Erikoistumiskoulutuksella kehittäjiksi | @SeAMK-verkkolehti

Erikoistumiskoulutuksella kehittäjiksi

Sosiaali- ja terveysalan palveluiden kehittäjä erikoistumiskoulutus

SeAMKissa toteutettiin lukuvuonna 2017-18 ensimmäinen Sosiaali- ja terveysalan palveluiden kehittäjä erikoistumiskoulutus (30 op).

Koulutus järjestettiin viiden ammattikorkeakoulun verkoston voimin OKM:n erityisavustusrahalla. Karelia AMK koordinoi koulutuksen ja SeAMKin lisäksi mukana olivat LAMK, Laurea ja Savonia. Opiskelijoita oli kaikkiaan n. 80. Sisällölliset painopisteet kiinnittyivät sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistukseen (sote). Lähijaksoilla ennakoitiin tulevaisuutta, syvennettiin digitaitoja, lisättiin talousosaamista sekä vaikuttavuuden arviointitaitoja. Kukin AMK vastasi yhdestä koulutuksen toteutusmoduulista. SeAMKin vastuulla oli sosiaali- ja terveystalousosaamisen kokonaisuus. Asiantuntijoina talouspäivissä olivat eduskunnan puhemies Paula Risikko, sote-uudistuksen projektinjohtaja Harri Jokiranta, yliopettaja Minna Zechner ja yliopistotutkija Leena Forma. Koulutuksen kaikkiaan viidessä eri moduulissa on ollut asiantuntijoita sosiaali- ja terveysalan huipulta, hallinnosta sekä tutkimus- ja innovaatio-organisaatioista. Kunkin moduulin asiantuntijaluennot välitettiin virtuaalisesti eri AMKien ryhmille ja kaikissa päivissä oli mahdollisuus yhteiseen dialogiin. Opiskelijoiden kehittämistehtävien aiheet ovat liittyneet kiinteästi kunkin taustaorganisaation kehitys- ja innovaatiotyöhön. Teemoina ovat olleet mm. laatujärjestelmät, hoitoprosessit, hoivan- ja hoidon vaikuttavuus sekä toimintojen sisältöjen uudistaminen tilarakentamisen yhteydessä. Koulutuksen päätöseminaari järjestettiin toukokuussa Lahdessa. Tilausuudessa kuultiin tuoreita näkökulmia sote-uudistuksesta professori Heikki Hiilamon ja johtamiskonsultti Pentti Sydänmaanlakan valottamina.

Koulutusrupeaman päätteeksi kesäkuussa toteutettiin opiskelijoiden ja kouluttajien yhteinen opintomatka Kööpenhaminaan. Tutustumiskohteina olivat Metropol ammattikorkeakoulun simulaatio-opetus, vanhushuollon hoivafilosofiaan tutustuminen Kong Fredrik IX – kodissa sekä Herlevin sairaalan moniammatillinen digitaalinen oppimisympäristö. Lisäksi vierailtiin Terveys- ja vanhusministeriössä, jossa esiteltiin Tanskan kansalliseen tiedonhallintastrategiaan liittyvää verkkoportaalia. Matkan opit antoivat monia ideoita ja laajensivat näkökulmia sosiaali- ja terveysalan kehittämistyöhön. Itselleni kiinnostavinta oli tutustuminen simulaatiopedagogiikkaan ja digitaalisiin oppimisympäristöihin. Kokemuksia on hyvä lähteä kokeilemaan ja kehittämään moniammatillisesti sosiaali- ja terveysalan uusissa Kampustalon tiloissa.

Lukuvuonna 2018-19 Savoniassa ja Lahdessa aloittaa uudet kehittäjäkoulutuksen ryhmät, näihin ohjautuu hakijoita koko verkoston alueelta. Kaikkien yhteinen toteutus aloitetaan mahdollisesti taas syksyllä 2019.

Sinikka Volanto, lehtori, SeAMK Sosiaali- ja terveysala

lehtori, VTM