Luonnon hyvinvointivaikutusten asiantuntija: Green Care Pro. | Julkaisut @SeAMK

Luonnon hyvinvointivaikutusten asiantuntija: Green Care Pro.

Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämälaatua ammatillisesti, tavoitteellisesti ja vastuullisesti. Hyvinvointivaikutukset syntyvät muun muassa luonnon elvyttävyyden, osallisuuden ja kokemuksellisuuden kautta. Green Care -toiminnassa käytetään erilaisia eläin- ja luontoavusteisuuden menetelmiä omasta osaamisesta ja ammatillisesta taustasta riippuen. Toiminta tapahtuu usein luonnossa tai maatilalla, mutta luontoelementtejä voidaan hyödyntää myös kaupunki- ja laitosympäristöissä. (Mitä on Green Care, 2018.)

Green Care -koulutus

Green Care-toiminta laajenee Suomessa nopeasti, ja kysyntä koulutuksille on kova. Seinäjoen ammattikorkeakoulu aloittaa monialaisen Green Care –opetuksen osana laajempaa korkeakouluverkostoa. Koulutuskokonaisuus alkaa VVO-opintoina tammikuussa 2019. Koulutus sopii täydentämään amk-opintoja eri aloilta, esimerkiksi osana luonnonvara-, sosiaali- ja terveys- tai liiketoiminta-alan tutkintoa. Kurssit ovat tarjolla myös Avoimen AMK:n kautta.

Koulutus tuottaa vahvan perusosaamisen luonnon hyvinvointivaikutuksista ja koko Green Care -toiminnan kentästä 20op laajuisena. Koulutus koostuu neljästä 5op laajuisesta kurssista, joissa huomioidaan sekä Hoivan että Voiman näkökulmat, erilaiset asiakkuudet, toimintaympäristöt, menetelmät ja toimintamuodot. Opinnot suorittamalla oppii tuntemaan monialaisen Green Care -toiminnan eri näkökulmia ja osaa hyödyntää luonnon hyvinvointivaikutuksia oman alansa toiminnan kehittämisessä. (Green Care Pro, 2018.)

Koulutusmalli on tuotettu ESR-rahoitteisessa Green Care -koulutusmalli korkea-asteelle -hankkeessa vuosina 2015 – 2018. Koulutusmallia kehittivät yhteistyössä Lapin ammattikorkeakoulu Oy, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy, Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy ja Centria-ammattikorkeakoulu Oy. Koulutusta pilotoitiin myös SeAMKissa 2016-2017. Hankkeessa tuotettu koulutusmalli on nyt tarjolla ympäri Suomen.

Koulutustarjonta SeAMKissa

* Green Care –perusteet kurssi (5op) järjestetään 3.periodissa 21.1.-17.3.2019. Ilmoittautuminen käynnissä nyt: 10.10.-20.12.2018. https://opinto-opas.seamk.fi/index.php/fi/tarjontakorit/fi/VVO2018193

* Green Care Menetelmät ja toimintamuodot –kurssi (5op) järjestetään 4.periodissa 18.3.-2.6.2019 (ilmoittautuminen 21.12.2018-5.3.2019. Huom., Perusteet-opintojakso vaaditaan pohjaksi). https://opinto-opas.seamk.fi/index.php/fi/tarjontakorit/fi/VVO2018194

* Lisäksi 20 op kokonaisuudessa on Green Care Asiakkuudet ja toimintaympäristöt (5op) ja Green Care Palvelun tuottaminen (5op), joiden toteutus myöhemmin. Halutessasi voit myös yhdistää toteutuksia eri korkeakouluista.

Teksti: Anu Aalto ja Soila Mäntymaa

Lisätietoa:

Anu Aalto (Green Care Perusteet) anu.aalto(a)seamk.fi, puh. 040 680 7524

Soila Mäntymaa (Green Care Menetelmät ja toimintamuodot) soila.mantymaa(a)seamk.fi, puh. 040 868 0604 Koulutusverkoston sivusto: https://blogi.eoppimispalvelut.fi/greencare/

Lähteet:

Mitä on Green Care? [Ei päiväystä]. Verkkosivu. [Viitattu 21.11.2018]. Green Care Finland ry. Saatavana: http://www.gcfinland.fi/green-care-/

Green Care Pro. [Ei päiväystä]. Verkkosivu. [Viitattu 21.11.2018]. Green Care -koulutusmalli korkea-asteelle. Saatavana: https://blogi.eoppimispalvelut.fi/greencare/