ProVaHealth -hanke päättyi, mutta SeAMKin Living Labien kehitystyö jatkuu

SeAMKin sosiaali- ja terveysalan yksikössä päättyi 31.3.2020 2,5-vuotinen Baltic Sea Region rahoitteinen-hanke, ProVaHealth. Hankkeen keskeisimpiä tuloksia SeAMKille oli hyvinvointiteknologian Living Labin liiketoimintamallin alustava suunnittelu ja rakentaminen, tietoisuus uudenlaisen tekniikan käyttämisestä sairaanhoitajien simulaatiokoulutukseen ja uusiin verkostoihin pääseminen.

Hanke on aloitettu Eptekissä, mutta yrityskaupan myötä hankkeen toteuttamista jatkettiin SeAMKissa. Myös hankkeessa tapahtunut Living Labin kehitys sekä siihen luotavan liiketoimintamalli suunnittelu muuttivat muotoa kaupan myötä. SeAMKissa Living Lab nähdään laajempana kokonaisuutena, ja hankkeessa tehdyt selvitykset ja kyselyt tarjosivat hyvän alustan ja pohjan sille, minkälaisena sosiaali – ja terveysalan yksikön Living Lab nähdään ja millaiseksi sitä aletaan kehittää.

Hankkeessa kehitetty Living Lab on SeAMK Sosiaali – ja terveysalalla  toimiva SeAMK Telemedicine Center, mutta hankkeen edetessä SeAMKin hyvinvoinnin Living Lab nähdään kolmen tekijän summana, jotka tukevat toisiaan:

Hankkeesta saatuja tietoja on myös hyödynnetty SeAMKin ekosysteemimallin kehittämisessä.

Hankkeen keskeisimpiä tavoitteita oli luoda tietoisuutta Itämeren alueen Living Labien olemassaolosta, jotta PK-yritykset, varsinkin startupit, osaisivat hyödyntää niitä paremmin. Yksi hankkeen toimenpiteistä oli rakentaa pilotti Living Labin ja Itämeren alueen yrityksen kesken. Hankkeessa kartoitettiin yritysten toiveita/tarpeita Living Labien suuntaan ja samalla yritys sai ilmaista kiinnostuksensa osallistua hankkeessa toteutettavaan pilottiin yrityksen ja Living Labin välillä. Yritykset ilmoittivat minkälaisia toiveita/tarpeita heillä oli esim. tuotekehityksen suhteen ja yhdessä Living Labin kanssa pilotti toteutettiin.

SeAMK teki sopimuksen ruotsalaisen HeroSight- nimisen yrityksen kanssa, joka suunnittelee AR-laseille ohjelmaa, jonka avulla voidaan harjoitella mm. Triage- ja ensihoitotilanteita. Neuvottelujen jälkeen tultiin yhteiseen päätökseen, että yritykselle tehdään kysely heidän tuotekehitystä auttamaan.  Kyseinen yritys ja siihen liittyvä tuote sopii hyvin SeAMKin simulaatio-opetukseen, joten kysely saatiin helposti toteutettua valmistumassa olevien opiskelijoiden keskuudessa.

Yritys lanseerasi tuotteensa maaliskuussa 2020 ja tarkoitus olisi, että SeAMKin opiskelijaryhmä pääsisi testaamaan itse ohjelmaa osana simulaatioharjoittelua.

ProVaHealth oli Interreg Baltic Sea Region –rahoitteinen hanke. Hankkeen tarkoituksena oli lisätä tietoisuutta Living Labien olemassaolosta sekä helpottaa pk-yritysten pääsyä terveydenhuollon- ja hyvinvointialan markkinoille Living Labien kautta. Hanke edistää tuotteiden kaupallistamista toimenpiteillä, jotka liittyvät asiakkaiden tuotteiden laillistamiseen, yksilölliseen palautteen antoon ja tuotekehityspanokseen.

Hankkeelle on haettu jatkoa, ja läpimeno selviää kesäkuun aikana.

Elina Leppäkangas
Projektipäällikkö
SeAMK Sosiaali- ja terveysala