysala