Bioanalyytikko (AMK) koulutus alkaa taas Seinäjoella syksyllä 2021 - alueella suuri työvoiman tarve alan osaajille | @SeAMK-verkkolehti

Bioanalyytikko (AMK) koulutus alkaa taas Seinäjoella syksyllä 2021 - alueella suuri työvoiman tarve alan osaajille

Koulutuksen infotilaisuus pidetään torstaina 18.3.2021 klo 16.30 verkkoyhteyden välityksellä. Tarkemmat tiedot tilaisuudesta löytyvät koulutuksen verkkosivuilta

Opiskelupaikkaa bioanalyytikkokoulutukseen voi hakea ammattikorkeakoulujen kevään yhteishaussa 17.3.—31.3.2021. Hakukohde löytyy Tampereen ammattikorkeakoulun tarjonnasta. Bioanalyytikko (AMK) -koulutus kestää 3,5 vuotta (210 op) ja se toteutetaan päivätoteutuksena yhteistyössä Seinäjoen ja Tampereen ammattikorkeakoulujen sekä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Yhteistyökoulutusta on järjestetty yhtäjaksoisesti jo vuodesta 2012 alkaen ja syksyllä 2021 aloittava ryhmä on järjestyksessä neljäs. Viimeisin bioanalyytikkoryhmä on aloittanut opintonsa tammikuussa 2019. Vastuuopettajana on alusta asti toiminut lehtori Marika Toivonen Seinäjoen ammattikorkeakoulusta. Valmistuneiden työllistymisprosentti on korkea ja työvoiman tarve tulee edelleen kasvamaan tulevaisuudessa.

Bioanalyytikko on kliinisen laboratoriotyön asiantuntija ja työnkuva on monipuolinen. Bioanalyytikko voi työskennellä esimerkiksi kliinisen fysiologian, mikrobiologian, patologian, genetiikan ja kliinisen kemian laboratoriossa niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla. Työnkuvaan voi kuulua myös tutkimustyötä. Bioanalyytikon työ sisältää erilaisten näytteiden ottoa ja niiden analysointia sekä laboratorion laadunhallintaa.

Henkilö tutkii näytettä mikroskoopilla.
Kuva 1. Mikroskopointi on tärkeä osa bioanalyytikon työtä.
Henkilö sekoittaa bakteeriviljelyä elatusmaljassa.
Kuva 2. Bakteerin viljely elatusmaljalle.

Koulutus järjestetään pääosin päivätoteutuksena Seinäjoen ammattikorkeakoulun tiloissa sekä videoyhteydellä Tampereelta. Opetus tapahtuu moniammatillisesti, sillä mukana ovat alusta alkaen SeAMKin ja TAMKin opettajien lisäksi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin edustajia, pääasiassa kemistejä ja bioanalyytikoita. Käytännön laboratoriotunnit suoritetaan osittain Tampereen ammattikorkeakoulun tai Seinäjoen keskussairaalan laboratorioissa. Tämänhetkisten opiskelijoiden mielestä opetussuunnitelma ja opetus on toteutunut käytännössä hyvin, ja se on sopinut monien opiskelijoiden erilaisiin elämäntilanteisiin. Yhteistyö Seinäjoen ja Tampereen ammattikorkeakoulujen välillä on ollut sujuvaa ja opiskelijat hyötyvät myös tiiviistä yhteistyöstä Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Seinäjoen keskussairaalan asiantuntijoiden kanssa.

Jos haluat olla mukana kehittyvän lääketieteen alalla moniammatillisessa työyhteisössä, hae bioanalyytikko-koulutukseen kevään yhteishaussa 17.3.—31.3.2021. Seinäjoen bioanalyytikko-opiskelijoiden arkea voit seurata instagramissa @seinajoenbioanalyytikot.  

Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta voit kysyä: Lehtori Marika Toivonen, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, marika.toivonen@seamk.fi, p. 040 830 0450 Osaamispäällikkö Kirsi Mansikkamäki, Tampereen ammattikorkeakoulu, kirsi.mansikkamaki@tuni.fi, p. 050 597 0184.

Kliinisen kemian laboratorion analysaattori.
Kuva 3. Kliinisen kemian laboratorion analysaattori.

Terhi Ala-Louko
Bioanalyytikko-opiskelija

Anniina Jantunen
Bioanalyytikko-opiskelija

Tuulia Paavola
Bioanalyytikko-opiskelija

Mirka Salo
Bioanalyytikko-opiskelija

Seppo Tiaskorpi
Bioanalyytikko-opiskelija 

Marika Toivonen
Lehtori
SeAMK Sosiaali- ja terveysala