Mobiili terveysteknologia arjen apuna | @SeAMK-verkkolehti

Mobiili terveysteknologia arjen apuna

Etelä-Pohjanmaan HyteAi-hankkeessa on luotu EAKR rahoituksella hyvinvointiteknologioiden testaus ja demonstraatioympäristö SeAMKin sosiaali- ja terveysalan yksikköön. Seinäjoki Home of Wellbeing (SeiHoW) nimen saanut ympäristö sisältää XR-teknologioita, mobiilia terveysteknologiaa, robotiikan ratkaisuja sekä hyvinvointialan työtä pelillistäviä laitteita. Tämä artikkeli on kolmas osa webinaareista kirjoitettavasta artikkelisarjasta. Ensimmäinen artikkeli on julkaistu @seamk verkkolehdessä joulukuussa 2020 otsikolla: Etelä-Pohjanmaan HyteAi –hankkeen loikka workshopeista webinaareiksi. Toinen artikkeli Tekoäly ja virtuaalimaailma visiona – miten teknologioita voidaan hyödyntää hyvinvointialojen yritystoiminnassa, on julkaistu helmikuussa 2021.

Etelä-Pohjanmaan HyteAi-hankkeessa oli hankesuunnitelman mukaan tarkoitus järjestää workshoppeja hyvinvointialan pk-yrittäjille Etelä-Pohjanmaalla. Workshoppien tavoitteena oli herättää yrittäjien mielenkiinto hyvinvointiteknologioita kohtaan sekä saada aikaan positiivista muutosta yrittäjien suhtautumiseen hyvinvointiteknologioihin. Tavoitteena oli myös yrittäjiä ja maakunnan asukkaista testaamaan ja kokeilemaan, käyttämään SeiHoW ympäristöön hankittuja hyvinvointiteknologian laitteistoa. Workshoppeja oli tarkoitus järjestää kolme kappaletta eri teemoilla: robotiikka, tekoäly ja virtuaaliteknologia sekä mobiili terveysteknologia. Tuntemamme maailma kuitenkin mullistui vuonna 2020 ja tilanteeseen tuli ulkopuolinen muutos siirtäen lähikontaktit etäkontakteiksi. Tämän vuoksi hyppäsimme webinaarien maailmaan.

Kolmas Webinaarissa järjestettiin 24.2.2021 aiheena Mobiili terveysteknologia arjen apuna – kyllä vai ei? Puhujina webinaarissa olivat Suomen mitatuin mies ja yrittäjä Pekko Vehviläinen, VTT tutkija Elina Mattila sekä EPSHP:n projektipäällikkö Riikka Jokinen. Lisäksi Etelä-Pohjanmaan HyteAi-hanke esitteli hankkeessa hankittuja mobiilin terveysteknologian laitteistoja.

Käytännön esimerkkejä mobiilin terveysteknologian käytöstä ja hyödyistä yritystoiminnassa

Mittaustekniikan tohtori ja yrittäjä, Suomen mitatuin mies, Pekko Vehviläinen toi aloituspuheenvuorossaan esiin millä tavalla hänen omassa yritystoiminnassaan hyödynnetään mobiilin terveysteknologian laitteistoja. Vehviläinen esitteli konkreettisin esimerkein missä tilanteissa teknologian on hyödyttänyt hänen yrityksensä asiakkaita. Saimme kuulla, miten mobiilin terveysteknologian antaa hyvinvointitietoja Vehviläisen omassa yrityksessä ja kuinka he käyttävät tätä dataa asiakkaan hyvinvoinnin todentamisessa sekä hyvinvoinnin edistämisessä. Lisäksi Vehviläinen kertoi näkemyksiään vuoden 2021 teknologiatrendeistä, joihin kuuluu muun muassa ihmiskeskeisyys, paikkariippumattomuus ja toimintavarmuus. Tärkeänä hän pitää muistaa teknologian käytön olevan asiakkaan ja työntekijän yhdistetty palvelukokemus.

Elina Matilla aloitti puheenvuoronsa kertomalla mobiilien terveysteknologioiden historiasta ja kehityksestä aina 1980-luvulta nykypäivään. Mattilan työ keskittyy erityisesti hyvinvoinnin tukemiseen ja ennaltaehkäisyyn, mm. käyttäytymismuutoksen tukemiseen digitaalisilla interventioilla. Aihepiireinä on ollut mm. painonhallinta, stressinhallinta ja nyt parhaillaan tyypin 2 diabeteksen ehkäisy. Hän kertoi puheenvuorossaan työstään ja tutkimuksestaan erilaisten terveyden ja hyvinvoinnin web- ja mobiilisovellusten parissa sekä tutkimustuloksista siitä, miksi käyttäytymisen muutos on hankalaa terveyden ollessa kyseessä esimerkiksi tyypin 2 diabeetikoilla. Lisäksi keskustelimme kuinka mobiilit terveysteknologit pystyvät edesauttamaan tätä käyttäytymismuutosta.

