Matkaraportti eurooppalaisten vanhustyön opettajien yhteistyöverkoston (CWEG) tapaamisesta | Julkaisut @SeAMK

Matkaraportti eurooppalaisten vanhustyön opettajien yhteistyöverkoston (CWEG) tapaamisesta

Eurooppalainen vanhustyön opettajien yhteistyöverkosto, Collaborative Workshop for European Gerontologists (CWEG), kokoontui Brysselissä lokakuussa. Verkosto järjestää vuosittain yhteistoiminnallisen työpajan, joka kerää yhteen gerontologian opettajia useista Euroopan maista.

Työpaja toimii areenana, jossa opettajat voivat vaihtaa kokemuksia vanhustyön koulutuksen ja kehittämisen ajankohtaisista kysymyksistä. Verkostossa kehitetään aktiivisesti myös verkostoon kuuluvien korkeakoulujen välistä opetusyhteistyötä.

Työpaja toteutui lokakuussa kolmipäiväisenä. Työpajan teemoina olivat muun muassa ikäystävällinen kaupunki, monikulttuurisuus sekä perheosallisuus (family participation) vanhustyössä.

Koska verkostopäivät järjestettiin Brysselissä, ohjelmaan kuului luonnollisesti myös katsaus Euroopan Unionin toimintaan. Työpajaan sisältyi tutustumiskäynti Euroopan komissioon. Lisäksi päivien aikana luennoi Age Platform Europe- järjestön edustaja järjestön roolista ikääntyvän väestön kysymyksiä ajavana organisaationa EU:ssa. Väestön ikääntyminen on yleiseurooppalainen trendi ja se näkyy vähitellen monella tavalla myös useissa EU:n ohjelmapolitiikoissa (mm. Age-friendly environments, Silver economy, EHealth- ja AAL-ohjelmat sekä ikääntyvien ihmisoikeuksiin liittyvä ohjelmatyö).

CWEG-verkoston toimintaan ja syksyiseen workshopiin voi tutustua tarkemmin verkoston verkkosivuilta: https://cweg2017.odisee.be/

Teksti:

Katariina Perttula
lehtori, SeAMK Sosiaali- ja terveysala