Etelä-Pohjanmaan pitkäjänteisestä ja jo vuosia jatkuneesta työstä kotiin vietävien palveluiden piirissä meille kertoi Riikka Jokinen. Vietäessä palveluita kotiin, ovat mobiilin terveysteknologina laitteet tärkeitä apuvälineitä laadukkaan ja vaikuttavan hoidon edellytyksiä.

Webinaarin lopuksi Etelä-Pohjanmaan HyteAi –hanke esitteli mobiilin terveysteknologian ratkaisuista Yeti tablettitietokoneen, jossa on 65” näyttö. Esittelyssä oli myös interaktiivinen projektiolaitteisto Taikalattia, joka heijastaa liikkuvan ja liikkeeseen reagoivan kuvan lattiaan tai pöytään. Taikalattiaa voidaan käyttää kuntoutuksessa tai lapsilla aktivoivana työkaluna. Älykotiratkaisuista esittelyssä olivat kameralla ja tablettitietokoneella varusteltu älyjääkaappi, puheohjattu kodinhallintalaitteisto, erillisliesitasolle suunniteltu lieden virran katkaisin sekä muuta kodin turvallisuutta lisäävää mobiilin terveysteknologian laitteistoa.

Workshopilla tietoa järjestäjille näkemyksistä tekoälystä ja virtuaaliteknologioista

Webinaarin päätteeksi työstimme mobiilin terveysteknologian  (mHealth) teemaa workshop tyyppisesti keräten osallistujien ajatuksia edellä mainitusta teknologiasta. Edellisen webinaarin hyvin kokemusten vuoksi käytimme tälläkin kertaa vastausten keräämiseen Mentimeter-ohjelmaa, jossa osallistujat saavat kirjoittaa vastauksensa itse ja vastaus näkyy reaaliajassa ohjelmalla.

Workshopin keskustelun avaukset olivat tällä kertaa:

  1. Kaksi-kolme ensimmäistä ajatustasi mHealthista puheenvuorojen jälkeen. Muuttivatko puheenvuorot käsitystäsi mHealthin sovelluksista ja mihin suuntaan?
  2. Millaista muutosta yritystoiminnassasi tulisi tapahtua, jotta mobiilin terveysteknologian sovellusten käyttöönotto mahdollistuu?

Osallistujien vastauksista nousi esiin vahvistunut käsitys mHealthin sovellusten mahdollisuuksista vahvistamassa edesauttamassa elämäntapamuutoksia sekä yllättyneisyys siitä, kuinka vanhaa j ajo laajalti käytössä olevaa teknologiaa sovellukset oikeastaan ovat.

Yritystoiminnan muutoksessa osallistuvat pohtivat enemmänkin kustannus-hyöty näkökulmaa ja mahdollisuutta koekäyttää ja testata teknologioita. Mobiilien terveysteknologioiden hinnat ovat tulleet alas ja näin ollen niitä on mahdollista hankkia lähes joka kotiin, mikä mahdollistaa kustannustehokkaammat hybridipalvelut. Myös teknologioiden yhteensopivuutta pohdittiin vastauksissa. Yrittäjältä vaaditaan tarkkaavaisuutta ja säännöllistä tarkastelua teknologioiden suhteen.

Kuulijoiden kiittämä ja onnistunut webinaari

Webinaarin kuulijoille lähetettiin jälkikäteen palautekysely, jonka mukaan kaikki vastanneet saivat webinaarista uutta tietoa mobiilin terveysteknologian käyttömahdollisuuksista hyvinvointialoilla.  Palautekyselyyn vastanneista 80% sai puheenvuorojen jälkeen ajatuksia ja konkreettisia ideoita siitä, miten ottaa webinaarin aiheena olleita teknologioita käyttöön omalla toimialalla. Kouluarvosana webinaarin järjestelyiden toimivuudesta oli kiitettävä ja saimme jälleen kiitosta tilaisuuden järjestämisestä.

Jaana Vainionpää
Projektipäällikkö Etelä-Pohjanmaan HyteAI -hanke

Pia Haapala
Lehtori, Etelä-Pohjanmaan HyteAI -hanke